Umeå universitet, Centrum för skolledarutveckling

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Vi önskar förstärka vår personalstab med två adjungerade universitetsadjunkter i utbildningsledarskap. Anställningen avser 25% anställning mellan 2019-01-01—2020-12-31 eller enligt överenskommelse.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Uppgifterna består i huvudsak av undervisning och handledning i ämnet utbildningsledarskap, främst inom rektorsprogrammet vid Centrum för skolledarutveckling som utbildar och forskar kring skolans ledningspersonal.

Huvudsakligt undervisningsinnehåll är processansvar, föreläsningar, handledning, seminarier och examination. Undervisning sker på campus i Umeå samt på utbildningsorter utanför Umeå. Våra andra stora orter ligger i södra Sverige.

Centrum för skolledarutveckling är en självständig enhet under statsvetenskap och bedriver uppdragsutbildning för främst rektorer, skolchefer och politiker inom utbildningssektorn samt forskning inom dessa områden. För mer information, se http://www.pol.umu.se/cpd/

Kvalifikationer

Erfarenhet av lednings- och utvecklingsuppdrag är ett krav. Kompetens med inriktning mot utbildningsledarskap är särskilt meriterande.

Vi värdesätter dokumenterat engagemang, delaktighet och ansvarstagande i planering, utveckling och genomförande av undervisningen.

Behörighet

Behörig att anställas som adjungerad universitetsadjunkt är den som har examen på lägst magisternivå eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Bedömningsgrunder

Förmåga att samverka med det omgivande samhället samt god administrativ förmåga, lednings- och utvecklingsuppdrag eller undervisning inom allmänna skolväsendet kommer att betraktas som en särskild meriteringsgrund. Även magisterexamen med inriktning mot utbildningsledarskap kommer att bedömas som en särskild meriteringsgrund.

Vi värdesätter även dokumenterat engagemang, delaktighet och ansvarstagande i planering, genomförande och utveckling av undervisning och samt arbete som skolledare som en särskild meriteringsgrund.

Avvägning mellan bedömningsgrunderna

Lednings- och utvecklingsuppdrag eller undervisning inom allmänna skolväsendet kommer att betraktas som en särskild meriteringsgrund. Därutöver kommer avseende fästas förmåga att samverka med det omgivande samhället samt god administrativ förmåga, t ex förvärvad genom koordinerings- och ledningsuppdrag. Även magisterexamen med inriktning mot utbildningsledarskap kommer att bedömas som en särskild meriteringsgrund.

Om motsvarande meriter åberopas skall dessa redovisas och styrkas.

Behörighets- och bedömningsgrunderna återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet som du hittar här.

Den som anställs som adjungerad universitetsadjunkt ska ha sin huvudsakliga yrkes-verksamhet utanför högskolan. Innan anställningen ingås ska en skriftlig överenskommelse om villkoren för anställningen mellan universitetet och huvudarbetsgivaren upprättas. En förutsättning för anställningen är således att huvudarbetsgivaren tillåter den sökande att adjungeras med omfattning 25 % vid universitetet.

I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med intervju och referenstagning.

Ansökan

Anvisningar för utformning av och innehåll i ansökan återfinns på samhällsvetenskapliga fakultetens webbsida här.

Centrum för skolledarutveckling är en självständig enhet under Statsvetenskapliga institutionen och bedriver uppdragsutbildning för främst rektorer, skolchefer och politiker inom utbildningssektorn samt forskning inom dessa områden. För mer information, se  se http://www.pol.umu.se/cpd.

Kontaktperson: Helene Ärlestig, docent, föreståndare Centrum för skolledarutveckling, 46 (0) 90-786 6223 e-post: helene.arlestig@umu.se.

Din ansökan ska vara inkommen till Umeå universitet, senast 2018-11-16

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2019-01-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 25 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1584-18
Kontakt
  • Helene Ärlestig, föreståndare Centr f skolledarutv, 090-786 62 23, helene.arlestig@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • ST, 090-786 54 31
  • SEKO, 090-786 52 96
Publicerat 2018-10-26
Sista ansökningsdag 2018-11-16

Tillbaka till lediga jobb