Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna utgörs av självständig immunologisk forskning, arbete med forskarutbildning samt omfattande ansvar för utveckling och genomförande av undervisning på grund- och avancerad nivå inom ämnesområdet immunologi. Även andra undervisningsuppdrag liksom administrativa uppgifter och uppdrag inom institutionen och för medicinska fakulteten kan komma att ingå i arbetsuppgifterna.

Behörighet och bedömningsgrunder

Behörig att anställas som vikarierande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har en annan examen motsvarande doktorsexamen. Som bedömningsgrunder vid anställningen av vikarierande universitetslektor ska gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning. Vetenskaplig skicklighet ska avse ämnesområdet immunologi. Därutöver är pedagogisk skicklighet, skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal samt förmåga att samverka med det omgivande samhället bedömningsgrunder för anställningen. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Viktning av bedömningsgrunder

Vid tillsättningen kommer viktningen av meriter att ske enligt följande: De pedagogiska meriterna väger tyngst (3). Den vetenskapliga skickligheten beaktas i andra hand (2). I tredje hand beaktas graden av administrativ skicklighet och skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal, förmåga att samverka med det omgivande samhället samt att informera om forsknings- och utvecklingsarbete (1).

Beskrivning av bedömningsgrunderna

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsinsatser inom både innate och adaptiv immunologi samt de vetenskapliga forskningsinsatsernas kvalitet och originalitet, förmåga att planera och leda forskning och forskarutbildning, förmåga att som huvudman erhålla externa forskningsbidrag, samt förmåga att kommunicera forskning med det omgivande samhället. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn att tas till planering, genomförande och utvärdering av undervisning, samt av handledning och examination. Administrativ skicklighet kan visas genom skicklighet att leda och utveckla verksamhet och personal, erfarenhet av förtroendeuppdrag, samt genom allmänt väl dokumenterad förmåga till samarbete.

Ansökan

Anvisningar för ansökan samt förteckning över de handlingar som ska bifogas till ansökan hittar du här

https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/medfak/anstallning-larare/anvisningar-for-ansoka-om-lararanstallning/anvisningar-for-ansokan-till-professor-universitetslektor-och-forskare....pdf 

Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem som du når via ansökningsknappen nedan. När ansökan är mottagen kommer du att få ett svarsmail.

Sista ansökningsdag 2018-06-14

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning 3-6 månader
Anställningen avslutas 2018-09-30
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2017-07-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-921-18
Kontakt
  • Anders Sjöstedt, prefekt , 090-785 11 20
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2018-06-07
Sista ansökningsdag 2018-06-14

Tillbaka till lediga jobb