Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Institutionen för strålningsvetenskaper utlyser en anställning som doktorand inom onkologi med syfte att studera attityder kring förmedling av ärftlig cancerrisk. Tillträde i januari 2019 eller enligt överenskommelse. Anställningen som doktorand omfattar fyra års studier på heltid. 

Projektbeskrivning

Forskningsprojektet kommer utforska attityder gentemot informationsspridning av ökad ärftlig cancerrisk hos patienter, berörda släktingar och i ett populationsbaserat material och har som mål att utveckla en lämplig intervention som kan testas i kliniskt sammanhang. Både kvalitativ och kvantitativ forskningsmetodik kommer att användas. Att erbjuda preventiva åtgärder i form av regelbundna kontroller eller förebyggande operation i familjer med ärftligt ökad risk för cancer är en kostnadseffektiv strategi inom sjukvården. Metoder som når ut till fler släktingar skulle medföra att dessa cancerpreventiva åtgärder når sin fulla potential.

Projektet kommer att använda sig av intervjuer med patienter, fokusgruppsdiskussioner och enkätdata från svenskt material, vilket gör att mycket god kunskap i svenska är ett krav. 

Kompetenskrav

Grundläggande behörighet för att antas till forskarutbildning har den som avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För att uppfylla kravet för särskild behörighet att antas till forskarutbildning i onkologi krävs:

  • Nödvändiga kunskaper från högskoleutbildning eller motsvarande utbildning och/eller yrkeserfarenhet som bedöms i relation till forskarutbildningsområdet
  • Goda språkkunskaper i engelska, både skriftliga och muntliga kunskaper avses. Bedömning av dessa kunskaper görs genom att en tilltänkt doktorand presenterar sin forskningsplan på engelska inför en av prefekten utsedd forskarutbildningsgrupp.

Meriterande

Önskvärd kunskap och färdigheter inkluderar: intervjuteknik och tidigare erfarenhet av kvalitativ forskningsmetodik. Då projektet arbetar nära hälso-och sjukvården är tidigare erfarenhet av kommunikation, komplex implementering och verksamhetsutveckling inom hälso-och sjukvården starkt meriterande. Företräde kommer att ges till kandidater med stark analytisk och kommunikativ förmåga. 

Ansökan

En fullständig ansökan ska bestå av:

  • ett personligt brev med en kort beskrivning av dina kvalifikationer, forskningsintressen och en motivering till din ansökan samt kontaktuppgifter (max 2 A4-sidor)
  • Curriculum vitae (CV)
  • kopior av relevanta betyg, examensbevis, diplom och andra certifikat
  • kopior på din magister- eller masteruppsats samt eventuella publikationer där du varit författare eller medförfattare
  • kontaktuppgifter till minst två referenspersoner

Ansökan, inklusive bilagda handlingar, ska vara skriven på engelska eller svenska. Ansökan görs genom vårt elektroniska rekryteringssystem. Handlingar som skickas elektroniskt ska vara i formaten Word eller PDF. Logga in i systemet och ansök via knappen i slutet av denna sida.

Sista ansökningsdag är 2018-11-09.

Upplysningar

För ytterligare information kontakta Dr. Anna Rosén, anna.rosen@umu.se.

Löneplacering

Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorander. 

Övrig information

http://www.medfak.umu.se/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/doktorandhandboken/

 

Välkommen med din ansökan!

 

 Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Januari 2019 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1670-18
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2018-10-17
Sista ansökningsdag 2018-11-09

Tillbaka till lediga jobb