Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Institutionen för datavetenskap söker en universitetslektor i datavetenskap med inriktning mot artificiell intelligens. Anställningen innefattar undervisning och utvecklingsarbete inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Sista ansökningsdag är 2018-10-22.
 
Arbetsbeskrivning och arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innefattar utveckling av kurser, fortbildningar och utbildningsprogram inom området artificiell intelligens, med tyngdpunkt på nedan angivna områden. Arbetsuppgifterna innefattar även undervisning och handledning, primärt inom artificiell intelligens på samtliga nivåer, men även inom grundläggande datavetenskapliga ämnen. Arbetsuppgifter inom undervisning inbegriper även kursansvar med tillhörande administration. Dessutom kan samordning/koordinering med undervisning och utvecklingsarbete som andra institutioner/fakulteter bedriver inom artificiell intelligens bli aktuellt. Slutligen innefattar arbetsuppgifterna viss forskning inom nedan angivna område. Uppdrag av administrativ art kan också förekomma.

Den ämnesmässiga tyngdpunkten för ovan angivna arbetsuppgifter förutses ligga inom området kunskapsrepresentation, resonerande, beslutsfattande och logik.

Anställningen omfattar 60 % av heltid och är tidsbegränsad till 2019-12-31. Tillträde så snart som möjligt, dock senast 2019-01-01.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Ämnesområdet för doktorsexamen ska vara datavetenskapliga aspekter av artificiell intelligens.

Bedömningsgrunder och deras avvägning
Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet utgör tillsammans den främsta bedömningsgrunden för befattningen och har samma vikt. Vidare kommer administrativ förmåga samt förmåga att samverka med det omgivande samhället att beaktas.

Med vetenskaplig skicklighet avses:

 • att självständigt planera, organisera och leda forskning och forskningsprojekt,
 • att utveckla nya metoder och tillämpa dem på nya problem,
 • att attrahera externa forskningsmedel i öppen konkurrens,
 • att samarbeta med nationella och internationella forskningsgrupper,
 • att initiera forskningssamarbeten,
 • att kommunicera forskning med samhället i stort.

Vetenskaplig skicklighet skall avse ämnesområdet för utlysningen, det vill säga datavetenskapliga aspekter av artificiell intelligens. Innehavarens primära expertis förväntas ligga inom området kunskapsrepresentation, resonerande, beslutsfattande och logik. Forskningsinsatserna ska främst bedömas utifrån aktualitet, hög internationell kvalitet och originalitet. Särskild vikt ska läggas vid vetenskapliga arbeten publicerade i internationellt väl respekterade tidskrifter och konferensproceedings som tillämpar ett peer-review system.

Med pedagogisk skicklighet avses:

 • att ha en bred, djup och aktuell kunskap inom området,
 • att ha dokumenterad förmåga att planera och bedriva forskningsbaserad undervisning och handledning på grundnivå och avancerad nivå,
 • att uppvisa ett reflekterande förhållningssätt kring sin undervisning, samt
 • att ha förmåga att etablera en god kommunikation med och motivera studenter, liksom att sprida intresse för området.

Undervisning ska kunna bedrivas inom området artificiell intelligens samt i grundläggande datavetenskapliga ämnen.

Förmågan till samverkan med omgivande samhälle bedöms utifrån din erfarenhet av samverkan med näringslivet, samhället och med forskare från andra vetenskapsområden.

Administrativ skicklighet avser dokumenterad förmåga att organisera forskning och utbildning.

Det är ett krav att tydligt och obehindrat kunna kommunicera på engelska i både tal och skrift.

Ansökan
Till ansökan, som företrädesvis skrivs på engelska, ska bifogas:

 • personligt brev inklusive kontaktuppgifter
 • ett CV som innehåller akademiska och professionella meriter, inklusive erfarenheter när det gäller forskning och undervisning 
 • publikationslista
 • redogörelse för vetenskaplig verksamhet (se instruktioner i länk)
 • redogörelse för pedagogisk verksamhet (se instruktioner i länk)
 • redogörelse för utveckling och ledning av verksamhet och personal 
 • redogörelse för samverkan med det omgivande samhället samt populärvetenskaplig verksamhet
 • vidimerade kopior av relevanta examensbevis
 • kopior av högst sex forskningspublikationer av relevans för anställningen, numrerade i enlighet med publikationslistan
 • två referenser inklusive kontaktuppgifter 

Umeå universitet vill erbjuda en miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vid varje rekrytering strävar vi efter ökad mångfald och använder möjligheten till positiv särbehandling. 

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2018-10-22.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 60 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1556-18
Kontakt
 • Pedher Johansson, +46 90-786 77 07
Facklig företrädare
 • SACO, +46 90-786 53 65
 • SEKO, +46 90-786 52 96
 • ST, +46 90-786 54 31
Publicerat 2018-09-28
Sista ansökningsdag 2018-10-22

Tillbaka till lediga jobb