Umeå universitet, Humanistisk fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Institutionen för kultur- och medievetenskaper tillhör Umeå universitets humanistiska fakultet och har omkring 60 anställda. En unik kombination av ämnesområden gör institutionen till en kreativ miljö i skärningspunkten mellan konst, kultur, litteratur och medier. På institutionen bedrivs internationellt erkänd forskning av hög kvalitet. Många forskningsprojekt är direkt inriktade mot humanistiska fakultetens forskningsstrategiska satsningar på globala utmaningar och digital humaniora. För mer information, besök gärna: Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Institutionen för kultur- och medievetenskaper utlyser en anställning som  universitetslektor i journalistik eller medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning journalistik. Anställningen är på heltid, tillsvidare, med start 2019-08-01 eller enligt överenskommelse.

Beskrivning av arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår undervisning, seminariehandledning, handledning och examination i teoretiska och praktiska inslag på Journalistprogrammet. Dessutom ingår undervisning, seminarieledning, handledning och examination på kurser inom programutbildningarna i MKV på grundnivå samt uppsatskurser på avancerad nivå. Vissa administrativa uppgifter som utförs av lärare ingår. Kompetensutvecklingstiden omfattar 20% av en heltid.

Behörighetsgrunder för anställningen

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen i journalistik eller medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning journalistik eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Goda kunskaper i svenska eller annat skandinaviskt språk, både i tal och skrift, samt förmåga att undervisa på detta språk utgör ett krav för anställningen.

Bedömningsgrunder för urvalet

Som bedömningsgrunder räknas graden av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom området journalistik och/eller medie- och kommunikationsvetenskap, administrativ skicklighet och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifternas utformning.

Den vetenskapliga skickligheten ska visas genom självständig vetenskaplig produktion. Kriterier vid bedömningen är:

• bredd och djup i forskningen - kvalitet och omfattning
• originalitet i forskningen
• produktivitet
• bidrag till det internationella vetenskapssamhället
• förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
• samverkan med omgivande samhället

Den pedagogiska skickligheten vid anställning som universitetslektor ska ha visats genom dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig grund inom högskolan. Kriterier vid bedömningen är:

• förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer
• förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till
förväntade studieresultat och ämnets karaktär
• erfarenheter av samverkan med omgivande samhället i planering och genomförande av utbildning
• medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel
• ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen

Kompetensen kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning, annan utbildning av relevans för undervisning inom högskolan och/eller dokumenterad, beprövad erfarenhet av undervisning inom högskolan.

Till övriga bedömningsgrunder hör god samarbetsförmåga samt den kompetens och lämplighet i övrigt som anses utgöra förutsättning för fullgott genomförande av arbetsuppgifterna.

Se Umeå universitets Anställningsordning för lärare.

Avvägning mellan bedömningsgrunderna

Särskild vikt ska tillmätas vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Vid en sammanvägning mellan dessa två bedömningsgrunder ska pedagogisk skicklighet ges större vikt. Därutöver ska avseende fästas vid övriga bedömningsgrunder.

Vid bedömningen av vetenskaplig skicklighet ska särskild vikt fästas vid forskningsskicklighet inom området journalistik eller medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning journalistik.

Vid bedömningen av pedagogisk skicklighet ska särskild vikt fästas vid bredd i ämneskompetens, erfarenhet och skicklighet att undervisa i praktisk journalistik samt bredd och engagemang i pedagogisk verksamhet.

Vid bedömningen av övriga bedömningsgrunder ska stor vikt fästas vid god förståelse och kunskap om dagens föränderliga medielandskap, den ökande konvergensen mellan journalistik och PR samt digitaliseringens betydelse för journalistisk verksamhet och forskning inom journalistik.

Övrigt

Tillträde för anställning är 2019-08-01 eller enligt överenskommelse.

Arbetsort är Umeå och hög närvaro vid institutionen är ett krav.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Karin Ljuslinder, 090-786 79 48 eller 070-6904044.

Ansökan

Ansökan ska göras senast 2018-10-25 via e-rekryteringssystemet Varbi. Uppgift om vilka handlingar som ska bifogas ansökan återfinns här.


Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 augusti 2019 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1469-18
Kontakt
  • Karin Ljuslinder, prefekt, 090-7867948, 070-6904044
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2018-10-03
Sista ansökningsdag 2018-10-25

Tillbaka till lediga jobb