Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Universitetslektor i pedagogiskt arbete med inriktning mot utvärdering

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap utlyser en anställning som universitetslektor i pedagogiskt arbete med inriktning mot utvärdering.

Arbetsuppgifter
Arbetet avser forskning om och undervisning inom området utvärdering på olika nivåer och inom olika policyområden.

Innehavaren av anställningen ska genom egen forskning bidra med kunskap om hur utvärdering och utvärderingssystem byggs in i organisationsstrukturer, hur systemen fungerar i praktiken samt vilka konsekvenser systemen och dess produkter får för aktörer, organisationer och samhället.

Befattningshavaren förväntas kunna bidra till och vidareutveckla den pågående forskningen vid institutionen om utvärdering inom utbildningsområdet och inom andra välfärdssektorer samt inom tvärsektoriella områden som integration, jämställdhet och hållbar utveckling; gärna med ett jämförande perspektiv och praxisnära. Vidare förväntas befattningshavaren kunna bidra till institutionens gemensamma forskningsmiljö, söka medel för egen forskning samt publicera sin forskning på internationell nivå.

I anställningen ingår även utveckling av kurser i utvärdering och viss undervisning inom området. Undervisningen kan omfatta både campus och nätdistanskurser samt moment- och kursansvar. Administrativa uppgifter relaterade till forsknings- och utbildningsverksamheten, kan också ingå i arbetsuppgifterna. Tjänstgöringsorten är Umeå och ett aktivt deltagande i institutionens aktiviteter och engagemang i verksamheten, förväntas. 

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet enligt 4 kap. 3 § högskoleförordningen (HF) samt Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet.

Behörigheten för vetenskaplig och pedagogisk skicklighet gäller inom området pedagogiskt arbete eller motsvarande.

Bedömningsgrunder och avvägning mellan bedömningsgrunderna
Vid urval bland behöriga sökande ska vikt fästas främst vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, varvid särskild vikt ska fästas vid den vetenskapliga skickligheten. Därutöver ska graden av administrativ skicklighet beaktas.

Särskild vikt ska läggas vid den vetenskapliga skickligheten som ska ha visats genom självständig vetenskaplig produktion. Kriterier vid bedömning är bredd, djup och originalitet i forskningen, produktivitet, bidrag till det nationella och internationella vetenskapssamhället, uppdrag inom vetenskapssamhället, förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel samt samverkan med det omgivande samhället. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska särskild vikt läggas vid vetenskaplig erfarenhet av relevans för anställningen. Den vetenskapliga skickligheten ska därför främst avse utvärderingsforskning, policy- och governanceforskning eller annat, för området, relevant forskningsområde.

Vikt ska läggas vid den pedagogiska skickligheten som ska ha visats genom dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig grund inom högskolan. Kriterier vid bedömning är förmågan att planera, genomföra och utvärdera undervisning, handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer, variera undervisnings- och examinationsformer, samverka med det omgivande samhället i planering och genomförande av utbildning samt medverka i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel. I den pedagogiska skickligheten innefattas även ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen.

Utöver den vetenskapliga och pedagogiska skicklighet som är ett krav för anställningen, skall även administrativ skicklighet beaktas.

Sökanden ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse och bruk av svenska språket.

Ansökan
Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar för ansökan och anvisningar för sakkunnigbedömning hittar du här.
Behörighets- och bedömningsgrunder återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet, här.

I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med intervju, provföreläsningar och referenstagning.

Om oss
Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap har drygt 110 anställda verksamma inom utbildning, forskning och uppdragsverksamhet. Institutionen har en bred profil som vilar på en tvärvetenskaplig och praxisnära grund. För mer information om institutionens verksamhet se: http://www.edusci.umu.se/

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-2100-18
Kontakt
  • Prefekt Gunnar Schedin, gunnar.schedin@umu.se, 090-786 7936
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65, 070-268 87 67
  • ST, 090-786 54 31
  • SEKO, 090-786 52 96
Publicerat 2018-12-14
Sista ansökningsdag 2019-01-15

Tillbaka till lediga jobb