Umeå universitet, Humanistisk fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Humlab är en mötesplats för humaniora, kultur och informationsteknik vid Umeå universitet. Vi arbetar främst inom forskning och undervisning med studenter, forskare, lärare, konstnärer, entreprenörer, nationellt och internationellt, över traditionella akademiska gränser. Verksamheten inkluderar en öppen studiomiljö som sträcker sig över två campus och flera olika digitala plattformar. Humlab är en arbetsenhet under Humanistisk fakultet. Vi har ca 15 anställda inom forskning, undervisning, teknisk support och utveckling samt administrativ personal. Läs mer om oss på humlab.umu.se

Humlab söker en universitetslektor som skall arbeta med att utveckla Humlabs verksamhet inom det fält som ofta kallas digital humaniora. Anställningen ska vara kopplad till huvudområde som finns representerat vid Humanistisk fakulteten med inriktning mot digital humaniora.

Lektoratet är knutet till något eller några av Humlabs fyra identifierade fokusområden, vilka är: 1) digitala praktiker, 2) digital pedagogik, 3) datavisualisering och 4) textanalys. Ansökan skall påvisa anknytning till fokusområde.

Beskrivning och arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår att initiera, inspirera och utveckla inom området digital humaniora, vilket i praktiken innebär undervisning, planering och utveckling av undervisningsåtaganden, och därtill handledning och forskning samt samordning och och utveckling av forskning, bland annat genom arbete med projektansökningar. I anställningen ingår 80 % undervisning och undervisning-/forskningsadministrativa uppgifter och 20 % kompetensutveckling. I anställningen ingår samordnande och ledningsstödjande administrativt arbete i relation till forskning och undervisning.

I arbetsuppgifterna ingår att ge stöd till lärare och forskare på övriga enheter vid humanistisk fakultet inom forskning, undervisning (och samverkan) inom Humlabs verksamhetsområde.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen inom huvudområde som finns representerat vid Humanistisk fakultet, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Kunskaper i engelska och svenska samt förmåga att undervisa på dessa språk utgör krav för anställningen.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder räknas graden av vetenskaplig respektive pedagogisk skicklighet (inom något/några av Humlabs fokusområden), samt administrativ/samordnande skicklighet och erfarenhet med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifternas utformning.

Den vetenskapliga skickligheten ska visas genom självständig vetenskaplig produktion som karakteriseras av: 1) bredd och djup i forskningen avseende kvalitet och omfattning, 2) originalitet i forskningen, 3) produktivitet, 4) bidrag till det internationella vetenskapssamhället, 5) uppdrag inom vetenskapssamhället, 6) förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel samt 7) samverkan med omgivande samhället. Stor vikt fästs också vid internationella uppdrag, samt ett etablerat internationellt nätverk inom det egna forskningsämnet. Forskningsinitiering och ansökningsskrivande är meriterande, liksom docentur inom huvudområde som finns representerat vid Humanistisk fakultet.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig grund inom högskolan. Kriterierna vid bedömning är:
1) förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer, 2) förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär, 3) erfarenhet av samverkan med omgivande samhälle i planering och genomförande av utbildning, 4) medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel samt ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen. Bredd och djup inom etablerad humanistisk disciplin i kombination med verksamhet inom Humlabs verksamhetsområde premieras. Kompetensen kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning, vilket är meriterande, annan utbildning av relevans för undervisning inom högskolan och/eller dokumenterad beprövad erfarenhet av undervisning inom högskolan.

Förutom vetenskaplig och pedagogisk skicklighet är det även av yttersta vikt att påvisa erfarenhet av samordnande och ledningsstödjande administrativt arbete, det vill säga att initiera och driva utvecklingsarbete inom forskning och undervisning, erfarenhet av egna forskningsansökningar, samt erfarenhet av att arbeta såväl inom institution/enhet, som institutions- och fakultetsövergripande.

Avvägning mellan bedömningsgrunderna
Särskild vikt skall tillmätas vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg skall ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten, och då inom och i relation till Humlabs fokusområden. Den pedagogiska och vetenskapliga skickligheten ska tillmätas lika stor vikt. Stor vikt tillmäts även erfarenhet av samordnande och ledningsstödjande administrativt arbete, samt erfarenhet av administrativ verksamhet, och självständigt utvecklingsarbete och ledningsuppdrag inom forskning och utbildning – på enhets- och fakultetsnivå. Därtill läggs vikt vid god samarbetsförmåga inom forskning och utbildning, samt vid samverkan med omgivande samhälle. Därutöver skall vikt fästas vid övriga behörighetsgrunder.

Behörighets- och bedömningsgrunderna återfinns i  Umeå universitets anställningsordning.

Ansökan
Uppgift om vilka handlingar som skall bifogas ansökan återfinns här. Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2018-06-29.

Övrigt
Tillträdesdatum 2019-01-01 eller enligt överenskommelse.
Arbetsort är Umeå och hög närvaro vid enheten är ett krav.

 

 

 Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 190101 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-872-18
Kontakt
  • Stefan Gelfgren/Föreståndare, 090-786 50 87, stefan.gelfgren@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2018-06-08
Sista ansökningsdag 2018-06-29

Tillbaka till lediga jobb