Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Institutionen för tillämpad fysik och elektronik söker nu en professor i inbyggda intelligenta system för att komplettera och stärka vår nuvarande forskning inom området vid institutionen. Sista ansökningsdag är 2018-10-26.

Beskrivning av ämnesområdet
Inbyggda intelligenta system hänvisar till AI-drivna cyber-fysiska system som har en hög autonomi, distribuerad drift och ett nära samspel mellan sensorer, beräkningar, kommunikation och kontroll inom ett brett utbud av applikationer inklusive mobilrobotik (drönare, bilar etc.), svärmrobotik, industriautomation (Industri 4.0) och andra områden. Utveckling av sådana system kräver tvärvetenskaplig expertis som kan innefatta datavetenskap, datorteknik, styrteknik, robotteknik och automationsteknik. Kompetensområdena omfattar särskilt:

 • sensorteknik och signalbehandling
 • högpresterande inbyggd databehandling
 • energieffektiv trådlös kommunikation
 • maskininlärning

Vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Umeå universitet, finns relaterad forskning vid institutionen för datavetenskap och UMIT-Lab där man arbetar med utveckling av autonoma och intelligenta system. Den som anställs kommer att ha möjlighet att samarbeta med dessa båda grupper och kan således bidra till uppbyggnaden av en starkare forskningsmiljö. Vidare finns i de norra delarna av Sverige tekniskt avancerad industri organiserad inom det Skogstekniska klustret. Denna anställning erbjuder en unik möjlighet till forskningssamarbete tillsammans med den forskning som pågår inom fakulteten för skogsvetenskap vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Arbetsuppgifter inom anställningen
Denna professur kommer under en inledande period om 6 år innefatta minst 75 % forskning inom ämnesområdet. Kvarvarande 25 % kan bestå av undervisning likväl som av administrativa uppgifter kopplade till anställningen. Efter denna inledande period kan fördelningen mellan forskning och undervisning ändras. Andra uppgifter kan vara att undervisa och handleda på avancerad nivå och forskarutbildningsnivå. Innehavaren av denna professur förväntas bidra till utveckling av nya utbildningsprogram.

Kompetenskrav och kriterier för bedömning
Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Därutöver kommer administrativ skicklighet att bedömas liksom skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal vid högskolan och att informera om forskning och utvecklingsarbetet.
God förmåga att kommunicera på både svenska och engelska i tal och skrift är ett krav. Det är av stor vikt att den sökande har god samarbetsförmåga, initiativförmåga och uppvisar en hög grad av självständighet.
Vetenskaplig skicklighet ska avse ämnesområdet inbyggda intelligenta system och innefattar:
omfattande och allmän kunskap inom området inbyggda intelligenta system

 • djup vetenskaplig kompetens och erfarenhet inom alla delområden specificerade i beskrivningen av ämnesområdet ovan.
 • förmåga att skapa, utveckla, leda och att upprätthålla forskarnätverk samt förmåga att samarbeta på lokal, nationell och internationell nivå.
 • förmåga att initiera och utveckla samarbete med industrin
 • förmåga att i konkurrens söka och erhålla externa forskningsmedel

Pedagogisk skicklighet ska avse ämnesområdet inbyggda intelligenta system. Bred, gedigen och aktuell kunskap inom ämnesområdet är ett krav. Dokumenterad erfarenhet av att planera och undervisa på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå är likaså ett krav, liksom dokumenterad erfarenhet av handledning av examensarbeten och pedagogiskt utvecklingsarbete och ledarskap.

Administrativ skicklighet och förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal vid högskolan skall avse förmåga att organisera forskning inom ämnesområdet för befattningen samt att initiera och utveckla samarbete med industrier. Dokumenterad erfarenhet av att informera om forskning och utbildningsarbete är meriterande.

Umeå universitet har ambitionen att främja jämställdhet genom en jämnare könsfördelning på alla nivåer. Då flertalet av våra forskare/lärare vid institutionen är män, ser vi gärna kvinnor som sökande, men alla är välkomna med sin ansökan.

Ansökan ska innehålla:

 1. Ett personligt brev som inkluderar kontaktuppgifter.
 2. Ett CV som innehåller akademiska och professionella meriter.
 3. En komplett publikationslista.
 4. En redogörelse för vetenskaplig verksamhet, inklusive en forskningsplan som beskriver den forskning du vill bedriva inom anställningen (högst fyra sidor). Se anvisningar i länk.
 5. En redogörelse för pedagogisk verksamhet. Detta ska göras i enlighet med mall för pedagogisk portfölj. Se anvisningar i länk.
 6. En redogörelse för erfarenheter av administrativ verksamhet, ledning av verksamhet och personal samt erfarenhet av att informera om forskning och utvecklingsarbete.
 7. Vidimerade kopior av relevanta betyg och examensbevis.
 8. kopior av högst fem forskningspublikationer du önskar åberopa, numrerade i enlighet med publikationslistan.
 9. Kontaktuppgifter till två referenspersoner.

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2018-10-26.

Information

Närmare upplysningar lämnas av prefekt Per Hallberg, tfn 090-786 80 62, per.hallberg@umu.se, eller biträdande prefekt Dan Boström, tfn 090-786 54 45, dan.bostrom@umu.se

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1424-18
Kontakt
 • Per Hallberg, +46 90-786 80 62
 • Dan Boström, +46 90-786 54 45
Facklig företrädare
 • SACO, +46 90-786 53 65
 • SEKO, +46 90-786 52 96
 • ST, +46 90-786 54 31
Publicerat 2018-09-25
Sista ansökningsdag 2018-10-26

Tillbaka till lediga jobb