Handelshögskolan vid Umeå universitet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Handelshögskolan, enheten för statistik söker en postdoktor för arbete med att utveckla och tillämpa statistisk metodik för studier av surveydata inom forskningsprojektet “The right question – new ways to elicit quantitative information in surveys”. Forskningsprojektet är finansierat av Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse.

Arbetsuppgifter
Vi söker personer som är intresserade av att arbeta i gränslandet mellan statistik, ekonomi och psykologi. Den sökande förväntas jobba i nära samarbete med en nyligen rekryterad postdoktor i ekonomi vid SLU, Umeå campusområde, samt med forskare i psykofysik vid Stockholms universitet. Forskningen kommer att bedrivas under ledning av professor Bengt Kriström, SLU/CERE, docent Magnus Ekström, Umeå universitet, och professor Mats E. Nilsson, Stockholms universitet. Fokus ligger på att förbättra surveyundersökningar i allmänhet, inte minst sådana som används inom värderingsforskning (värdering av miljöresurser m.m.), och på att utveckla statistisk och ekonomisk teori för s.k. självvalda intervall i synnerhet, där teorin utprövas i såväl verkliga tillämpningar som i labbmiljö. Den senare viktiga delen kommer att utföras på Gösta Ekmans Laboratorium för sensorisk forskning vid Stockholms universitet.

Arbetsuppgifterna inkluderar alla aspekter inom forskning, inklusive projektplanering, presentationer på konferenser, vetenskaplig publicering i ledande statistiska tidskrifter samt vetenskapliga publikationer i andra ämnen inom de tvärvetenskapliga samarbetena. Det finns inga krav på administrativt arbete eller på att undervisa, även om det senare kan komma att ingå om så önskas.

Anställningen är på två år, med startdatum i oktober eller november 2018.

Behörighet
Sökande ska ha en doktorsexamen i statistik/matematisk statistik (eller motsvarande område). Doktorsexamen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång om inte särskilda skäl föreligger. Erfarenhet relaterad till asymptotisk statistisk inferens, regressionsmodellering och/eller surveymetodologi är en merit. Tjänsten kräver utmärkt skriven och talad engelska. Ett intresse av att samarbeta med kollegor inom andra forskningsområden är ett grundkrav.

Ansökan
Ansökan ska innehålla:

  • Ett ansökningsbrev som beskriver dina kvalifikationer och forskningsintressen (max 2 sidor).
  • En Curriculum Vitae.
  • En publikationslista.
  • Kopior av publicerade artiklar och doktorsavhandling.
  • Kopior av relevanta examensbevis och annan dokumentation som du vill inkludera som stöd för din ansökan.
  • Namn, med kontaktuppgifter och e-postadresser, till minst två referenspersoner.

Ansökan ska göras via universitetets e-rekryteringssystem och vara inkommen senast 2018-09-21.

Information
För mer information om anställningen kontakta docent Magnus Ekström, +46 (0) 90–7865212, magnus.ekstrom@umu.se.

Mer om Handelshögskolan
Handelshögskolans vision är att vara ett framstående lärosäte vad gäller utbildning i Sverige, att bedriva forskning av hög internationell standard samt att samverka med näringsliv och förvaltning inom såväl som utanför vår region. I samspel med vårt omgivande samhälle bedriver vi utbildning och forskning för att utveckla ansvarstagande ledare med en förståelse för samhällets utmaningar gällande hållbar utveckling.

Vi är ca 150 anställda fördelat mellan vårt kansli och våra enheter för företagsekonomi, nationalekonomi och statistik. Ca 3000 studenter passerar årligen våra kurser och vi bedriver utbildning från grund- till forskarutbildningsnivå i företagsekonomi, nationalekonomi och statistik.

Enheten för statistik har ca 30 anställda. Vi bedriver statistisk grundforskning och empirisk forskning i nära samarbete med andra vetenskaper. 

Handelshögskolan har AACSB-ackreditering och är hållbarhetscertifierad enligt miljöledningsstandarden ISO14001. Läs mer om Handelshögskolan här: www.usbe.umu.se.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde oktober eller november 2018
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1299-18
Kontakt
  • Magnus Ekström, docent, 090-7865212, magnus.ekstrom@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2018-08-13
Sista ansökningsdag 2018-09-21

Tillbaka till lediga jobb