Umeå universitet, Humanistisk fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Institutionen för Idé- och samhällsstudier söker en universitetslektor i filosofi med inriktning mot teoretisk filosofi.

Institutionen för idé- och samhällsstudier, vid Umeå universitets humanistiska fakultet, bedriver utbildning och forskning inom ämnesområdena arkeologi, filosofi, historia, idéhistoria, religionsvetenskap och teologi. Inom filosofi ges utbildningar och examina på grundnivå, avancerad nivå, och forskarnivå. Utöver fristående kurser i filosofi ansvarar institutionen för ett kandidatprogram i filosofi och samhällsanalys, och filosofiämnet deltar även i andra utbildningar inom Umeå universitet. Ytterligare information om institutionen och filosofiämnet finns på Institutionen för idé- och samhällsstudier.

Beskrivning och arbetsuppgifter
I anställningen ingår undervisning i filosofi med inriktning mot teoretisk filosofi. Under de två första åren ingår i anställningen 60% undervisning/administration och 40% kompetensutveckling. Efter de två inledande åren ingår i anställningen 80% undervisning/administration och 20% kompetensutveckling. Kompetensutvecklingstiden används i normalfallet till forskning och arbete med ansökningar om externa forskningsmedel, och universitetslektorer förväntas bidra till utvecklingen av ämnet genom att aktivt söka extern finansiering för forskning. Förutom undervisning ingår undervisningsrelaterad administration samt personal-, ämnes- och planeringsmöten. Undervisning äger rum såväl på campus som på internetbaserade kurser.

Behörighet
Behörig att anställas är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels  har avlagt doktorsexamen i filosofi med inriktning mot teoretisk filosofi eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Förmåga att undervisa på engelska är ett krav för anställningen. Förmåga att undervisa på svenska (eller annat skandinaviskt språk) inom två år efter att anställningen påbörjats är ett krav för att vara behörig för anställningen.

Bedömningsgrunder
Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom området teoretisk filosofi, erfarenhet av administrativ verksamhet, utvecklingsarbete och ledningsuppdrag, god samarbetsförmåga inom utbildning och forskning samt samverkan med omgivande samhälle utgör bedömningsgrunder för urvalet.

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständig vetenskaplig produktion. Kriterier vid bedömningen är:

 • bredd och djup i forskningen – kvalitet och omfattning
 • originalitet i forskningen
 • produktivitet
 • bidrag till det internationella vetenskapssamhället
 • uppdrag inom vetenskapssamhället
 • förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
 • samverkan med omgivande samhälle 

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig grund inom högskolan.

Kriterier vid bedömningen är:

 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer
 • förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär
 • erfarenheter av samverkan med omgivande samhälle i planering och genomförande av utbildning
 • medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel
 • ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen

Kompetensen kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning, annan utbildning av relevans för undervisning inom högskolan och/eller dokumenterad, beprövad erfarenhet av undervisning inom högskolan.

Avvägning mellan bedömningsgrunderna
Särskild vikt ska tillmätas vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Vid en sammanvägning mellan dessa två bedömningsgrunder ska de tillmätas lika stor vikt. Därutöver ska avseende fästas vid övriga bedömningsgrunder.

Vid bedömningen av vetenskaplig skicklighet ska särskild vikt fästas vid forskningsskicklighet inom den teoretiska filosofins kärnområden: i synnerhet filosofins historia, kunskapsteori, logik, metafysik, medvetandefilosofi och språkfilosofi.

En stor del av undervisningsinnehållet har inriktning mot följande teoretisk-filosofiska kärnområden: filosofins historia, kunskapsteori, logik, metafysik, medvetandefilosofi och språkfilosofi.  Särskilt meriterande är undervisningsskicklighet inom ett brett spektrum av dessa områden.

Planering och genomförande av undervisning och examination sker till stor del i lärarlag. Det är därför viktigt att den sökande har god samarbetsförmåga.

Behörighets- och bedömningsgrunderna återfinns i Umeå universitets anställningsordning.

Ansökan
Uppgift om vilka handlingar som ska bifogas ansökan, återfinns här. Alla handlingar ska lämnas in i elektronisk form. Ingen projektplan behövs lämnas in för denna anställning.

Du ansöker via Umeå universitets rekryteringssystem Varbi senast 2018-10-22.

Övriga upplysningar
Anställningen är på 100% tillsvidare med tillträde 2019-07-01 eller enligt överenskommelse. Arbetsort är Umeå och hög närvaro vid institutionen är ett krav eftersom den som erbjuds anställningen förväntas delta aktivt i utvecklandet av ämnets forsknings- och utbildningsmiljö.

Umeå universitet tillämpar positiv särbehandling av underrepresenterat kön. I ämnet filosofi finns för närvarande en övervikt av manliga lärare och vi ser därför gärna kvinnliga sökande.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av ämneskoordinator Lars Samuelsson (090-7866241, lars.samuelsson@umu.se) eller prefekt Jonas Nilsson (090-7869990, jonas.nilsson@umu.se ).
För information om institutionen, se Institutionen för idé- och samhällsstudier.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-07-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-876-18
Kontakt
 • Jonas Nilsson, prefekt, 090-786 99 90
 • Lars Samuelsson, ämneskoordinator , 090-7866241
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2018-09-14
Sista ansökningsdag 2018-10-22

Tillbaka till lediga jobb