Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Vid institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap bedrivs forskning och utbildning inom enheterna anestesi och intensivvård, kirurgi, klinisk fysiologi, hand- och plastikkirurgi, ortopedi, urologi och andrologi samt idrottslaboratoriet. Institutionen bedriver forskning och undervisning inom dessa ämnesområden i nära samarbete med landstingsverksamheten.

Vi söker en doktorand i medicinsk vetenskap med inriktning kirurgi för studier av cancermarkörer. Anställningen syftar till en doktorsexamen och är tidsbegränsad till fyra år heltid.

 

Projektbeskrivning

Forskargruppen studerar cancer med huvudsakligt fokus på bukspottkörtelcancer och bröstcancer. Målsättningen är att förbättra prognostik och prediktion av behandlingssvar samt att ta fram markörer för tidig detektion av cancer.  I projektet används humana vävnadsprover och blodprover. Analyserna innebär omfattande bioinformatisk analys. Dessutom studeras cancerrelaterade substanser i mekanistiska in vitro-modeller samt organotypiska cancermodeller. Projektet genomförs under ledning av professor Malin Sund.

 

Antagningskrav

För att antas till utbildning på forskarnivå ska den sökande ha dels grundläggande behörighet, dels särskild behörighet samt bedömas ha sådan förmåga som i övrigt behövs för att klara utbildningen.

 

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller som i någon annan ordning inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (HF 7 kap 39§).

 

Särskild behörighet

För att kunna antas till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har nödvändiga kunskaper från högskoleutbildning eller motsvarande utbildning och/eller yrkeserfarenhet som bedöms i relation till forskarutbildningsområdet samt nödvändiga språkkunskaper i engelska. Både skriftliga och muntliga kunskaper avses. Bedömning av dessa kunskaper görs genom att en tilltänkt doktorand presenterar sin forskningsplan på engelska inför en av prefekten utsedd bedömningsgrupp.

Övriga kvalifikationer

Krav för tjänsten är goda och dokumenterade kunskaper i bioinformatik. Den sökande ska även ha goda kunskaper inom laborativ verksamhet och tekniker för vävnads- och blodbaserade analyser av biomarkörer.

Då arbetsmiljön är multikulturell, är goda kunskaper o engelska samt forskningsvistelse i utlandsmiljö meriterande.

 

Upplysningar

För ytterligare information, kontakta professor Malin Sund.

 

Ansökan

 Ansökan ska innehålla:

  1. Ett personligt följebrev med motivering till varför du söker och varför du är lämpad till forskarutbildningsplatsen. 2. En meritförteckning. 3. Styrkta kopior av examensbevis, betyg och intyg. 4. Kopior på examensarbete och eventuella publikationer. 5. Kontaktinformation till minst två referenspersoner.Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1010-18
Kontakt
  • Malin Sund, professor, 090-7851966
  • Marie Eriksson, personalsamordnare, 072-2046599
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2018-05-28
Sista ansökningsdag 2018-06-18

Tillbaka till lediga jobb