Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Postdoktorsanställningen ingår i ett forskningsprojekt som syftar till att omvandla algbiomassa till högpresterande kolmaterial genom hydrotermisk karbonisering, HTC. Den huvudsakliga forskningsuppgiften är karakterisering av de resulterande kolmaterialen, vattenfasen från HTC-behandlingen, och den gas som bildas. Sista ansökningsdag är 31 januari 2019.

Projektbeskrivning och arbetsuppgifter
Denna postdoktorsanställning ingår i ett forskningsprojekt där det huvudsakliga syftet är att omvandla algbiomassa som odlats i avloppsvatten, samt fasta rester från lipidextraktion av algbiomassa, till kolmaterial genom hydrotermisk karbonisering, HTC. Både algbiomassan och HTC-produkterna kommer att karakteriseras utförligt och datat kommer att användas för att matcha HTC-kolen till den bäst lämpade applikationen för respektive kol. Vi kommer även att identifiera behov av ytterligare funktionalisering för att generera högpresterande kolmaterial med skräddarsydda egenskaper. Utöver karakteriseringen av kolet så kommer även vattenfasen från HTC-behandlingen och den gas som genereras i processen att karakteriseras och dess sammansättning utvärderas.

Den som erhåller anställningen kommer huvudsakligen att arbeta med karbonisering av algbiomassa med hjälp av HTC. En uppgift är att fastställa hur HTC-kolens sammansättning och egenskaper påverkas av algbiomassan och av HTC-processparametrar såsom temperatur och behandlingstid, en annan är att utvärdera i vilka fraktioner näringsämnen och föroreningar i algbiomassan hamnar, och bestämma deras fördelning mellan gas, vattenfas och den fasta kolprodukten. Vi kommer också att utvärdera möjliga tillämpningsområden för de erhållna biokolen baserat på deras egenskaper.

Detta projekt kommer att utföras inom forskningsprogrammet Bio4Energys miljöplattform (www.bio4energy.se), och i en forskargrupp där forskning bedrivs kring termiska processer som nyttjar biomassa och andra biomaterial. Arbetet är huvudsakligen förlagt till Umeå universitet men vissa moment kan vara förlagda till University of Edinburgh som vi samarbetar med i projektet. Vi har även industripartners i projektet som du på olika sätt kommer att interagera med under projekttiden.

Kvalifikationer
För anställning som postdoktor krävs en doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i kemi, kemiteknik, materialvetenskap eller motsvarande ämnesområden. Doktorsexamen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång om inte särskilda skäl föreligger. Tidigare erfarenhet av karbonisering av biomassa och/eller biologiska avfallsmaterial är ett krav, och erfarenhet från hydrotermisk behandling är starkt meriterande. Mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift, krävs också.

Du ska ha ett stort intresse för området och vara beredd att ta dig an vetenskapliga och tekniska utmaningar. Kurser och/eller erfarenhet från miljökemi, analytisk kemi och ytkemi är ett krav. Utöver detta är det önskvärt att du har erfarenhet av tekniker som är relevanta för miljökemisk analys (främst GC-MS och LC-MS) och ytkarakteriseringstekniker såsom FTIR och XPS. Vi förväntar oss att du klarar av att planera och utföra vetenskapliga experiment, och är intresserad av att arbeta i en internationell miljö. Tidigare internationell erfarenhet är meriterande. Du ska vara kreativ, ha god samarbetsförmåga, initiativförmåga och hög grad av självständighet. Du ska även ha en mycket god förmåga i att skriva vetenskapliga publikationer och rapporter.

Om anställningen
Anställningen är på heltid och tidsbegränsad till två år, med start i april 2019 eller enligt överenskommelse.

Ansökan
En fullständig ansökan ska innehålla följande handlingar:

  • Ett personligt brev (max 2 sidor) där du beskriver dina kvalifikationer och lämplighet för anställningen, dina forskningsintressen, dina skäl att söka anställningen, och dina kontaktuppgifter
  • CV, inklusive publikationslista
  • Styrkta kopior av doktorsexamensbevis och andra relevanta examensbevis, inklusive dokumentation av genomförda akademiska kurser, erhållna betyg, och ev andra intyg
  • Kopia av doktorsavhandling samt relevanta publikationer som du önskar bifoga (max 5 publikationer)
  • Namn och kontaktuppgifter till minst två referenspersoner
  • Övriga relevanta handlingar som du vill åberopa

Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska. Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem. Logga in och ansök via knappen längst ner på sidan. Sista ansökningsdag är 31 januari 2019.

Närmare upplysningar lämnas av universitetslektor Stina Jansson, tfn: 090-7867622, e-post: stina.jansson@umu.se

Information om institutionen
Kemiska institutionen är den största institutionen inom Teknisk-naturvetenskaplig fakultet och har över 200 anställda, varav ca 40 forskarstuderande, och med en stark och expanderande forskning. Tre större forskningsområden, Biologisk kemi, Miljö- och biogeokemi och Teknisk kemi samlar institutionens forskning och utbildning inom kemi. Vi är också en stark partner inom KBC, Kemiskt-Biologiskt Centrum.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde April 2019 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-2143-18
Kontakt
  • Stina Jansson, 090-7867622
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2018-12-17
Sista ansökningsdag 2019-01-31

Tillbaka till lediga jobb