Handelshögskolan vid Umeå universitet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Handelshögskolan, enheten för statistik, söker nu två vikarierande universitetslektorer inom ämnesom­rådet statistik. Det är viktigt med ett starkt undervisningsengagemang. Anställningarna är på 6 månader med början 1 januari 2019 eller enligt överenskommelse. Välkommen med din ansökan senast 2018-11-12.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår undervisning på grundnivå och avancerad nivå inom ämnesområdet statistik. Den största delen av undervisningen sker på svenska. De sökande förväntas också delta i övrigt institu­t­ionsarbete där administrativa uppgifter och uppdrag inom institutionen och den samhällsvetenskapliga fakulteten kan bli aktuella.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat pedagogisk skicklighet och har avlagt doktorsexamen i statistik eller har motsvarande vetenskaplig kompetens av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder gäller graden av pedagogisk, vetenskaplig, administrativ och annan skicklig­het som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Vid avvägning mellan bedömningsgrunderna läggs störst vikt vid pedagogisk skicklighet, följt av vetenskaplig skicklighet. Administrativ och annan skicklighet är meriterande.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning på grundnivå. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten. Särskild vikt fästs vid pedagogisk skicklighet inom ämnesområdet samt dokumenterad förmåga att kunna undervisa både på engelska och svenska. Högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 hp eller motsvarande är meriterande. Om motsvarande kunskaper åberopas ska en redogörelse över vad som åberopas som motsvarande göras.

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom egen forskning inom ämnesområdet.

Vid bedömning av annan skicklighet kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet. Den sökande ska ha god samarbetsförmåga, vara utåtriktad och flexibel i sitt arbetssätt, ha lätt för att ta egna initiativ samt kunna arbeta själv­ständigt. Vi vill också att den sökande är en person som tar fullt ansvar för sina arbetsuppgifter och kan bidra till en god undervisnings- och forskningsmiljö.

Ansökan
Ansökan ska göras via universitetets e-rekryteringssystem och vara inkommen senast 2018-11-12. Anvisningar för vad ansökan ska innehålla finns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet, här, och hur ansökan ska utformas finns i Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar, här.

Mer om Handelshögskolan
Handelshögskolans vision är att vara ett framstående lärosäte vad gäller utbildning i Sverige, att bedriva forskning av hög internationell standard samt att samverka med näringsliv och förvaltning inom såväl som utanför vår region. I samspel med vårt omgivande samhälle bedriver vi utbildning och forskning för att utveckla ansvarstagande ledare med en förståelse för samhällets utmaningar gällande hållbar utveckling.

Vi är ca 150 anställda fördelat mellan vårt kansli och våra enheter för företagsekonomi, nationalekonomi och statistik. Ca 3000 studenter passerar årligen våra kurser och vi bedriver utbildning från grund- till forskarutbildningsnivå i företagsekonomi, nationalekonomi och statistik.

Enheten för statistik har ca 30 anställda. Vi bedriver statistisk grundforskning och empirisk forskning i nära samarbete med andra vetenskaper.

Handelshögskolan har AACSB-ackreditering och är hållbarhetscertifierad enligt miljöledningsstandarden ISO14001. Läs mer om Handelshögskolan här: www.usbe.umu.se.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning 3-6 månader
Anställningen avslutas 2019-06-30
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-01-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1444-18
Kontakt
  • Marie Eriksson, biträdande prefekt, 090-7866108, marie.eriksson@umu.se
  • Jessica Fahlén, studierektor, 090-7866081, jessica.fahlen@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2018-10-23
Sista ansökningsdag 2018-11-12

Tillbaka till lediga jobb