Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Som förste forskningsingenjör kommer du att arbeta inom ett projekt med fokus på metodutveckling, design, syntes och utvärdering av substituerade ringsammansatta 2-pyridoner. Vi söker dig med en doktorsexamen inom organisk kemi med fokus inom heterocykelkemi samt postdoktorerfarenhet med inriktning mot 2-pyridonsyntes. Anställningen är på heltid och tidsbegränsad till 24 månader. Tillträde enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag är 2018-11-15.

Projektbeskrivning
Projektet går ut på metodutveckling för syntes av substituerade ringsammansatta 2-pyridoner. Det finns ett ständigt behov av nya centralfragment för utveckling av läkemedelslika föreningar. Vi har utvecklat flerkomponentsystem (Multi component reactions) som möjliggör effektiv syntes av avancerade ringsammansatta 2-pyridoner. Dessa testas för antibakteriell aktivitet i syfte att främst avväpna sjukdomsframkallande bakterier. En av de egenskaper som vi slår ut med vissa av våra föreningar är tuberkulos förmåga att övergå till en tolerant/persistent form som är mycket svårbehandlad. Vi kallar dessa föreningar ”Mycobacterial tolerance inhibitors” MTIs och detta projekt sker i nära samarbete med flera forskargrupper men främst med Christina Stallings lab vid Washington University School of Medicine i St. Louis. Den exakta mekanismen för hur våra MTIs fungerar är ännu okänd. För att nå denna detaljnivå syntetiseras MTIs med funktionella grupper lämpade för idetifiering av målproteiner. Projektet har de senaste åren avancerat på ett mycket tillfredställande sätt vilket gör att vi har genererat en stark kunskap om strukturaktivitet. Vi har effektiva föreningar in vitro i cellbaserade testsystem.

Arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna är design, syntes och karaktärisering av substituerade ringsammansatta 2-pyridoner. Förutom detta kommer även metodutveckling av nya multikomponentreaktioner att utvecklas vidare för att syntetisera nya substituerade ringsammansatta 2-pyridoner. Intensivt syntesarbete för utveckling av 2-pyridoner lämpade för identifiering av målproteiner är en viktig del av arbetet. Projektet är mycket syntesintensivt och kräver en dedikerad synteskemist som gillar svåra nya utmaningar. Du kommer också att interagera med molekylärbiologer vid testning av föreningarna för att effektivisera vidareutvecklingen. Vidare kommer du att vara ett nav i forskargruppen och interagera med såväl doktorander, postdocs och studenter på olika nivåer (kandidat eller master). I arbetet ingår även att, tillsammans med andra forskare, delta i att skriva vetenskapliga publikationer.

Kompetenskrav
Vi söker dig med doktorsexamen inom organisk kemi med tydligt fokus inom heterocykelkemi eller motsvarande. Vidare krävs postdoktorala studier med syntes av substituerade ringsammansatta 2-pyridoner då anställningen kräver specifika kunskaper för förfinad syntes av derivat inom dessa substansklasser. Tidigare arbete med metodutveckling och syntes med hjälp av flerkomponentssystem är viktigt då detta kommer att ingå i anställningen. Goda kunskaper i engelska är ett krav. Projektet är multidisciplinärt och drivs mellan flera forskargrupper varför den sökandes förmåga att interagera och kommunicera är viktigt för anställningen. Då vi i huvudsak utvecklar dessa föreningar mot Mycobacteria tuberculosis är god kännedom om denna bakterie väsentlig i kombination med de ovan nämnda erfarenheterna som synteskemist.

Ansökan
Ansökan ska innehålla ett personligt brev med motivering till varför du söker anställningen, ett CV, styrkta kopior av betyg och intyg inklusive kopia på doktorsexamensbevis samt namn och kontaktinformation till minst två referenspersoner. Anställningen är på heltid och tidsbegränsad till 24 månader (730 dagar). Tillträde enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag är den 2018-11-15. Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem. Logga in och sök via knappen längst ner på sidan.

Närmare upplysningar lämnas av professor Fredrik Almqvist tfn: 090-786 69 25, e-post: fredrik.almqvist@umu.se.

Information om oss
Vid Kemiska institutionen, Umeå universitet, bedrivs forskning inom profilområdena biologisk kemi, miljö- och biogeokemi samt teknisk kemi. För mer information, se: http://chemistry.umu.se. Inom området biologisk kemi används biokemiska och biofysikaliska metoder för att på molekylär och mekanisk nivå studera bland annat proteiners egenskaper, funktioner och interaktioner med små molekyler. Vid den kemiska institutionen finns utmärkt utrustning för denna typ av forskning, t.ex. 850 MHz NMR, röntgendiffraktion samt kalorimetriska, biofysikaliska och spektroskopiska instrument. Dessutom finns goda möjligheter för organisk syntes samt molekylärbiologiskt och proteinkemiskt arbete.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1706-18
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2018-10-24
Sista ansökningsdag 2018-11-15

Tillbaka till lediga jobb