Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

Bakgrund och beskrivning av arbetsuppgifter

Projektet syftar till att studera det cellautonoma försvaret mot obligatoriska intracellulära bakteriepatogener, som Chlamydia trachomatis. Doktoranden kommer att generera olika mutantcellinjer, karakterisera effekten av mutationerna vid patogentillväxt och identifiera och karakterisera virulensfaktorer som gör patogenerna okänsliga mot cellautonomisk immunitet. Doktoranden ansvarar för att utforma och utföra experiment, analysera och presentera resultat samt skriva rapporter.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Dessutom krävs minst 30 hp inom kemi varav minst 7,5 hp biokemi, 45 hp inom biologi eller molekylärbiologi varav minst 7,5 hp i genetik och 22,5 hp i mikrobiologi, fysiologi, samt cell- och molekylärbiologi. Därutöver krävs 45 hp på avancerad nivå inom cell- och molekylärbiologi, inkluderande ett självständigt arbete om minst 15 hp. För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs också nödvändiga muntliga och skriftliga kunskaper i engelska.

Kompetenskrav

Kandidaten ska vara motiverad, ha mycket god kommunikationsförmåga och kunna interagera effektivt och arbeta produktivt i en forskargrupp samt ha förmågan att arbeta självständigt. Kandidaten ska också kunna presentera data och idéer vid gruppmöten, och konferenser samt upprätthålla en uppdaterad labbdagbok.

Erfarenhet av cellodling, växt av bakterier, genetisk manipulation av cellinjer och/eller bakterier kommer att betraktas som meriterande. Tidigare erfarenhet av att arbeta med Chlamydia spp. är en fördel.

Bedömningsgrunder

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för doktorandstudier inom forskningsområdet.
 2. Förmåga att formulera och lösa vetenskapliga frågor.
 3. Färdigheter i skriftlig och muntlig kommunikation på engelska.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för forskarutbildningen, t ex yrkeserfarenhet.

Ett urval kommer att göras bland behöriga sökande baserat på dessas meriter och dessas bedömda potential att tillgodogöra sig studier på forskarnivå. Efter urvalsprocessen påbörjas processen för antagning till forskarutbildning. Ett beslut om antagning kommer att fattas av fakultetens studierektor först när en individuell studieplan har godkänts av institutionens forskningsutbildningskommitté.

Om anställningen

Anställningen syftar till en doktorsexamen och är tidsbegränsad till fyra år på heltid. Om deltidsundervisning (max 20 %) kan erbjudas förlängs anställningstiden.

Tillträde 2019-05-01 eller enligt överenskommelse.

Löneinplacering sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning. Enligt Högskoleförordningen (12 kap, 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Ansökan

Du ansöker genom vårt rekryteringssystem. Din ansökan ska innehålla följande dokument skrivna på engelska eller svenska:

 • En CV med information om utbildning, en förteckning över tidigare och nuvarande anställningar, och en lista över publikationer.
 • Kopior på examensbevis.
 • Ett följebrev som beskriver forskningserfarenhet och intressen, motivation för ansökan om doktorandtjänst.
 • Kontaktuppgifter till en till tre referenser.

Facklig information finns tillgänglig från SACO, + 46- (0) 90-786 53 65, SEKO, + 46- (0) 90-786 52 96 och ST, + 46- (0) 90-786 54 31. För frågor angående tjänsten, kontakta projektledaren: Barbara Sixt (barbara.sixt@umu.se).

Mer om oss

Forskargruppen är en del av Laboratoriet för Molecular Infection Medicine Sweden (MIMS) och Umeå Center for Microbial Research (UCMR), ett tvärvetenskapligt forskningscenter med fokus på forskning av högsta kvalitet och nya tillämpningar inom mikrobiologi. Du hittar mer information om oss på www.mims.umu.se/groups/barbara-sixt; www.ucmr.umu.se och www.umu.se/molbiol

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-05-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-438-19
Kontakt
 • Barbara Sixt, Forskare, barbara.sixt@umu.se
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2019-03-12
Sista ansökningsdag 2019-03-26

Tillbaka till lediga jobb