Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Institutionen för matematik och matematisk statistik söker en doktorand i beräkningsmatematik med fokus på numeriska metoder för partiella differentialekvationer. I anställningen ingår forskarstudier motsvarande heltid i sammanlagt 48 månader. Sista ansökningsdag 2018-06-25.

Projektbeskrivning
Många viktiga flöden i miljö- och ingenjörstillämpningar kan beskrivas som komplexa fluidsystem bestående av två eller flera icke blandbara fluidfaser. Några exempel på sådana system är olje-vatten-system, dammskadeproblem och droppdynamik i mikrofluidiska anordningar. Dessutom kan ytaktiva ämnen minska ytspänningen mellan faserna, varigenom dynamiken och samspelet mellan fluidfaserna fullständigt förändras. I vardagen är denna effekt mest tydlig vid användning av tvål och tvättmedel, men spelar också en viktig roll för dispergeringsmedel som används för att bekämpa oljeutsläpp och inom syntetisk biologi eller vid utvecklingen av mjuka robotar där design av ”programmerbara” droppsystem har blivit ett viktigt forskningsområde.

Målet med detta projekt är att utveckla nya beräkningsverktyg för korrekt och effektiv simulering av komplexa multifysikaliska flöden. Extra vikt kommer läggas på att lösa (fluiddynamikrelaterade) partiella differentialekvationer på rörliga domäner och på komplexa, möjligen lägre dimensionella, domäner såsom inbäddade ytor. Gränssnittet mellan olika fluidfaser kan genomgå stora, och till och med topologiska, förändringar såsom vid sammanslagning eller sönderdelning av bubblor, när vågor bryter eller droppar bildas. Därför kommer vi använda oss av, och vidareutveckla, en framväxande finita element-teknologi som kallas ”cut finite elment method” (CutFEM).

Behörighetskrav
Den sökande ska ha grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, om minst 240 högskolepoäng (hp) varav minst 60 hp ska vara på avancerad nivå. Dessutom krävs att den sökande har minst 90 högskolepoäng beräkningsvetenskapliga kurser varav minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå. Med beräkningsvetenskapliga kurser avses kurser med stora kvantitativa, statistiska eller datavetenskapliga inslag såsom kurser i datavetenskap, matematik och matematisk statistik samt relevanta kurser i fysik biologi och kemi. Behörig är även den som på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kompetenskrav
Den sökande ska ha utmärkt kommunikationsförmåga på engelska och ska kunna arbeta både självständigt och med andra. Den sökande ska också ha ett genuint intresse för, men nödvändigtvis inte dokumenterad kunskap om, programmering - exempelvis i MATLAB, C++ eller Python. En god bakgrund inom matematik, numerisk analys, optimering, partiella differentialekvationer, finita elementmetoder och/eller något programmeringsspråk är meriterande.

Om anställningen
I anställningen ingår forskarstudier motsvarande heltid i sammanlagt 48 månader. Annat arbete, som exempelvis undervisning eller administrativt arbete, kan förekomma upp till 20% av anställningen. Tillträde hösten 2018 eller enligt överenskommelse.

Ansökan
En fullständig ansökan ska bestå av:

  • ett personligt brev med kort beskrivning av dina kvalifikationer, forskningsintressen och motivering varför du söker anställningen samt dina kontaktuppgifter
  • ett curriculum vitae
  • en kopia av en lista med uppgifter om slutförda akademiska kurser med betyg samt uppsatser med relevans för anställningen, exempelvis ett examensarbete
  • kontaktinformation till minst två referenspersoner

Ansökan kan vara skriven på svenska eller engelska och görs via vårt rekryteringssystem senast 2018-06-25. Logga in och sök via knappen längst ner på sidan.

Institutionen värdesätter de kvaliteter som en jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi ser därför gärna kvinnor som sökande till befattningen.

Information
För frågor rörande doktorandprojektet eller anställningen, vänligen kontakta biträdande universitetslektor André Massing, andre.massing@umu.se (+46 72 8602597), eller prefekt Robert Johansson, robert.johansson@umu.se (+46 90 7869365 ).

Vid Institutionen för matematik och matematisk statistik bedrivs forskning inom matematik, matematisk statistik, beräkningsvetenskap och matematikdidaktik. Viktiga samarbetspartners är tekniska högskolan, industrin, medicinska, biologiska och skogliga institutioner samt handelshögskolan. Utbildning sker inom alla nivåer och har sin tyngdpunkt inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram.

Mer om Institutionen för matematik och matematisk statistik

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Hösten 2018 eller enligt överenskommelse.
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-993-18
Kontakt
  • André Massing, universitetslektor, +46 72 8602597, andre.massing@umu.se
  • Robert Johansson, prefekt, +46 90 7869365, robert.johansson@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2018-05-25
Sista ansökningsdag 2018-06-25

Tillbaka till lediga jobb