Umeå universitet,

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Sociologiska institutionen söker en eller flera universitetslektorer i sociologi för visstidsanställning under 12 månader (heltid) med tillträde så snart som möjligt.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består av undervisning, kursutveckling, handledning och examination på grundläggande och avancerad nivå. Undervisningen kan omfatta både campus och nätdistanskurser samt kurs/momentsansvar och sker i huvudsak på svenska. Viss undervisning kan ske på engelska. Den sökande förväntas kunna genomföra ovan nämnda arbetsuppgifter på svenska och engelska. I anställningen ingår även att följa utvecklingen inom det angivna området, bedriva egen forskning och aktivt delta i arbetsgrupper och kommittéer. Vi förväntar oss att lektorer är närvarande och deltar aktivt i institutionens aktiviteter.

Behörighet

Enligt Anställningsordningen för lärare vid Umeå universitet är den behörig att anställas som universitetslektor som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Behörig för anställningen är den som har avlagt doktorsexamen inom sociologi eller motsvarande. För att bedömas som behörig ska den sökande ha dokumenterade pedagogiska och forskningsmässiga meriter inom ämnet sociologi.

Avvägningen mellan bedömningsgrunderna                                                   

Som bedömningsgrunder gäller i lika mån vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Dessa kommer att ägnas lika stor omsorg vid prövningen. 

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten läggs särskild vikt vid:

  • bredd och djup i forskningen – kvalitet och omfattning
  • originalitet i forskningen 

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn tas till:

  • förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer
  • förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär
  • ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig grund inom högskola. Kompetensen kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande och/eller erfarenhet av undervisning inom högskolan.

Behörighets- och bedömningsgrunderna återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet som du hittar här.

I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med intervju, provföreläsning och referenstagning.

Ansökan

Ansökan ska göras via vårt e-rekryteringssystem. Anvisningar för hur respektive bedömningsgrund ska redovisas finns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet. Ansök senast 2018-06-26.

Om oss

Sociologiska institutionen bedriver utbildning på grundläggande och avancerad nivå samt utbildning på forskarnivå inom såväl sociologi som biblioteks- och informationsvetenskap. Institutionen har för närvarande ett femtiotal anställda, varav 10 doktorander. Forskningen på institutionen bedrivs inom ett antal områden som arbete och familj, attitydforskning, äldreforskning och kultursociologi. Närmare information om den verksamhet som bedrivs vid institutionen framgår av vår hemsida http://www.soc.umu.se/

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1104-18
Kontakt
  • Jenny-Ann Brodin Danell, prefekt, 090-786 98 14
  • Daniel Larsson, studierektor, 090-786 51 97
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2018-06-05
Sista ansökningsdag 2018-06-26

Tillbaka till lediga jobb