Umeå universitet, Humanistisk fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Vaartoe - Centrum för samisk forskning samordnar och initierar forskning i och om Sápmi, med fokus på samiska och andra urfolks kulturer, samhällen, historia och språk. Vaartoe är ett nav för doktorander och forskare från olika discipliner inom universitetet och en samarbetsarena med samiska aktörer och organisationer.

Vaartoe är Sveriges enda forskningscentrum inriktat på samisk forskning. Centret, som tillhör Humanistisk fakultet, har 8 anställda och 5 andra medarbetare med placering på centret. Se vidare Vaartoe - Centrum för samisk forskning.

Arbetsuppgifter
Vi söker nu två postdoktorer för att utveckla forskning med samisk och /eller urfolkstematik vid Vaartoe och Umeå universitet.

Vaartoe bygger upp en ny forskningsorganisation kring fyra tvärvetenskapliga temaområden:

· Hälsa och levnadsvillkor
· Kultur och historia
· Mark och vatten
· Språk och utbildning

Som postdoktor kommer du att knytas till ett av dessa temaområden, för att stärka forskargrupperna och utveckla den samiska forskningen och urfolksforskningen på Umeå universitet.

Arbetsuppgifterna består till huvuddelen av egen forskning. Undervisning kan förekomma, högst 20% (i enlighet med centralt avtal).  

Behörighet och bedömningsgrunder
Vi söker kandidater med doktorsexamen i ett ämne av relevans för det tänkta projektet, eller utländsk examen som bedöms motsvara sådan doktorsexamen. En förutsättning för att bli anställd som postdoktor är att kandidaten inte tidigare har varit anställd som postdoktor under mer än ett år i samma eller näraliggande ämnesområde vid Umeå universitet.

Examen ska vara avlagt högst tre år före ansökningstidens utgång om inte särskilda skäl föreligger. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Den sökande ska kunna visa dokumenterad förmåga till självständigt forskningsarbete och färdigheter i att skriva vetenskapliga artiklar och rapporter på svenska och/eller engelska. God kommunikationsförmåga på svenska och/eller engelska är ett krav.

Dokumenterad erfarenhet av forskning med samisk eller annan urfolkstematik är meriterande, liksom dokumenterad erfarenhet av att bedriva forskningsarbete i samverkan med urfolksaktörer. För samtliga anställningar vid Vaartoe gäller att samisk språklig och kulturell kompetens är meriterande.

Sökande som inte har tidigare erfarenhet av urfolksforskning ska tydligt skriva fram hur deras bakgrund och tidigare forskningserfarenheter har relevans för det planerade projektet inom samisk forskning/urfolksforskning.

Forskningsplanen ska reflektera ett medvetet förhållningssätt till forskningsetiska frågor i urfolksforskning.

I bedömningen läggs i första hand vikt vid kandidatens vetenskapliga meritering, och i andra hand vid forskningsplanens kvalitet och genomförbarhet.

Ansökan
Din ansökan ska innehålla följande dokument på engelska:

· Ett personligt brev som inkluderar din motivering för att söka anställningen, och hur du kan bidra till att utveckla samisk forskning/urfolksforskning vid Vaartoe och Umeå universitet
· En kort sammanfattning av dina tidigare forskningserfarenheter (max 2 sidor)
· En plan för din forskning under postdoktorstiden (max 10 sidor) där du beskriver ditt planerade arbete i området, inklusive en tidsplan och en publiceringsplan. Etiska övervägningar för projektet ska behandlas i planen
· En Curriculum Vitae med vidimerade kopior av examensbevis och annan relevant dokumentation
· En publikationslista
· Lista på 2-3 referenspersoner inkl. kontaktuppgifter

Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem Varbi senast 2019-02-04. Dokument som skickas elektroniskt måste vara i .docx eller .pdf-format.

Övriga upplysningar
Postdoktoranställningen är på heltid i två år med tillträde 2019-04-01 eller enligt överenskommelse.
Anställningen kommer att vara placerad vid Vaartoe. Hög närvaro i miljön är ett krav för den som erbjuds anställningen.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av stf föreståndare Görel Sandström (090 786 63 97, gorel.sandstrom@umu.se) eller biträdande föreståndare Krister Stoor (090 786 6245, krister.stoor@umu.se).

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-04-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-2118-18
Kontakt
  • Görel Sandström, ställföreträdande föreståndare, 090-786 63 97, gorel.sandstrom@umu.se
  • Krister Stoor, biträdande föreståndare, 090-786 62 75, krister.stoor@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2018-12-14
Sista ansökningsdag 2019-02-04

Tillbaka till lediga jobb