Umeå universitet, Institutionen för strålningsvetenskaper

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Institutionen för strålningsvetenskaper bedriver forskning och undervisning på flera olika utbildningsprogram och har ett nära samarbete med den kliniska verksamheten på Norrlands universitetssjukhus. Onkologens forskningslaboratorium har sedan lång tid tillbaka ett nära samarbete med den kliniska verksamheten på Cancercentrum och goda förutsättningar för att bedriva translationell cancerforskning.

Vi söker en doktorand i medicinsk vetenskap med inriktning mot onkologi. Anställningen är på 100% med tillträde 1 december 2018 eller enligt överenskommelse.

Beskrivning av projektet

Ovarialcancer är en sjukdom som ofta upptäcks i ett sent skede och därför är behandlingen en utmaning. Patienterna behandlas oftast med en kombination av kirurgi och cytostatika. Karboplatin och paklitaxel som i allmänhet är första linjens cytostatikabehandling fungerar oftast initialt men många tumörer utvecklar resistens. LRIG1 är ett transmembrant protein som fungerar som tumörsuppressor i olika organ. I ovarialcancer är ett högt uttryck av LRIG1 förenat med bättre överlevnad. I detta projekt kommer betydelsen av LRIG1 och dess nätverk av interagerande proteiner för ovarialcancers behandlingsresistens att studeras. Detta kommer att göras bland annat med hjälp av odlade humana ovarialcancerceller, djurmodeller, CRISPR/Cas9-medierad geneditering och NGS (next-generation-sequencing). Specifika immunologiska reagenser kommer att utvecklas och användas för att studera kliniska patientmaterial. Projektets övergripande syfte är att identifiera nya molekylära måltavlor för en mer effektiv behandling av ovarialcancer i framtiden. Projektet är ett samarbete mellan läkare på Cancercentrum vid Norrlands universitetssjukhus och forskare på onkologens forskningslaboratorium vid Umeå universitet.

Kompetenskrav

Grundläggande behörighet för att antas till forskarutbildning har den som avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Den sökande ska ha grundläggande teoretiska kunskaper inom biomedicin, molekylärbiologi och onkologi samt genom sin utbildning eller på annat likvärdigt sätt ha erfarenhet av laborativt arbete och metodutveckling.

För att kunna antas till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har nödvändiga språkkunskaper i engelska, både skriftliga och muntliga kunskaper avses. Bedömning av dessa kunskaper görs genom att en tilltänkt doktorand presenterar sin forskningsplan på engelska inför en av prefekten utsedd forskarutbildningsgrupp

Vi söker en engagerad doktorand med hög motivation och god förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med övriga i forskargruppen.

Meriterande

Praktisk erfarenhet av centrala cell- och molekylärbiologiska tekniker och djurförsök är meriterande. Meriterande är också kunskaper inom bioinformatik och grundläggande statistik.

Ansökan

Ansökan ska innehålla:

  • Personligt brev med beskrivning av dina forskningsintressen och varför du söker
  • Meritförteckning som inkluderar examina och tidigare anställningar
  • Styrkta kopior av examensbevis
  • Kopia på examensarbete och eventuella publikationer
  • Kontaktinformation till minst tre vidtalade referenspersoner

Ansökan ska göras via Umeå universitets e-rekryteringssystem och vara inkommen senast 2018-10-23.

Upplysningar

Närmare upplysningar lämnas av David Lindquist, onkolog och adjungerad universitetslektor, david.lindquist@umu.se, eller Håkan Hedman, forskare och chef för onkologens forskningslabb, hakan.hedman@umu.se

Löneplacering

Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorander.

Övrig information

http://www.medfak.umu.se/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/doktorandhandboken/

 

Välkommen med din ansökan!

 

    Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 december eller enligt överenskommelse
Löneform månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1582-18
Kontakt
  • David Lindquist, 090-785 44 96
  • Håkan Hedman, 090-785 28 81
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2018-10-01
Sista ansökningsdag 2018-10-23

Tillbaka till lediga jobb