Umeå universitet, Humanistisk fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Institutionen för idé- och samhällsstudier söker en postdoktor som ska arbeta tvärvetenskapligt inom digital miljöarkeologi/paleoekologi/kvartärvetenskap och samtida biodiversitets- och ekologistudier. Anställningen omfattar två år (100%).

Beskrivning av projektet
Svenska LifeWatch (SLW) är en e-infrastruktur för biodiversitets- och ekosystemsforskning som ger tillgång till >15 biodiversitetsdatabaser i Sverige. Den strategiska miljöarkeologiska databasen (SEAD) är en e-infrastruktur för vetenskapliga data från bl.a. arkeologiska undersökningar. I databasen finns data om fynd av fossila växter, insekter och pollen från kvartärperiod samt ett antal geoarkeologiska variabler från undersökningsplatser i Sverige och Europa. SEAD är ett online forskningsverktyg för att studera dessa data i relation till forntida förändringar i klimat, miljö och mänskliga aktiviteter.

Anställningen, som finansieras av Riksbankens Jubileumsfond (RJ) och Umeå universitet, syftar till att integrera dessa två infrastrukturer genom att utveckla kopplingar, verktyg och forskning för att studera biodiversitetsförändringar över långa tidsintervall med utgångspunkt i kombinationen av de två databaserna.

Du kommer att tillhöra det Miljöarkeologiska laboratoriet (MAL) vid Institutionen för idé- och samhällsstudier, och anknytning till och samarbete med Humlab är av central betydelse för anställningen.

Arbetsuppgifter
Anställningen innehåller två huvudsakliga komponenter som körs parallellt:

 1. Systemutveckling: att sammanlänka SEAD och SLW. Detta kräver en förståelse för miljöarkeologi/paleoekologi såväl som biologisk taxonomi (särskilt insekter och/eller växter). Merparten av detta genomförs under en tidig fas av projektet i samarbetare med utvecklare från Humlab, och följs av en underhålls- och supportfas.
 2. Paleo-ekoinformatikforskning: att med utgångspunkt i sammanlänkningen av Swedish LifeWatch och SEAD bedriva forskning om biodiversitetsförändringar över långa tidsintervall ifråga om svensk fauna (och eventuellt flora). Den specifika inriktningen är flexibel och idéer välkomnas. Forskning kring miljöförändringar, mänsklig påverkan, artutrotning och klimatförändringar under Holocenen är särskilt intressant.

Mindre administrative uppgifter kan ingå i anställningen. Projektet är tvärvetenskapligt, och sökande med skilda empiriskt orienterade bakgrunder kommer att beaktas så länge de kan uppvisa tillräcklig kunskap om eller erfarenhet av ekologi och hantering av empiriska data. Arbetsorten är Umeå men nationella och internationella resor kommer att ingå.    

Behörighet och bedömningsgrunder
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. För denna anställning krävs för behörighet doktorsexamen i ett ämne som är relevant för de beskrivna arbetsuppgifterna. En förutsättning för att bli anställd som postdoktor är att kandidaten inte tidigare har varit anställd som postdoktor under mer än ett år i samma eller näraliggande ämnesområde vid Umeå universitet. I första hand bör den komma ifråga som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan den komma ifråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

God förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på engelska, liksom god förmåga att samarbeta, är krav för anställningen.

Erfarenhet av ‘R’ eller Python samt av att arbeta med Open Data, databaser och/eller taxonomiska frågor är meriterande men erfarenhet av alla programmeringsverktyg och statistiska verktyg värderas högt.

I bedömningen läggs i första hand vikt vid kandidatens vetenskapliga meritering, och i andra hand vid forskningsplanens kvalitet och genomförbarhet.

Ansökan
Ansökan ska vara skriven på engelska och innehålla följande dokument: 

 • (1) Personligt brev där sökande motiverar sitt intresse för anställningen och kortfattat förklarar hur hans eller hennes kvalifikationer är relevanta för projektet (1-2 s)
 • (2) Curriculum Vitae med vidimerade kopior på relevanta betyg (utbildningsexamina, disputationsdatum, tidigare och nuvarande anställning, utmärkelser/stipendier, forskningsbidrag, forskningssamarbeten)
 • (3) Publikationslista med bilagda elektroniska kopior av de 3-5 viktigaste arbetena inkl. avhandlingen
 • (4) Forskningsplan som beskriver den forskning som ska genomföras under komponent 2 i beskrivningen av arbetsuppgifter (2-3 s)
 • (5) Lista på 2-3 referenspersoner inkl. kontaktuppgifter

Ansökan ska göras i e-rekryteringssystemet Varbi, och vara inkommen senast 180928.

Övriga upplysningar
Postdoc-anställningen är på 100% i två år med tillträde 181101 eller enligt överenskommelse. Hög närvaro i miljön är ett krav för den som erbjuds anställningen. 

Vid Miljöarkeologiska laboratoriet (MAL) finns för närvarande fler manliga än kvinnliga lärare och forskare och vi välkomnar särskilt kvinnliga sökande.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av föreståndare Philip Buckland (090-786 5292, philip.buckland@umu.se) eller prefekt Jonas Nilsson (090-786 9990, jonas.nilsson@umu.se ).
För information om institutionen, se Institutionen för idé- och samhällsstudier.

Vi ser fram emot din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 181101 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1415-18
Kontakt
 • Jonas Nilsson, prefekt, 090-786 99 90
 • Philip Buckland, föreståndare , 090-786 52 92
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2018-09-04
Sista ansökningsdag 2018-09-28

Tillbaka till lediga jobb