Umeå universitet, Institutionen för strålningsvetenskaper

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Institutionen för strålningsvetenskaper bedriver forskning och undervisning på flera olika utbildningsprogram och har ett nära samarbete med den kliniska verksamheten på Norrlands universitetssjukhus. Onkologens forskningslabb har sedan lång tid tillbaka ett nära samarbete med den kliniska verksamheten på Cancercentrum och goda förutsättningar för att bedriva patientnära laborativ forskning.

Beskrivning av projektet

Ovarialcancer är en sjukdom som ofta upptäcks i ett sent skede och därför är behandlingen en utmaning. Patienterna behandlas oftast med en kombination av kirurgi och cytostatika. Karboplatin och paklitaxel som i allmänhet är första linjens cytostatikabehandling fungerar oftast initialt men många tumörer utvecklar resistens. LRIG1 är ett transmembrant protein som fungerar som tumörsuppressor i olika organ. I ovarialcancer är ett högt uttryck av LRIG1 förenat med bättre överlevnad. I detta projekt kommer betydelsen av LRIG1 och dess nätverk av interagerande proteiner för ovarialcancers behandlingsresistens att studeras. Detta kommer att göras bland annat med hjälp av odlade humana ovarialcancerceller, djurmodeller, CRISPR/Cas9-medierad geneditering och NGS (next-generation-sequencing). Specifika immunologiska reagenser kommer att utvecklas och användas för att studera kliniska patientmaterial. Projektets övergripande syfte är att identifiera nya molekylära måltavlor för en mer effektiv behandling av ovarialcancer i framtiden. Projektet är ett samarbete mellan läkare på Cancercentrum vid Norrlands universitetssjukhus och forskare på onkologens forskningslaboratorium vid Umeå universitet.

Kvalifikationer

Vi söker en engagerad projektassistent med hög motivation för framtida forskarstudier och god förmåga till självständigt arbete. Behörig för tjänsten är den som har genomgått grundläggande högskoleutbildning om minst 240 högskolepoäng (hp) varav minst 60 hp på avancerad nivå. Den sökande ska ha grundläggande teoretiska kunskaper inom biomedicin, molekylärbiologi och onkologi samt genom sin utbildning eller på annat likvärdigt sätt ha erfarenhet av laborativt arbete och metodutveckling.

Meriterande

Praktisk erfarenhet av cellodling och djurförsök är meriterande. Meriterande är också kunskaper inom gynekologisk cancer och grundläggande statistik.

Anställningsform

Anställningen är på 100% och tidsbegränsad till 6 månader med tillträde 1 september 2018 eller enligt överenskommelse.

Ansökan

Ansökan ska innehålla:

  • Personligt brev med beskrivning av meriter och varför du söker tjänsten
  • Meritförteckning som inkluderar examina och tidigare anställningar
  • Styrkta kopior av examensbevis
  • Kopia på examensarbete och eventuella publikationer
  • Kontaktinformation till minst tre vidtalade referenspersoner

Sista ansökningsdag 2018-07-04

Upplysningar

Närmare upplysningar lämnas av David Lindquist, onkolog och adjungerad universitetslektor, david.lindquist@umu.se, eller hakan.hedman@umu.se forskare och chef för onkologens forskningslabb, hakan.hedman@umu.se

 

Välkommen med din ansökan!

 

 Anställningsform Visstidsanställning 3-6 månader
Anställningen avslutas 2019-02-28
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 september 2018 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1157-18
Kontakt
  • David Lindquist, 090-785 44 96
  • Håkan Hedman, 090-785 28 81
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2018-06-08
Sista ansökningsdag 2018-07-04

Tillbaka till lediga jobb