Umeå universitet, Humanistisk fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Institutionen för idé- och samhällsstudier söker en förste forskningsassistent i miljöhumaniora med inriktning mot skog och mångbruk. Anställningen omfattar ett år (100%). 

Projektbeskrivning
Miljöhumaniora är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde som undersöker angelägna miljöfrågor med fokus på idéer, kulturell förståelse, historisk förändring, beteendemönster, värderingar och rättvisa. Här ingår också en vilja att främja samarbete och diskussion mellan forskning och samhälle för att hantera miljöutmaningar. Anställningen är kopplad till Future Forests, en tvärvetenskaplig forskningsplattform för skogsforskning, samverkan och forskningskommunikation i samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet, SkogForsk och Umeå universitet. Den anställde kommer att ingå i denna forskningsmiljö tillsammans med postdoktorer och seniora forskare. Anställningen är placerad vid Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet. 

Arbetsuppgifter
Som förste forskningsassistent förväntas du genomföra miljöhumanistisk forskning om skog och mångbruk med relevans för Future Forests forskningsområden. Frågan om skog och mångbruk kopplar till diskussioner om klimat och skog; hantering av skogsbränder, äganderättsfrågor; former av brukande och skogsskötsel; skogens olika värden; konflikter om skog samt samverkansprocesser för att utveckla den skogliga samhällsarenan. Den som antas till tjänsten kommer att utveckla den konkreta forskningsuppgiften i samarbete med forskare inom Future Forests. Resultaten från arbetet förväntas resultera i internationella vetenskapliga artiklar där du kan agera både som huvud- och medförfattare. Arbetsuppgifterna består främst av egen forskning men även av samarbete med övriga forskare inom forskningsplattformens ramar. 

Behörighet och bedömningsgrunder
Behörig att anställas som förste forskningsassistent är den som avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. För behörighet till denna anställning krävs att den sökande i betydande omfattning bedrivit forskning med tydliga inslag av miljöhumanistiska perspektiv. 

God förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på antingen svenska eller engelska, liksom god förmåga att samarbeta, är krav för anställningen. 

Tidigare forskning rörande skogliga frågor med relevans för mångbruk är meriterande, liksom god förmåga att kommunicera på både svenska och engelska. 

I bedömningen läggs i första hand vikt vid kandidatens vetenskapliga meritering, och i andra hand vid förmågan att bidra till den pågående forskningen om skog och mångbruk inom ramen för Future Forests. Vid bedömningen av vetenskaplig meritering läggs i första hand vikt vid forskning som bedrivits under de två senaste åren. 

Ansökan
Till ansökan skall bifogas:

(1) Ett personligt brev där sökande motiverar sitt intresse för anställningen, redogör för sina kvalifikationer, och förklarar hur dessa är relevanta för förmågan att bidra till forskningsområdet (1-2 sidor).

(2) En meritförteckning (Curriculum Vitae) med komplett publikationslista, och kopia av examensbevis samt övriga relevanta betyg och intyg.

(3) Max 5 vetenskapliga publikationer med relevans för den aktuella befattningen.

(4) En lista med 2 referenspersoner, inklusive kontaktuppgifter. 

Ansökan ska göras i e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 26 november 2018.

Övriga upplysningar
Anställningen är på 100% i ett år med tillträde 1 januari 2019 eller enligt överenskommelse. Hög närvaro i miljön är ett krav för den som erbjuds anställningen. 

Vid institutionen finns för närvarande fler manliga än kvinnliga lärare och forskare, och vi välkomnar särskilt kvinnliga sökande. 

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av professor Erland Mårald (090-786 6545 eller e-post erland.marald@umu.se) eller prefekt Jonas Nilsson (090-7869990, jonas.nilsson@umu.se ).

För information om institutionen, se Institutionen för idé- och samhällsstudier.

Vi ser fram emot din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 190101 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1631-18
Kontakt
  • Jonas Nilsson, prefekt, 090-786 99 90, jonas.nilsson@umu.se
  • Erland Mårald, professor, 090-786 6545, erland.marald@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2018-11-01
Sista ansökningsdag 2018-11-26

Tillbaka till lediga jobb