Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Beskrivning

Vi söker en doktorand som ska studera det icke-kodande genrummet för barrträd, inklusive komparativ genomik mot angiospermarter. Du kommer att arbeta utförligt på ett antal primära, befintliga dataset inklusive säsongsprofilering av rötter och barr, abiotisk stressrespons och utvecklingsserier. Arbetets huvudsakliga fokus ligger på de novo identifiering av långa icke-kodande RNA och karakterisering av deras uttryck och kouttrycksmönster. Arbetet kommer också att involvera analys av pseudogener och förhållandet mellan icke-kodande RNA och aspekter av epigenetisk kontroll. Arbetet kommer att integreras i gran- och tallgenomprojekten och kommer att involvera samverkan med andra projektmedlemmar.

Anställningen är på heltid vid institutionen för fysiologisk botanik vid Umeå universitet. Tillträde 1 oktober eller enligt överenskommelse. Doktoranden kommer att delta i forskarskolan skogsgenetik, bioteknik och förädling. Det övergripande syftet med doktorandanställningen är att tillhandahålla utövaren möjligheten att avlägga en doktorsexamen under en tidsperiod av 48 månader. Doktoranden kommer att bedriva forskning och ta kurser på doktorandnivå. Det kommer även att finnas möjlighet för inblandning i undervisning och bioinformatisk support inom avdelningen.

Kvalifikationer

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att den sökande har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande utländsk utbildning, eller motsvarande kvalifikationer. För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarutbildning i växtfysiologi/växters cell och molekylärbiologi vid UPSC krävs att den sökande har godkända kurser motsvarande minst 90 hp inom biologiska ämnen eller kemiska ämnen med relevans för huvudämnet biologi. Härav bör minst en fördjupningskurs om 15 hp avse ett ämne nära kopplat till forskningsuppgiften/forskarutbildningen samt ett projektarbete om minst 15 hp. Då stora delar av den vetenskapliga kommunikationen sker på engelska, är det nödvändigt att på ett godtagbart sätt behärska engelska både i tal och skrift.

Ansökningar från in- och utlandet som har förvärvat motsvarande eller likvärdiga kunskaper kommer också att tas hänsyn till.

Kandidaten ska ha en bra grund inom statistik och programmering/scripting och helst ha kunskaper i R, Python och andra relevanta språk samt ha grundläggande programmeringsförmåga. Den sökande ska vara skicklig i Unix och bash och ha erfarenhet av att använda datorkluster. Kandidaten kommer att arbeta med data från många projekt och måste därmed ha en solid grund inom växtbiologi, och kunskap om skogsträd är mycket önskvärt. Kännedom om metoder för analys av RNA-sekvenseringsdata är mycket önskvärt. På grund av projektets interdisciplinära karaktär är en hög standard av skriftliga och muntliga engelska färdigheter viktigt, liksom förmågan att arbeta med och integreras i grupper. Bedömningen av kandidater är baserad på deras kvalifikationer och deras förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå.

Ansökan

Ansökan ska bestå av:

  • Ett personligt brev där den sökande beskriver sig själv och sina forskningsintressen och motivering till varför den sökande är intresserad av och lämpad för positionen;
  • curriculum vitae (CV);
  • kopia på examensbevis;
  • kopior på relevanta arbeten som avhandlingar eller publikationer;
  • kontaktuppgifter till minst två referenspersoner.

Ansökan kan vara skriven på svenska eller engelska, och ska lämnas in i Umeå universitets digitala rekryteringssystem MyNetwork Pro senast 2018-06-19.

Institutionen värdesätter de kvaliteter som en jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi ser därför gärna kvinnor som sökande till befattningen.

Information

För ytterligare information kontakta Dr. Nathaniel Street, +46-(0)72-537 20 03, nathaniel.street@umu.se.

Facklig information finns tillgänglig från SACO, +46-(0)90-786 53 65, SEKO, +46(0)90-786 52 96 och ST, +46-(0)90-786 54 31.

Rekryteringsförfarandet för denna position är i enlighet med högskoleförordningen (12 kap., §2) och beslutet angående anställning kan inte överklagas.

Vi ser fram emot din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-10-01 eller enligt överenskommelse.
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1036-18
Kontakt
  • Nathaniel Street, 072-537 2003
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2018-05-29
Sista ansökningsdag 2018-06-19

Tillbaka till lediga jobb