Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 14 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

På institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering bedriver vi forskning och undervisning inom våra sex ämnesområden: Arbetsterapi, Fysioterapi, Geriatrik, Idrottsmedicin, Rehabiliteringsmedicin och Rättsmedicin.

Beskrivning

Institutionen för Samhällsmedicin och Rehabilitering söker en doktorand till projektet ”the Umeå High Intensity Training Study (the Umeå HIT Study)”. 
Det aktuella projektet är en randomiserad kontrollerad studie som undersöker effekterna av högintensiv intervallträning för äldre personer. Syftena är att undersöka effekterna av HIT på kardiovaskulär funktion, hjärnstruktur, kognitiva funktioner, muskelfunktion, samt metabol hälsa. Vi vill även utvärdera om träningen är genomförbar avseende närvaro, uppnådd intensitet och eventuella obehag, samt genom intervjuer beskriva deltagarnas upplevelse av träningen och dess effekter

Arbetsuppgifter

Vi söker en engagerad person med hög motivation och god förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med övriga i forskargruppen. I anställningen ingår exempelvis arbetsuppgifter som datainsamling, databearbetning och skrivande av manuskript.

Kvalifikationer

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller som i någon annan ordning inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Kraven på särskild behörighet varierar för varje ämnesinriktning och finns specificerade i ämnesinriktningens studieplan för utbildning på forskarnivå och i Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Medicinsk vetenskap.

För det aktuella projektet krävs god kunskap i svenska språket. Det är meriterande att ha arbetat med äldre personer samt att ha erfarenhet eller intresse av vetenskapliga projekt. Erfarenhet av datainmatning och kvantitativ dataanalys med statistikprogrammet SPSS är meriterande.
Bedömningen av de behöriga sökande grundar sig på den sökandes meriter och förutsättningar att tillgodogöra sig forskarutbildningen inom det område som projektet inriktar sig emot.

Villkor

För att kunna antas till utbildning på forskarnivå krävs att du har nödvändiga språkkunskaper i engelska, både skriftliga och muntliga kunskaper avses. Bedömning av dessa kunskaper görs genom att en tilltänkt doktorand presenterar sin forskningsplan på engelska inför en av prefekten utsedd bedömningsgrupp

Så här ansöker du

Du ansöker via vårt rekryteringssystem. Logga in och sök via knappen längst ner på sidan.
Din ansökan ska innehålla

  • Ett personligt brev på max en sida som beskriver ditt motiv för att söka doktorandanställningen
  • StyrktCV
  • Namn och kontaktinformation på minst två referenspersoner
  • Kopior av betyg och examensbevis som visar att du uppfyller behörighetskraven
  • Kopior på uppsats/examensarbeten som visar på din förmåga till vetenskapligt arbete

Löneplacering/typ av tjänst: Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandtjänst. En forskarutbildning omfattar 4 års heltidsstudier (240 högskolepoäng).

Närmare upplysningar: lämnas av professor Erik Rosendahl, tfn 090-786 91 37. E-post erik.rosendahl@umu.se

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-12-01eller enl överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1591-18
Kontakt
  • Erik Rosendahl, 090-7869137
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2018-10-03
Sista ansökningsdag 2018-10-29

Tillbaka till lediga jobb