Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Institutionen för tillämpad fysik och elektronik har cirka 90 medarbetare och bedriver forskning inom områden som energiteknik, laserspektroskopi, medicinskt teknik och elektro- och systemteknik. För mer information se www.tfe.umu.se/forskning. 

Forskningsmiljön Thermochemical Energy Conversion Laboratory (TEC-Lab) vid institutionen för tillämpad fysik och elektronik söker en doktorand som ska utveckla och tillämpa laserspektroskopiska metoder för studier inom förbränning och förgasning av biomassa. TEC-Lab är även knyten till Kemisk Biologisk Centrum (KBC) vid Umeå universitet (http://www.kbc.umu.se). 

Vi söker nu en Doktorand i tillämpad fysik  med inriktning mot laserbaserad förbränningsdiagnostik 

Projektbeskrivning
Termokemisk omvandling av biomassa står för en allt större andel av el- och värmeproduktionen och kan leverera alternativa transportbränslen. Beröringsfri och snabb mätning av processparametrar, som temperatur och gassammansättning, underlättar att förstå, övervaka och optimera dessa högtemperaturprocesser, och är därför viktig inom både forskning och industri. Av särskilt intresse vid omvandling av biomassa är gasformiga kaliumkomponenter och koloxider. Projektet syftar på att konstruera lämpliga optiska sensorer baserade på laserspektroskopi för detektion av reaktiva kaliumföreningar, kolmonoxid och koldioxid på labb- och pilotskala. Sensorerna ska sedan användas för att undersöka grundläggande och tillämpade forskningsfrågor rörande omvandling av biomassa, askbildning och materialinteraktioner i högtemperaturmiljöer. 

Som doktorand följer du en forskarutbildning som innehåller kurser, forskning och avhandlingsarbete. Målet med doktorandstudierna är en doktorsexamen som uppfyller målen enligt högskoleförordningen, samt lokala mål vid Umeå universitet. Tidsperioden för doktorandstudierna är begränsad till fyra år. Doktorandanställningen kan dock innehålla undervisning (maximalt 20%), och då förlängs tiden för doktorandstudierna med motsvarande tid (till maximalt fem år). 

Kompetenskrav
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutfört kurser om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till forskarutbildning i tillämpad fysik krävs att den sökande har godkända kurser om minst 120 högskolepoäng inom ämnesområdet fysik, närliggande tillämpningsområden eller andra ämnesområden som bedöms som direkt relevanta för forskarutbildningen. Kraven ska vara uppfyllda vid tidpunkten för antagning till forskarutbildningen och behöver inte vara uppfyllda vid söktillfället. 

Du som sökande ska ha en civilingenjörsexamen/masterexamen/magisterexamen inom fysik eller kemiteknik, eller motsvarande kvalifikationer. Erfarenhet och kompetens av experimentellt arbete med lasrar, laserspektroskopi, optik och elektronik är meriterande. Detta gäller även programmering i Matlab och LabVIEW. Erfarenhet av arbete med förbränningsprocesser, biomassa samt numerisk modellering och simulering är önskvärt men inte obligatorisk. Oberoende av bakgrunden ska sökanden ha ett starkt intresse av att tillämpa fysikaliska och kemiska analysmetoder inom termisk processkemi. 

Du bör vara mycket motiverad, målinriktad, och ha en förmåga att arbeta med huvudsakligen experimentella uppgifter såväl självständigt som i samarbete med en forskargrupp. Projektet inkluderar arbete och handhavande av kemikalier, hög-effekt lasrar och förbränningsprocesser, vilket gör att hög noggrannhet och ett högt säkerhetsmedvetande är viktigt. Mycket goda kunskaper i engelska språket både i tal och i skrift är ett krav, vilket visas genom att seminariet vid intervjutillfället hålls på engelska. 

Ansökan
Din ansökan ska vara skriven på engelska och ska innehålla:

  • Ett följebrev med kort beskrivning av dina kvalifikationer, forskningsintressen och motivering till varför du söker doktorandanställningen (max 2 sidor)
  • Curriculum vitae (CV)
  • Kopior på relevanta examensbevis och andra intyg
  • En lista på universitetskurser med betyg
  • Kopior på examensarbete och eventuella publikationer

Namn och kontaktuppgifter till tre referenspersoner

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi, och ska vara inkommen senast 2018-11-05 

Övrig information
Anställningen gäller heltid i 48 månader. 

Så snart som möjligt enligt överenskommelse. 

Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning.

Närmare upplysningar lämnas av Florian Schmidt, forskare. Tel. +46 90 786 76 11 E-post: florian.schmidt@umu.se

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Så snart som möjligt enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1599-18
Kontakt
  • Florian Schmidt, 090-786 76 11
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2018-10-03
Sista ansökningsdag 2018-11-05

Tillbaka till lediga jobb