Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Sociologiska institutionen utlyser en forskarutbildningsplats med inriktning mot social medieforskning med tillträde 2018-09-01 eller enligt överenskommelse.

Forskningens inriktning

Den aktuella anställningen kommer att ingå i ett forskningsprojekt som handlar om hur sociala medieeliter styr och dominerar politiska diskussioner online. Datamaterialet består av ett urval av svenskspråkiga inlägg på Twitter, i bloggar och inom Facebooks publika delar. Vi kommer att skapa och analysera ett unikt dataset som innefattar en rad politiska ämnen och diskussioner under perioden 2008–2018. Metoder som bland annat diskursanalys och topic modelling kommer användas inom projektet för att studera relationella mönster och språkbruk.

Behörighet

För att vara behörig för anställning som doktorand krävs grundläggande och särskild behörighet. Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i sociologi krävs att den sökande har grundläggande högskoleutbildning inom sociologi om minst 90 högskolepoäng samt 60 högskolepoäng på avancerad nivå inom sociologi (magisternivå) eller annan utbildning av motsvarande omfattning och fördjupning.

Mycket goda kunskaper i både kvalitativ och kvantitativ textanalys är en förutsättning för anställningen.

Ansökan skall innehålla:

 1. Forskningsplan som beskriver det tänkta avhandlingsprojektet (max två sidor exkl. referenser). Planen ska relatera till texten i avsnittet ”Forskningens inriktning”
 2. Personligt brev på max en sida som beskriver ditt motiv till att söka doktorandanställning.
 3. Verifierad CV/meritförteckning som omfattar relevanta akademiska examina, tidigare anställningar samt en lista på universitetskurser och betyg från dessa.
 4. Kopia av examensbevis
 5. Uppsatser/övriga publikationer
 6. Ev. övriga meriter med relevans för anställningen
 7. Kontaktuppgifter till två referenspersoner

Övriga upplysningar

Innehavare av doktorandanställning ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. Anställning som doktorand ges för den tid som bedöms nödvändig för slutförande av forskarstudierna på normalstudietid, vilket motsvarar en forskarutbildning på heltid i fyra år. I ett första skede omfattar anställningen ett år, varpå den förnyas med högst två år i taget under förutsättning att den individuella studieplanen följs. En doktorand kan i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administrativt arbete motsvarande högst tjugo procent av full arbetstid. Anställningstiden kan som en följd av detta förlängas till högst fem år.

Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning. Anställningen kan påbörjas 2018-09-01 eller enligt överenskommelse.

Ansökan görs via Umeå universitets e-rekryteringssystem senast 2018-06-30.

Om oss

Sociologiska institutionen bedriver utbildning på grundläggande och avancerad nivå samt utbildning på forskarnivå inom såväl sociologi som biblioteks- och informationsvetenskap. Institutionen har för närvarande ett femtiotal anställda, varav 10 doktorander. Forskningen på institutionen bedrivs inom ett antal områden som arbete och familj, attitydforskning, äldreforskning och kultursociologi. Närmare information om den verksamhet som bedrivs vid institutionen samt om forskarutbildningen hittar du på vår hemsida http://www.soc.umu.se

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-09-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt fastställd lönestege för doktorandanställning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad Heltid
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1034-18
Kontakt
 • Simon Lindgren, professor, 070 – 5656104
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2018-06-05
Sista ansökningsdag 2018-06-30

Tillbaka till lediga jobb