Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

På institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering bedriver vi forskning och undervisning inom våra sex ämnesområden: Arbetsterapi, Fysioterapi, Geriatrik, Idrottsmedicin, Rehabiliteringsmedicin och Rättsmedicin.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår undervisning och handledning inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå, inom fysioterapiprogrammet, men undervisning inom andra program och kurser och/eller inom närliggande ämnesområden eller allmänna kompetenser för yrkesutbildningar kan även komma att ingå. Undervisning kommer delvis att ske med nätstöd. I arbetsuppgifterna kan ingå forskning och utvecklingsarbete inom fysioterapi. Administrativa uppgifter och uppdrag inom enheten, institutionen och Medicinska fakulteten ingår.

Stationeringsort är Umeå, men arbete på annan ort kan förekomma.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen i ämnet fysioterapi eller har motsvarande vetenskapliga kompetens.                                                                                      

Eftersom undervisning sker på svenska krävs för att vara behörig, nödvändiga kunskaper i svenska.

Fysioterapeutisk yrkesutbildning är ett krav.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla, dvs. pedagogisk skicklighet. Därutöver beaktas vetenskaplig, administrativ och klinisk skicklighet inom det fysioterapeutiska området.

En allmän bedömningsgrund för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

Viktning av bedömningsgrunder

Vid tillsättning kommer pedagogisk skicklighet att viktas (3). Därutöver viktas vetenskaplig (1), klinisk (1) och administrativ skicklighet (1).

Beskrivning av bedömningsgrunderna

Den sökande förväntas kunna uppvisa pedagogisk skicklighet, i första hand inom ämnesområdet fysioterapi-/rörelsestödjeområdet, biomekanik och ergonomi. Den pedagogiska skickligheten avser dokumenterad erfarenhet av undervisning inom högskolan. Följande erfarenheter ska dokumenteras och är meriterande: 

  • undervisning på grund och avancerad nivå samt forskarnivå
  • handledning av doktorander
  • högskolepedagogiskt utvecklingsarbete
  • praktisk erfarenhet av kliniskt arbete inom fysioterapi
  • Eftersom viss del av undervisningen som bedrivs är intraprofessionell, där lärare med olika kompetens och erfarenhet medverkar, ställer anställningen också höga krav på personlig lämplighet och på samarbetsförmåga och respekt för andra personers och yrkeskategoriers kunskaper och erfarenhet.
  • Vidare krävs god administrativ skicklighet samt förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 hp eller motsvarande. Om du åberopar motsvarande skall du skriva en redogörelse över vad som åberopas.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer för denna anställning särskild vikt att läggas vid självständiga forskningsinsatser, nytänkande, aktualitet, kvalitet och originalitet inom pågående forskning. Här anses särskilt meriterande dokumentation av publicerade originalarbeten i vilka det framgår att sökande har haft en framträdande roll samt erhållna externa forskningsbidrag som huvud- eller medsökande. Meriterande är även postdoktor-vistelse vid annan institution än den institutionen där sökande disputerat, och refereeuppdrag från internationella vetenskapliga tidskrifter.

Administrativ skicklighet kan visas genom erfarenhet av grundutbildningsplanering, skicklighet att utveckla och leda andra samt skicklighet att administrera m.m.

Klinisk kompetens visas genom dokumenterad klinisk erfarenhet

För denna anställning är kunskaper inom rörelse- och stödjeområdet och inom ergonomi särskilt meriterande.

Ansökan

Anvisningar för ansökan samt förteckning över de handlingar som ska bifogas till ansökan hittar du här

https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/medfak/anstallning-larare/anvisningar-for-ansoka-om-lararanstallning/anvisningar-for-ansokan-till-professor-universitetslektor-och-forskare-170411.pdf

Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem som du når via ansökningsknappen nedan. När ansökan är mottagen kommer du att få ett svarsmail.

Sista ansökningsdag 2018-06-24

Vid frågor, kontakta prefekt Ann Sörlin 090-786 9238

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning 3-6 månader
Anställningen avslutas 2019-01-31
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enl. överrenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1041-18
Kontakt
  • Ann Sörlin, 090-7869238
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2018-06-01
Sista ansökningsdag 2018-06-24

Tillbaka till lediga jobb