Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Professor i socialt arbete

Arbetsuppgifter
I anställningen som professor ingår att initiera, bedriva, leda och utveckla forskning och forskningsmiljön vid institutionen. Professorn förväntas medverka i arbetet med att skapa goda ekonomiska resurser för forskningen vid institutionen. Utöver egen forskning, utveckling av institutionens forskningsmiljö samt andra till forskning hörande arbetsuppgifter ingår i anställningen undervisning och handledning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå. I anställningen ingår även administrativa arbetsuppgifter som anknyter till forskning och utbildning, samverkan med det omgivande samhället samt att informera om forsknings- och utvecklingsarbete. Placeringsort är Umeå och arbetsuppgifterna förutsätter närvaro på arbetsplatsen.

Behörighetskrav för anställningen
Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet av betydelse för ämnet socialt arbete
enligt 4 kap. 3 § högskoleförordningen (HF) samt Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen gälla. Utöver behörigheten för anställningen gäller som bedömningsgrund administrativ skicklighet och samarbetsförmåga.

Vetenskaplig skicklighet avser självständiga forskningsinsatser, förmågan att erhålla forskningsmedel i konkurrens med andra forskare, förmåga att planera och leda vetenskaplig verksamhet, dokumenterat nationellt och internationellt forskningssamarbete, publicering samt förmåga att kommunicera forskning med det omgivande samhället. Skicklighet visas också genom framgångsrik handledning.

Pedagogisk skicklighet avser lärarens arbete med studenter, lärarens egna pedagogiska utveckling och lärarens bidrag till verksamhetens pedagogiska utveckling. Här avses också deltagande i forskarutbildningsverksamhet, såsom doktorandhandledning samt deltagande i utformning och genomförande av kurser och seminarier.

Administrativ skicklighet innebär förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal, förmåga att samverka med det omgivande samhället samt att informera om forsknings- och utvecklingsarbete. Samarbetsförmåga avser bland annat att formulera, planera samt leda och medverka i projekt som inkluderar flera personer, samt deltagande i såväl forskningsgemensamma som andra institutionsgemensamma aktiviteter.

För anställning som professor krävs färdighet att i tal och skrift behärska svenska som arbetsspråk.

Avvägning mellan bedömningsgrunderna
Vid avvägning mellan de olika bedömningsgrunderna ska vetenskaplig skicklighet tillskrivas störst betydelse. Stor vikt ska även fästas vid pedagogisk skicklighet. Därutöver ska graden av administrativ skicklighet och samarbetsförmåga gälla.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten ska särskild vikt läggas vid förmågan att erhålla forskningsmedel i konkurrens med andra forskare.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten ska särskild vikt läggas vid handledning av doktorander och medverkan i forskarutbildningsverksamhet.

Vid bedömning av administrativ skicklighet ska störst vikt läggas vid dokumenterad skicklighet av att leda och utveckla verksamhet och personal. Utöver det är erfarenhet av förtroendeuppdrag inom universitetssektorn samt dokumenterad samarbetsförmåga, initiativförmåga och engagemang i verksamheten meriterande.

Ansökan
Anvisningar för ansökan samt förteckning över de handlingar som ska bifogas till ansökan hittar du i Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar, här.

Se även fakultetens riktlinjer för bedömning av professorsärenden, här. Behörighets- och bedömningsgrunder återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet, här.

I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med intervju, provföreläsningar och referenstagning.

Mer om oss
Socialt arbete är ett brett metodologiskt och teoretiskt forskningsämne som hålls samman av en välfärds- och socialpolitisk tematik där människors sociala, kulturella och ekonomiska livsvillkor står i centrum. Forskningsämnet innefattar välfärds- och socialpolitikens utjämnande och stratifierande effekt samt hur organiseringen och professionaliseringen av olika välfärdssystem inverkar på människors livschanser. I ämnet ingår vidare forskning kring sociala problem och utsatthet och dess konsekvenser på individ-, grupp- och samhällsnivå, samt forskning kring råd, stöd, insatser och interventioner riktade till individer, grupper och familjer i syfte att hantera behov kopplade till den dagliga livsföringen. Socialt arbete har utvecklats från en starkt tvärvetenskaplig tradition och bygger på teorier och metoder från ett stort antal angränsande discipliner. http://www.socw.umu.se/.

 

 

 

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-07-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1326-18
Kontakt
  • Prefekt Anna-Lena Perdahl, ann-lena.perdahl@umu.se, 090-786 71 06, 070-224 84 60
  • Bitr prefekt Lars Evertsson, lars.evertsson@umu.se, 090-786 55 43
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • ST, 090-786 54 31
  • SEKO, 090-786 52 96
Publicerat 2018-09-05
Sista ansökningsdag 2018-11-05

Tillbaka till lediga jobb