Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Vid Institutionen för Tillämpad Fysik och Elektronik bedriver forskargruppen Thermochemical Energy Conversion Laboratory (TEC-lab) en stark, expanderande och ofta multidisciplinär tillämpad forskning. Det övergripande syftet med forskningen innefattar att bidra med ny kunskap som kommer till nytta för samhälle och industri i strävan efter att öka användningen av nya bränslen och material, utveckla och förbättra industriella processer, undvika dyra driftproblem, återvinna ändliga resurser, samt minimera skadliga biprodukter och föroreningar.

Ett pågående forskningsområde rör suspensionsförgasning av biomassa, och framför allt askbildning och askans smältning och flöde. För avancerade experiment och datorstödd flödesmodellering söker vi nu en förste forskningsingenjör.

Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter består av att utföra kompletterande experiment för att generera ny kunskap om askors smältning och viskositet, och i detalj kritiskt granska och utvärdera existerande sub-modeller, avseende såväl fysik och kemi, samt implementera dem i en CFD-kod. Du kommer att utföra experimenten i en medströmsreaktor för studier av pulverflammor vid höga temperaturer. Reaktorn har optisk access och askdeponeringen mäts med particle image velocimetry (PIV). Modelleringsverktygen är FactSage och Ansys Fluent.

Kompetenskrav
Vi söker dig som har doktorsexamen i energiteknik med inriktning mot termisk processkemi eller motsvarande. Du ska också ha erfarenhet av att utveckla partikelomvandlingsmodeller samt erfarenhet av termokemisk jämviktsmodellering av system relevanta för suspensionsförgasning av skogsråvara. Det krävs att du har dokumenterade kunskaper om förgasningsprocesser och speciellt om suspensionsförgasning (entrained flow). Vidare ska du ha erfarenhet av att bedöma reologi för smälta och partiellt smälta askor utifrån reaktorexperiment, svepelektronmikroskopi av askprover, samt jämviktsmodellering av relevanta system. Erfarenhet av att utföra mätningar och analysera PIV-data är också ett krav. Dessutom krävs dokumenterad kunskap om datorstödd modellering av flödesdynamik (CFD), god kännedom om gasfasens rörelser och detaljerad information om partiklars omvandling och egenskaper.

Övriga önskvärda kvalifikationer
Erfarenhet av arbete med högtemperaturapparatur i labmiljö med hög noggrannhet är meriterande. Ett personligt intresse för utvecklingen av framtida bioenergi- och bioraffinaderisystem är önskvärt.

Övriga upplysningar
Upplysningar om tjänsten lämnas av universitetslektor Markus Broström, tel.: 090-786 59 71 e-post: markus.brostrom@umu.se

Anställningen avser heltid och är tidsbegränsad till 5 månader med tillträde 2018-12-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform Visstidsanställning 3-6 månader
Anställningen avslutas 2019-04-30
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-12-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1580-18
Kontakt
  • Markus Broström, 0907865971
  • Dan Boström, 090-786 54 45
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2018-10-03
Sista ansökningsdag 2018-10-25

Tillbaka till lediga jobb