Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 14 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

Institutionen för integrativ medicinsk biologi söker en förste forskningsassistent för visstidsanställning 1 januari, 2019 – 24 april, 2020 vid vårt laboratorium för experimentell oftalmologisk och muskuloskelettal grundforskning.

Arbetsuppgifter

Anställningen innebär utförande av ett flertal olika biokemiska och cell-/molekylärbiologiska analysmetoder åt olika projekt inom laboratoriets båda forskargrupper (se Kompetenskrav för närmare information om metodologisk kunskap som är nödvändig).

Vi söker Dig som är en driftig disputerad forskare på postdoktoral nivå, med god erfarenhet av experimentell biomedicinsk forskning i laboratoriemiljö, och med intresse av att experimentellt studera patofysiologiska mekanismer vid olika sjukdomstillstånd i epitel och bindväv. Din roll blir att dels relativt självständigt planera och genomföra experiment, utveckla metoder och genomföra analyser, dels stötta mer juniora forskare/doktorander/studenter i gruppen. Arbetet kommer främst att innefatta arbete med cellkulturer, analysmetoder för cellproliferation/-viabilitet, migration och apoptos, DNA-/RNA-extraktion och kvantitativ PCR, samt flödescytometri. Vår nyligen inslagna forskningslinje innehåller som central komponent studier av såväl cellulär senescence som mitokondriell DNA-deletion, och dessas betydelse för ärrbildning, och vi söker därför en person med erfarenhet av arbete med dettacellulär senescence.

Vår forskargrupp fokuserar på mekanistiska aspekter av sårläkning i epitel och bindväv, och av ärrbildning i kollagenrik vävnad, och studerar där speciellt vilken roll de kollagenproducerande cellerna har. Vår målsättning är att kartlägga intra- och intercellulära signalvägar som skulle kunna utgöra potentiella mål för framtida behandlingar av sårläkning och ärrbildning i hornhinnan. Betydelsen av de kollagenproducerande cellerna i sårläkningen utvärderas i en tredimensionell cellodlingsmodell samt i en djurmodell.

Forskningen drivs i samarbete med kliniska forskare vid enheten för Oftalmiatrik/Ögonkliniken Norrlands universitetssjukhus, samt forskare vid Shandong Eye Institute, Quingdao, Kina och University of British Columbia, Vancouver, Kanada. Forskningen i gruppen stöds av Vetenskapsrådet (VR), samt av ett antal privata forskningsstiftelser.

Kompetenskrav

För behörighet krävs att den sökande:

 • avlagt doktorsexamen inom relevant ämne
 • har erfarenhet av forskningsarbete på postdoktoral nivå
 • har gedigen erfarenhet av cellodlingsarbete
 • har erfarenhet av, och behärskar, metoder för studier på cellulär senecence och mitokondriell DNA-deletion
 • självständigt bemästrar följande metoder:

-qPCR
-FACs
-Western blot
-Southern blot
-Fluorescencemikroskopi
-Cell viabilitet och apoptos assays

 • har erfarenhet av djurstudier
 • har erfarenhet av siRNA transfektion
   

Vi söker en välkvalificerad och högt motiverad medarbetare som tidigare deltagit i utmanande och produktiv forskning, och som har förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med övriga forskargruppen.

Det förutsätts att den sökande bemästrar vetenskaplig engelska och har goda allmänna kommunikativa färdigheter i engelska (såväl muntligen som skriftligen).

Stor vikt läggs vid sökandes samarbetsförmåga och lämplighet för det aktuella projektet.

Ansökan ska innehålla:

1. En kort följebrev (max. 1 A4 sida) med beskrivning av den sökandes forskningserfarenhet, forskningsintresse och lämplighet för projektet.

2. Curriculum Vitae, inkluderande kopior av examina, publikationslista, lista över laboratorietekniska metoder som behärskas (kommentera var och en av de listade metoderna som är krav enligt ovan), utbildning, samt namn och kontaktinformation på två referenspersoner.

Upplysningar: Kontaktperson för frågor, Docent/Univ.lektor Ludvig Backman (laboratoriets föreståndare), e-post: ludvig.backman@umu.se.

Tillträde: 2019-01-01 (anställningen är visstidsanställning t.o.m. 2020-04-24)

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-01-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1539-18
Kontakt
 • Docent/Univ.lektor Ludvig Backman, ludvig.backman@umu.se
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2018-10-04
Sista ansökningsdag 2018-10-24

Tillbaka till lediga jobb