Umeå universitet, Institutionen för strålningsvetenskaper, Onkologi

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Doktorand till projekt inom molekylär cancerepidemiologi med fokus på utvecklande av prediktiva modeller för kolorektalcancer

Institutionen för Strålningsvetenskaper utlyser en anställning som doktorand inom onkologi med syfte att studera hormonella riskfaktorer och biomarkörsbaserade prediktionsmodeller för kolorektalcancer. Tillträde januari 2019 eller enligt överenskommelse. Anställningen som doktorand inom forskarutbildningen omfattar fyra års studier på heltid.

Projektbeskrivning

Forskningsprojektet har som mål att utvärdera sambandet mellan cirkulerande nivåer av könshormoner och risk för kolorektalcancer samt att utveckla en prediktiv modell för tidig diagnos av kolorektalcancer baserad på biologiska markörer.  Komplexa dataset som inkluderar proteomik, DNA metylering, och metabolomik kommer att användas som grund för modellerna. Genom att kombinera biomarkörer från blod med tidigare kända riskprofileringsverktyg kan preventionsmetoder anpassas efter en individs unika risk. Detta ger också bättre genomslag för screening eftersom det skulle gå att identifiera hög-risk individer som kan genomgå tidigare och mer frekvent koloskopi.

Projektet använder sig av blodprov insamlade före diagnos, inklusive väldefinierade unika och upprepade mätningar tagna före och efter diagnos från samma patient. Materialet inkluderar prover från både svenska och europeiska kohorter. Den stora mängden data ökar möjligheten för integrativa analyser för att förbättra urvalet av tekniker och markörer som kan användas för fortsatta studier där vi tar hänsyn till både kostnadseffektivitet och framtida klinisk användbarhet. De biomarkörer som identifieras kommer även att utnyttjas för att bättre förstå etiologin bakom utvecklingen av kolorektalcancer.  Detta genom att vi t.ex. använder oss av ett systembiologiskt angreppsätt där omics-markörer används som ersättare för tidigare identifierade kolorektalcancer ”pathways”.

Kompetenskrav

Grundläggande behörighet för att antas till forskarutbildning har den som avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till forskarutbildning i onkologi krävs:

 • nödvändiga kunskaper från högskoleutbildning eller motsvarande utbildning
 • yrkeserfarenhet som bedöms i relation till forskarutbildningsområdet
 • goda språkkunskaper i engelska, både skriftliga och muntliga kunskaper avses.

Bedömning av dessa kunskaper görs genom att en tilltänkt doktorand presenterar sin forskningsplan på engelska inför en av prefekten utsedd forskarutbildningsgrupp.

Meriterande

Önskvärd kunskap och färdigheter inkluderar: statistisk modellering (kontinuerliga och binära utfall) med stora mängder kovariater, upprepade mätningar och utvärdering av prediktiv precision. Företräde kommer att ges till kandidater med stark analytisk och kommunikativ förmåga. Mycket goda kunskaper i engelska i både tal och skrift är ett krav.

Ansökan

En fullständig ansökan ska bestå av:

 • Ett personligt brev med en kort beskrivning av dina kvalifikationer, forskningsintressen och en motivering till din ansökan samt kontaktuppgifter (max 2 A4-sidor)
 • Curriculum vitae (CV)
 • Kopior av relevanta betyg, examensbevis, diplom och andra certifikat
 • Kopior på din magister- eller masteruppsats samt eventuella publikationer där du varit författare eller medförfattare
 • Kontaktuppgifter till minst två referenspersoner


Ansökan, inklusive bilagda handlingar, ska vara skriven på engelska eller svenska och ska göras via Umeå universitets e-rekryteringssystem.Sista ansökningsdag är 2018-11-01.

Upplysningar

För ytterligare information kontakta Dr. Sophia Harlid, Tel. +4690 7862845, sophia.harlid@umu.se, eller Docent Bethany Van Guelpen, bethany.vanguelpen@umu.se

Löneplacering

Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorander.

Övrig information

http://www.medfak.umu.se/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/doktorandhandboken/

 

Välkommen med din ansökan!Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 januari 2019 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1593-18
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2018-10-03
Sista ansökningsdag 2018-11-01

Tillbaka till lediga jobb