Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Vi söker en postdoktor till ett forskningsprojekt inom omsättning av kvicksilver i kustnära hav med syrebrist. Vi söker dig med höga ambitioner och som lockas av utmaningen att identifiera mekanismer som styr bildning och bioackumulering av metylkvicksilver i havsmiljöer med pelagiala redoxkliner. Ansök senast 28 januari 2019.

Projektbeskrivning och arbetsuppgifter
Du kommer att studera processer för bildning och bioackumulering av metylkvicksilver i kustnära hav som utsätts för syrebrist. Ditt arbete kommer att fokusera på studier av hur de mikrobiella samhällen som producerar metylkvicksilver och den molekylära sammansättningen av organiskt material förändras över pelagiala redoxkliner. Studierna kommer att utföras i Östersjön, men resultaten från projektet kommer att vara tillämpbara för många kustnära och marina ekosystem.

Neurotoxisk metylkvicksilver anrikas i akvatisk biota och kvicksilver klassas som en av de tio kemikalier som utgör störst hot mot global folkhälsa. Syrebrist ökar i kustnära hav och i världshaven och är en av de allvarligaste miljöförändringar som orsakas av människans påverkan. Vid syrebrist kan redoxskiktningar och pelagiala redoxkliner bildas i vattenpelaren. Vår mekanistiska förståelse av hur redoxkliner påverkar metylkvicksilvers bildning, flöden och ackumulering i biota är idag bristfällig. I det här projektet kommer du att ingå i ett forskarlag där vi kombinerar nyckelkompetenser inom biogeokemi och molekylär mikrobiologi och använder nyutvecklade metoder baserade på den allra senaste tekniken för att klargöra dessa obesvarade och viktiga frågeställningar.

Du kommer att utföra fältprovtagningar i Östersjön och provupparbetning, analys och datatolkning för att bestämma (i) fördelning och uttryck av gener för metylering av kvicksilver hos olika mikrobiella grupper, och (ii) molekylär sammansättning av löst organiskt material (DOM). Fördelningen av hgcA och associerade gener för metylering av kvicksilver kommer att beskrivas med parallell kvantitativ metagenom- och metatranskriptomanalys. Den molekylära sammansättningen av DOM kommer att karakteriseras med FTICR-MS och/eller Py-GCMS tekniker. Förekomst av de centrala elektronacceptorerna Fe(III) och SO42- kommer också att analyseras. Bearbetning av metagenom- och metatranskriptomprover kommer att utföras i nära samarbete med projektpartners vid Uppsala universitet och vid Linnéuniversitetet.

De huvudsakliga arbetsuppgifterna utgörs av att (i) kontinuerligt hålla dig uppdaterad på forskningsområdet genom att följa och sammanställa vetenskaplig litteratur, (ii) formulera vetenskapliga frågeställningar och hypoteser inom projektet, (iii) planera och genomföra avancerade fältprovtagningar, laboratorieexperiment och modellberäkningar, (iv) sammanställa och tolka resultat, (v) presentera resultaten i form av muntliga seminarier (bland annat på internationella vetenskapliga konferenser) och i form av vetenskapliga publikationer.

Postdoktoranställningen och projektet är fullt finansierat av det svenska vetenskapsrådet Formas (dnr 2018-01031). Projektet kommer att utföras i nära samarbete med en postdoktor inom biogeokemi samt med en multi-diciplinär grupp av forskare inom analytisk kemi, biogeokemi och mikrobiell molekylärbiologi vid Umeå universitet (Docent Erik Björn), Stockholm universitet (Dr. Anne Soerensen), Uppsala universitet (Prof. Stefan Bertilsson) och Linnéuniversitetet (Prof. Jarone Pinhassi).

Anställningen är på heltid och tidsbegränsad till två år, med start 1 maj 2019 eller enligt överenskommelse som möjliggör att postdoktorn kan delta i fältprovtagningar under sommaren 2019.

Kvalifikationer
För behörighet krävs en doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i molekylär mikrobiologi eller annat närliggande ämne inom biologi och bioteknikområdet. Doktorsexamen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång om inte särskilda skäl föreligger. Tidigare erfarenhet av molekylärbiologiska tekniker är ett krav. Mycket goda kunskaper i engelska i både tal och skrift krävs. Du måste vara entusiastisk och målmedveten, tycka om experimentellt arbete, vara noggrann, och kunna arbeta såväl självständigt som i grupp. Dokumenterad erfarenhet inom följande områden är meriterande: (1) Kvicksilvrets biogeokemi, (2) forskning med fokus på akvatiska ekosystem, (3) Masspektrometri för analys av organiskt material (4) Bioinformatik.

Ansökan
En fullständig ansökan, skriven på svenska eller engelska, ska innehålla följande handlingar:

  • Ett personligt brev där du beskriver dina kvalifikationer, forskningsintressen, varför du söker anställningen, och dina kontaktuppgifter (max 2 sidor)
  • CV, inklusive publikationslista
  • Kopia av doktorsavhandling och eventuella relevanta publikationer (pdf)
  • Styrkta kopior av doktorsexamensbevis eller motsvarande samt andra relevanta examensbevis, inklusive dokumentation av genomförda akademiska kurser, erhållna betyg, och ev andra intyg
  • Namn och kontaktuppgifter till minst två referenspersoner
  • Övriga relevanta handlingar du vill åberopa

Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem. Logga in och ansök via knappen längst ner på sidan. Sista ansökningsdag är 28 januari 2019.

Närmare upplysningar lämnas av:
docent Erik Björn, tfn: 090-7865189, e-post: erik.bjorn@umu.se
professor Stefan Bertilsson, tfn: 018-4712712, e-post: stebe@ebc.uu.se
professor Jarone Pinhassi, tfn: 0480-446212, e-post: jarone.pinhassi@lnu.se

Information om institutionen
Kemiska institutionen är den största institutionen inom Teknisk-naturvetenskaplig fakultet och har ca 200 anställda. För mer information, se: www.chemistry.umu.se

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 maj eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-2142-18
Kontakt
  • Erik Björn, 090-786 51 89
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2018-12-18
Sista ansökningsdag 2019-01-28

Tillbaka till lediga jobb