Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Vid kemiska institutionen bedrivs forskning inom profilområdena biologisk kemi, miljö- och biogeokemi samt teknisk kemi. Ett viktigt forskningsområde inom biologisk kemi, från såväl ett syntetiskt som analytiskt perspektiv, är kolhydratkemi. Vi söker nu en universitetslektor för forskning och undervisning inom detta område. För mer information, se: http://chemistry.umu.se. Sista ansökningsdag är 2017-12-06.

Arbetsuppgifter
Anställningen kommer i övervägande del att ägnas åt forskning. I anställningen ingår även arbetsuppgifter inom undervisning.  Innehavaren av denna anställning förväntas i första hand självständigt bedriva kvalificerad forskning inom kolhydratkemi med syntetisk inriktning. Undervisning kan ske på såväl grundnivå som avancerad nivå och forskarnivå och främst inom ämnesområdet organisk kemi och biokemi. Undervisning inom andra delar av kemiämnet kan även förekomma. Arbetsuppgifter inom undervisning inkluderar även kursutveckling, handledning och examination av självständiga arbeten samt administrativa uppgifter såsom att vara kursansvarig lärare. Därtill förväntas innehavaren delta i utbildning på forskarutbildningsnivå. Även interna och externa förtroendeuppdrag kan ingå i anställningen. 

Innehavaren skall också hålla sig uppdaterad om utvecklingen inom ämnesområdet liksom om utvecklingen i stort av relevans för arbetet vid universitetet.

Anställningen avser heltid och är tidsbegränsad till två år, dock längst till 2019-11-30. Tillträde enligt överenskommelse.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen och har genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt visat pedagogisk skicklighet (se Högskoleförordningen 4 kap. 7§).

Ämnesområdet för doktorsexamen ska vara organisk kemi eller motsvarande.

Bedömningsgrunder och deras avvägning
Den sökande ska ha visat vetenskaplig skicklighet av betydelse för ämnesområdet biologisk kemi med inriktning mot syntetisk kolhydratkemi. Styrkta meriter inom kolhydratrelaterad forskning med inriktning mot syntetisk kolhydratkemi och bioanalytiska applikationer är ett krav. Graden av vetenskaplig skicklighet ska främst bedömas utifrån vetenskapliga arbeten som publicerats i internationellt väl ansedda vetenskapliga tidskrifter och vetenskapliga konferenser som tillämpar ett så kallat peer review-system. Innehavaren förväntas bedriva oberoende forskning, vilket innebär att en styrkt förmåga att självständigt planera, genomföra och publicera forskningsprojekt är en viktig merit och dokumenterad förmåga att i konkurrens erhålla egna forskningsanslag är ett krav. Dokumenterad internationell postdoktoral erfarenhet är meriterande.

Den sökande förväntas kunna uppvisa pedagogisk skicklighet främst avseende ämnesområdet biologisk kemi med särskild inriktning mot kemisk biologi i allmänhet och syntetisk kolhydratkemi i synnerhet. Högskolepedagogiks utbildning, eller motsvarande kunskaper, är ett krav. Dokumenterad erfarenhet av undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå är meriterande, liksom dokumenterad förmåga att handleda doktorander.

Den sökande ska ha förmåga att undervisa på svenska och engelska.

Umeå Universitet strävar efter en jämnare könsfördelning inom forskning och undervisning. Inom fakulteten är för närvarande flertalet män och vi emotser därför fler kvinnor som sökande.

Ansökan
Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem Varbi som du når via ansökningsknappen nedan. Ansökan ska bestå av följande handlingar:

 • Personligt brev inkluderande en sammanfattning av din karriär och tidigare forskning (1 sida)
 • Curriculum Vitae
 • Vetenskapliga meriter inklusive publikationslista (5 viktigaste publikationerna markerade)
 • Forskningsplan (max 5 sidor)
 • Redogörelse för pedagogiska meriter och pedagogiskt synsätt. Detta ska företrädesvis göras i enlighet med mall för pedagogisk portfölj. Se anvisningar i bilaga 4: Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet
 • Redogörelse för erfarenheter av samverkan såväl inom akademin som med externa parter
 • Övriga meriter som du vill åberopa
 • Kopia av examensbevis samt andra relevanta intyg
 • Referenser, namn och kontaktuppgifter till två referenser

Information
Närmare upplysningar lämnas av prefekt Lars Lövgren, 090-786 68 46, lars.lovgren@umu.se. 

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1939-17
Kontakt
 • Lars Lövgren, 090-786 68 46
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2017-11-14
Sista ansökningsdag 2017-12-06

Tillbaka till lediga jobb