Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

Vi söker en vikarierande universitetslektor i Neurologi för vårterminen och höstterminen 2019. I vikariatet ingår undervisning av läkarstudenter men också forskning. Vikariatet omfattar 50% av heltid.

Vikariatet omfattar två tidsperioder: 4/2-30/5 2019 samt 31/8-20/12 2019. Tiden kan även delas av två personer.

Arbetsuppgifter

Anställningen omfattar undervisning och handledning inom läkarprogrammet, termin 5, 6 och 9 samt examination av läkarstudenters examensarbeten. Undervisning inom andra program kan komma att ingå. Anställningen omfattar även forskning och utvecklingsarbete inom huvudsakligen ämnesområdet samt administrativa uppdrag inom institutionen och fakulteten.

Behörighet och bedömningsgrunder

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. För anställningen krävs, förutom läkarexamen, att sökande är ST-läkare i neurologi eller har specialistbevis i neurologi.

Vi söker dig som har ett brinnande undervisningsintresse och kan hålla undervisning på svenska.


Viktning av bedömningsgrunder

Vid tillsättningen kommer viktningen av meriter att ske enligt följande;

pedagogisk skicklighet (3), vetenskaplig skicklighet (2), Därutöver skall gälla graden av administrativ skicklighet och skicklighet att utveckla och leda verksamheten, förmåga att samverka med det omgivande samhället samt att informera om forsknings- och utvecklingsarbete. (1).

Beskrivning av bedömningsgrunder

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid tidigare undervisningserfarenhet inom ämnesområdet samt erfarenhet av handledning i första hand av examensarbeten. Hänsyn kommer även att tas till dokumenterad erfarenhet av planering, genomförande examination och utvärdering.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid självständiga forskningsinsatser, där sökande förutsätts inneha meriter inom ämnesområdet. Här anses särskilt meriterande dokumentation av: publicerade originalarbeten i vilka det framgår att sökande har haft en framträdande roll; samt erhållna externa forskningsbidrag som huvud- eller medsökande. Meriterande är även postdoktor-vistelse vid annan institution än den institutionen där sökande disputerat, och refereeuppdrag från internationella vetenskapliga tidskrifter.

Administrativ skicklighet kan visas genom erfarenhet av grundutbildningsplanering m.m. 

 

Så här ansöker du

Du ansöker via vårt rekryteringssystem.

Din ansökan ska innehålla:  

  • Personligt brev
  • CV
  • Två referenser
  • Fullständig publikationslista
  • Bevis läkarlegitimation
  • Bevis avlagd doktorsexamen

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2019-02-04
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1642-18
Kontakt
  • Jan Malm, enhetschef, 090-785 19 96
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2018-10-29
Sista ansökningsdag 2018-11-19

Tillbaka till lediga jobb