Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 14 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

Doktorand i medicinsk vetenskap med inriktning mot Molekylärbiologi

Vi söker en doktorand i medicinsk vetenskap med inriktning mot molekylärbiologi med ett intresse i infektion och cancer till Institutionen för molekylärbiologi vid Umeå universitet. Positionen är tidsbegränsad till fyra år med start 1 mars 2019 eller enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag är 28 Januari 2019.

Bakgrund och beskrivning av arbetsuppgifter

Doktorandprojektet innefattar studier av rollen för membran vesikel (MV) -associerade bakteriella proteintoxiner vid epigenetisk modulering av cellsignalering och vid cancerframkallande.

MVs frisläpps hela tiden från bakterierna under tillväxt. Vi har tidigare upptäckt att MV kan spela en roll av fysiologisk relevans i toxinfrisättning från bakterier och visade då att MVs kan fungera som effektiva bärare av bakteriellt DNA och RNA, proteiner, inklusive flera toxiner och immunmodulatorer. Nyligen demonstrerade vårt laboratorium den potentiella modulerande effekten av bakteriella MVs på tumörcellers epigenetiska reglering.

Doktorandprojektet syftar till att utöka kunskap om hur MV-associerade bakteriefaktorer kan modulera epigenetik och värdcellsignalering, samt att få en bättre förståelse för MV:s möjligen fördelaktiga bidrag till potentiellt skydd mot uppkomst av cancer. Syftet är även att belysa potentialen hos MVs som nya verktyg för nano-partikelbaserad målinriktad cancerterapi.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Dessutom krävs minst 30 hp inom kemi varav minst 7,5 hp biokemi, 45 hp inom biologi eller molekylärbiologi varav minst 7,5 hp i genetik och 22,5 hp i mikrobiologi, fysiologi, samt cell- och molekylärbiologi. Därutöver krävs 45 hp på avancerad nivå inom cell- och molekylärbiologi, inkluderande ett självständigt arbete om minst 15 hp.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs också nödvändiga muntliga och skriftliga kunskaper i engelska.

Kompetenskrav

Kunskaper i engelska och förmågan att tillgodogöra sig utbildningen kommer att utvärderas av institutionens forskarutbildningsgrupp. Den sökande har erfarenhet av arbete med patogena bakterier och både teoretiska och experimentella kunskaper från analyser av epigenetisk modulering av cancercell-signaleringen. Du bör vara mycket motiverad, ha mycket god kommunikationsförmåga med gruppledare och andra kollegor samt förmåga att samverka effektivt och arbeta produktivt i ett team såväl som förmåga att arbeta självständigt.

Bedömningsgrunder

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för doktorandstudier inom forskningsområdet.
 2. Förmågan att formulera och lösa vetenskapliga frågor.
 3. Färdigheter i skriftlig och muntlig kommunikation på engelska.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för forskarutbildningen, t ex yrkeserfarenhet.

God samarbetsförmåga, driv och förmåga att arbeta självständigt betraktas som positiva meriter.

Ett urval kommer att göras bland behöriga sökande baserat på dennes meriter och dennes bedömda potential att tillgodogöra sig studier på forskarnivå.

Efter urvalsprocessen påbörjas processen för antagning till forskarutbildning.

Ett beslut om antagning kommer att fattas av fakultetens studierektor först när en individuell studieplan har godkänts av institutionens forskningsutbildningskommitté.

Om anställningen

Anställningen syftar till en doktorsexamen och är tidsbegränsad till fyra år heltid. Om deltidsundervisning (max 20 %) kan erbjudas förlängs anställningstiden

Tillträde 1 mars eller enligt överenskommelse.

Löneinplacering sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning. Enligt Högskoleförordningen (12 kap, 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas

Ansökan

Du ansöker genom vårt rekryteringssystem. Din ansökan ska innehålla följande dokument skrivna på engelska eller svenska:

 • En CV med information om utbildning, en förteckning över tidigare och nuvarande anställningar, och en lista över publikationer.
 • Kopior på examensbevis
 • Ett följebrev som beskriver forskningserfarenhet och intressen, motivation för ansökan om doktorandtjänst
 • Kontaktuppgifter för en till tre referenser.

Facklig information lämnas av SACO, + 46- (0) 90-786 53 65, SEKO, + 46- (0) 90-786 52 96 och ST, + 46- (0) 90-786 54 31.

För frågor om tjänsten kontakta professor Sun Nyunt Wai, e-post: sun.nyunt.wai@umu.se

Mer om oss

Mer information om oss finner du på:

http://www.mims.umu.se/groups/sun-nyunt-wai.html  

www.umu.se/molbiol

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-03-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-59-19
Kontakt
 • Sun Nyunt Wai, Professor, sun.nyunt.wai@umu.se
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2019-01-14
Sista ansökningsdag 2019-01-28

Tillbaka till lediga jobb