Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Pedagogiska institutionen utlyser en postdoktorsanställning i pedagogik med inriktning mot det allmändidaktiska området. Anställningen är tidsbegränsad till 24 månader och avser heltid, med start enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag 2018-10-31.

Beskrivning och arbetsuppgifter
Pedagogiska institutionen söker en postdoktor inom pedagogik med inriktning mot det allmändidaktiska området. Syftet med rekryteringen är att stärka det allmändidaktiska områdets vetenskapliga grund, men även den allmänna pedagogiska och utbildningsvetenskapliga forskningen, forskarutbildningen och grundutbildningen vid såväl Pedagogiska institutionen som vid Lärarhögskolan. Postdoktorsanställningen syftar till såväl vetenskaplig som pedagogisk meritering och 80 procent av arbetstiden kommer att innefatta forskning medan resterande 20 procent kommer att utgöras av undervisning inom ramen för institutionens uppdrag inom lärarutbildning.

Kompetenskrav
För att vara behörig för anställningen ska du ha avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom pedagogik, pedagogiskt arbete eller något annat relevant utbildningsvetenskapligt huvudområde. Du får inte tidigare ha varit anställd som postdoktor under mer än ett år inom samma eller närliggande ämnesområde inom Umeå universitet för att vara behörig för anställningen.

I första hand beaktas den som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång men om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid tidigare och planerad forskning av relevans för anställningen. Bedömningen grundar sig i första hand på forskningsplanens relevans och kvalitet och i andra hand på övrig vetenskaplig meritering. 

Goda färdigheter i svenska och engelska, muntligt såväl som skriftligt, krävs för anställningen. Du förväntas även ha goda sociala färdigheter och en förmåga att kunna arbeta såväl självständigt som i grupp. 

Ansökan
Till en fullständig ansökan ska följande handlingar bifogas:

Ett personligt brev med motivering till varför du söker anställningen.
Ett CV/meritförteckning inkluderande datum för doktorsexamen, titel på avhandlingen och aktuell publikationslista.
Forskningsplan innehållandes problembeskrivning, syfte, metod, design och data samt forskningens relevans för forskningsområdet (högst fem sidor).
Sökandens doktorsavhandling samt ytterligare högst tre publikationer.
Kopior av betyg, examensbevis samt eventuella övriga meriter som sökanden vill åberopa.
Kontaktuppgifter till minst två referenspersoner.

Upplysningar
Närmare upplysningar lämnas av prefekt Simon Wolming, e-post: simon.wolming@umu.se

Ansökan skall göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2018-10-31.

Välkommen in med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1646-18
Kontakt
  • Simon Wolming, prefekt, 090-786 53 02
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2018-10-11
Sista ansökningsdag 2018-10-31

Tillbaka till lediga jobb