Umeå universitet, Humanistisk fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Humanistiska fakulteten med 388 anställda, 7629 studenter och 138 forskarstuderande ansvarar för en omfattande utbildnings- och forskningsverksamhet. Verksamheten består av ett tjugotal huvudområden vid sammanlagt fem institutioner och tre enheter. För mer information om fakultetens verksamhet se: http://www.humfak.umu.se/. 

Vi söker en forskningssamordnare till kansliet för humaniora. Anställningen är ett vikariat under ett år på 50 % med tillträde 25 februari 2019 eller enligt överenskommelse.

Kansliet för humaniora har elva medarbetare med olika specialistfunktioner inom forskning, utbildning, personal, ekonomi och kommunikation. Kansliets uppgift är att ge ett kvalificerat administrativt och strategiskt stöd till fakultetsledningen, fakultetsnämnden och institutionerna. 

Arbetsuppgifter
Som forskningssamordnare är du handläggare för forskningsfrågor och för doktorandfrågor vid Humanistisk fakultet. Du har en rad ansvarsområden. Du bereder underlag till fakultetsnämnd och dekanens beslutsmöte. Du är handläggare i fakultetens forskningsstrategiska kommitté vilket bland annat innefattar att föredra ärenden, ta fram statistik samt att göra kartläggningar och utredningar på kommitténs uppdrag, samt skriva mötesanteckningar. Som forskningssamordnare svarar du på remisser och förfrågningar och bistår i processer som rör utlysningar och ansökningar. Du är handläggare för fakultetens olika utlysningar av forskningsmedel, som exempelvis den publiceringsbaserade resursen. Du följer även upp och analyserar fortlöpande fakultetens forskningsverksamhet. En viktig arbetsuppgift för forskningssamordnaren är att representera fakulteten och tillvarata dess intressen i forsknings- och forskarutbildningsfrågor i universitetsgemensamma råd och arbetsgrupper. 

Arbetet med forskarutbildnings- och doktorandfrågor vid fakulteten innefattar bland annat att handlägga doktorandutlysningar samt att följa upp allmänna och individuella studieplaner. Du arbetar nära studierektorerna för forskarutbildning och de forskarskolor som Humanistisk fakultets doktorander hör till, främst Humanistiska forskarskolan. Du företräder även fakulteten i en rad sammanhang där forskarutbildnings- och doktorandfrågor behandlas på fakultets- och universitetsövergripande nivå. Kansliet arbetar i team vilket innebär en kontinuerlig utveckling av befattningshavarnas arbetsuppgifter och det innebär att arbetsuppgifterna kan komma att förändras över tid.

Kompetenskrav
Vi söker dig som har akademisk doktorsexamen. Du har en väl utvecklad analytisk förmåga och du kan arbeta självständigt. Du har erfarenhet av att utreda, samordna, leda eller utveckla administrativa processer inom offentlig verksamhet. God datorvana är ett krav. Arbetet kräver god förmåga att samarbeta och samverka med flera aktörer såsom prefekter/föreståndare, dekaner, andra forskningshandläggare, Grants Office studierektorer, finansiärer och anställda vid fakulteten för att nämna några. 

Rollen som forskningssamordnare kräver att du tar egna initiativ, eftersöker information och driver dina frågor i en kunskapsbaserad organisation. God förmåga att självständigt planera, organisera och prioritera ditt arbete är en förutsättning liksom god förmåga att arbeta med många arbetsuppgifter och processer parallellt. Du är serviceinriktad och skicklig på skriftlig och muntlig framställning. 

Myndighetsspråket är svenska. Du ska vara skicklig på att formulera dig i tal och skrift både på svenska och engelska. 

Övriga önskvärda kvalifikationer
God kunskap om nationella och internationella forskningsfinansiärer samt egen erfarenhet av forskningsansökningar eller bedömningar av andras ansökningar samt erfarenhet av analyser och utvärderingar är starkt meriterande. Det är även meriterande om du har erfarenhet av offentlig förvaltning eller har god kunskap om högskolesektorns organisation och regelverk samt om du är docent. 

Vid bedömning kommer mycket stor vikt att läggas vid personliga egenskaper. Arbetsort är Umeå och för att kunna fullgöra arbetsuppgifterna krävs hög närvaro i miljön. 

Ansökan
Till ansökan bifogas:

1. Ett personligt brev
2. CV/meritförteckning
3. Kopior av intyg och examensbevis
4. Namn och kontaktuppgifter till minst två referenspersoner

Handlingar som skickas elektroniskt ska vara i Word- eller PDF-format. 
Ansökan ska göras i e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 15 januari 2019.

Övrigt
Humanistiska fakulteten eftersträvar en jämn könsfördelning. Då merparten av anställda vid humanistiska kansliet är kvinnor ser vi gärna manliga sökande. 

Närmare upplysningar lämnas av Peder Alex, tillförordnad kanslichef, peder.alex@umu.se, 090-786 65 66 eller Henrik Åström Elmersjö, forskningssamordnare, henrik.astrom.elmersjo@umu.se, 090-786 68 16. 

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2019-02-25 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-2165-18
Kontakt
  • Peder Aléx, tillförordnad kanslichef, 090-786 65 66, peder.alex@umu.se
  • Henrik Åström Elmersjö, forskningssamordnare , 090 786 6816, henrik.astrom.elmersjo@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2018-12-18
Sista ansökningsdag 2019-01-15

Tillbaka till lediga jobb