Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Effektiva Algoritmer för multimodal dataanalys

Institutionen för datavetenskap är en dynamisk institution med ungefär 100 anställda från drygt 20 länder. Vi bedriver utbildning och forskning inom ett brett spektrum av det datavetenskapliga området, och erbjuder utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Institutionens forskning är internationellt väletablerad och omfattar grundforskning, metodutveckling och programutveckling men även forskning och utveckling inom olika tillämpningsområden. Institutionens Language Processing Center North studerar bl.a. formella metoder för att analysera språk både för sig självt och inbäddat i multimodala kontexter såsom webbinnehåll, videomaterial och andra former av kommunikation. Vi samarbetar med många forskare och forskargrupper världen runt och erbjuder en inspirerande atmosfär för unga nyfikna forskare.

Besök gärna http://lpcn.umu.se/ för ytterligare information.

Institutionen värdesätter de kvaliteter som en jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi ser därför gärna kvinnor som sökande till befattningen.

Projektbeskrivning:

År 2021 uppskattar man att video kommer att utgöra 82 % av all konsumenttrafik på internet. Ur datorns synvinkel är dock video tyvärr en ogenomskinlig svart låda. Algoritmisk analys av video baseras på metadata, dvs information om videon snarare än på videons innehåll i sig. Projektets mål är att utveckla modeller och algoritmer som effektivt kombinerar semantiska representationer av multimodala data. På det viset skapas en vetenskaplig bas för praktiska lösningar som erbjuder datorn en vy in i videon. Den resulterande teknologin öppnar dörren för t.ex. avancerad videosökning, automatisk generering av videotrailers och realtidsannonsering.

Utmaningen är att kombinera metadata från olika källor till uniforma semantiska representationer, med tekniker som är så effektiva att de kan appliceras på stora datamängder. För detta är det nödvändigt att hitta lämpliga former av semantisk representation och att utveckla algoritmer som kännetecknas av en bra balans mellan effektivitet, flexibilitet och precision.

Umeå universitets Företagsforskarskola för samverkan och innovation:

Som doktorand i Företagsforskarskolan (FFS) kommer du att, vid sidan av din ordinarie forskargrupp på institutionen, ingå i en tvärvetenskaplig doktorandgrupp. Varje projekt i FFS bygger på ett samarbete mellan Umeå universitet och en extern organisation. Syftet är att öka doktorandernas anställningsbarhet, självständighet och innovationsförmåga. Som en del av FFS kommer du även att ha tre månaders praktik hos den externa organisationen utanför själva forskarutbildningen.

Om anställningen:

Doktorandanställningen innefattar lön för 48 månaders forskarutbildning på heltid, förutsatt att studierna gör rimliga framsteg. Doktoranden har sin anställningen som forskarstuderande på Umeå universitet men får tillgång till kontorsrum och arbetsmaterial på både universitetet och partnerföretaget Codemill AB. Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning. Doktorander erbjuds normalt möjlighet att samla pedagogiska erfarenheter genom att undervisa inom grundutbildningen. Isåfall förlängs anställningen motsvarande grundutbildningsinsatsens omfattning (maximalt 20 %).

Allmän och särskild behörighet:

Vi söker en person med mycket goda kunskaper i datavetenskap och matematik. Kandidater bör i synnerhet vara väl förtrogna med relevanta formella och algoritmiska metoder och kommer under projektets gång att applicera dem på semantiska representationer på en hög abstraktionsnivå, exv. Abstract Meaning Representation. Eftersom projektet ingår i Umeå universitets Företagsforskarskola anses erfarenhet av industriell tillämpning av relevanta metoder vara meriterande och kommer att tas i beaktande vid urvalet av den mest lämpliga kandidaten.

Grundläggande behörighet för att antas till forskarutbildning har den som har godkända kurser om 240 högskolepoäng. För att bli antagen till forskarutbildning i datavetenskap krävs dessutom att den sökande har godkända kurser på avancerad nivå om minst 60 högskolepoäng i ämnet datavetenskap eller annat ämne som bedöms vara direkt relevanta för den aktuella inriktningen.

Doktoranden bör vidare ha dokumenterad skicklighet vad gäller muntlig och skriftlig presentation på engelska.

De viktigaste bedömningsgrunderna för urval är vetenskaplig skicklighet, lämplighet för det aktuella projektet, dokumenterad förmåga både att arbeta i grupp och att självständigt genomföra arbetsuppgifter.

Ansökan:

Ansökan ska vara skriven på engelska eller svenska och innefatta:

  • ett presentationsbrev som beskriver egna meriter och erfarenheter samt hur de är relevanta för anställningen (max 2 A4);
  • dokumentation av slutförda akademiska kurser med betyg (kursutdrag) och kopia på examensbevis;
  • meritförteckning;
  • för huvudområdet relevanta examensarbeten (motsvarande) samt eventuell annat vetenskapligt arbete som kandidaten vill peka på;
  • namn och kontaktuppgifter på två referenspersoner.

Tillträdesdag: 2018-11-01, alternativt enligt överenskommelse

Närmare upplysningar ges av professor Frank Drewes tel. 090-786 9790, e-post drewes@cs.umu.se eller docent Johanna Björklund tel. 090-786 7927, e-mail johanna@codemill.se.

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2018-09-15.

Enligt Högskoleförordningen (12 kap, 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Vi ser fram emot din ansökan!Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-11-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1341-18
Kontakt
  • Frank Drewes, 090-786 97 90
  • Johanna Björklund, 090-786 7927
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2018-08-28
Sista ansökningsdag 2018-09-15

Tillbaka till lediga jobb