Umeå universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Statsvetenskapliga institutionen vill förstärka forskargruppen inom offentlig förvaltning med en doktorand i statsvetenskap med inriktning mot myndighetssamverkan och krishantering med tillträde den 1 januari 2019 eller enligt överenskommelse.

Anställningen
Anställningen som doktorand inom forskarutbildningen omfattar fyra års helfinansierade studier på heltid men kan förlängas som mest med ytterligare ett år för undervisnings- eller andra institutionsuppgifter. Närmare uppgifter om institutionens forskarutbildning i statsvetenskap, inklusive dess allmänna studieplan, finns på: http://www.pol.umu.se/utbildning/utbildning-pa-forskarniva

Den som anställs kommer att arbeta i en tvärvetenskaplig forskargrupp med särskilt fokus på kritiska flöden, dvs. kopplingar och effekter mellan system-, infrastruktur- och flödesnivåer inom och mellan sektorerna energiförsörjning, livsmedel, transport, hälso-/sjukvård och information/kommunikation ur hot- och samhällsplaneringsperspektiv. Gruppen består av doktorander och seniora forskare vid universiteten i Umeå och Lund samt vid Totalförsvarets Forskningsinstitut i Stockholm, men den som anställs kommer att vara placerad i Umeå. Forskningen sker inom ramen för projektet ”Kritiska flöden och försörjningskedjor under hot i förändring” och inriktas särskilt på de statliga och kommunala förvaltningarnas roller i flödeskedjorna.

Projektet finansieras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Den planerade forskningen handlar bland annat om hur privata och offentliga aktörer kan samverka, hur beredskap i de olika sektorerna kan stärkas samt hur lokala offentliga aktörer arbetar med frågor kopplade till antagonistiska hot och civilt försvar.

Behörighet
För att vara behörig att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att du har en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, samt minst 90 högskolepoäng i statsvetenskap eller freds- och konfliktstudier. Har du i annan ordning inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper förklaras du också behörig att antas till forskarutbildningen.

Kompetenskrav
Din kompetens bedöms på basis av förmåga att tillgodogöra dig forskarutbildning, tidigare studieresultat samt kvalitet och relevans för ämnet statsvetenskap på inskickade uppsatser samt avhandlingsskissen.

Förmåga att tillgodogöra dig utbildningen grundas på din analytiska förmåga, kommunikativa förmåga (skriftligt och muntligt), kritiska förmåga, självständighet och förmåga att utföra prestationer inom givna tidsramar. Mycket goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav.

Kunskap om det svenska krisberedskapssystemet samt erfarenhet av arbete med statlig eller kommunal krishantering och –planering i Sverige är meriterande.

Ansökan
Du ansöker via vårt rekryteringssystem. Logga in och sök via knappen längst ner på sidan.

Till en fullständig ansökan ska bifogas:

 • personligt brev
 • preliminär avhandlingsskiss om 3-5 sidor med en diskussion om möjligt problem, syfte, teori och empiri
 • CV/meritförteckning
 • kopior av betyg och examensbevis
 • minst en (men högst tre) uppsatser/examensarbeten (C- och magister/masteruppsats), författade på engelska eller svenska.
 • kontaktuppgifter till en eller flera referenspersoner, alternativt högst två referensbrev
 • eventuella övriga meriter du vill åberopa

Som ett led i att verka för en jämn könsfördelning inom doktorandgruppen ser vi gärna manliga sökanden.

Lönesättning sker i enligt med fastställd lönetrappa för doktorandbefattningar. Enligt Högskoleförordningen (12 kap 2 §) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Om Statsvetenskapliga institutionen
Statsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet har ca 60 anställda. Institutionen bedriver grundutbildning och forskning i statsvetenskap och freds- och konfliktstudier. För mer information, se http://www.pol.umu.se/. Formalia för ansökan framgår av denna annons, men eventuella frågor kan också ställas via e-post till projektledaren: niklas.eklund@umu.se .

Välkommen med din ansökan med sista ansökningsdag 2018-09-30.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-01-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1437-18
Kontakt
 • Magnus Blomgren, prefekt, magnus.blomgren@umu.se, 090-786 61 71
 • Niklas Eklund, niklas.eklund@umu.se, 090-786 61 72
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • ST, 090-786 54 31
 • SEKO, 090-786 52 96
Publicerat 2018-09-07
Sista ansökningsdag 2018-09-30

Tillbaka till lediga jobb