Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Ny kemi för utveckling av effektiva och selektiva insekticidkandidater som slår ut sjukdomsspridande myggor

Doktorandprojektets huvudfokus är design, organisk syntes och biologisk utvärdering av organiska molekyler som har insekticidaktivitet, där syftet är prevention av myggburna sjukdomar som malaria och dengue. Det finns ett stort behov av nya insekticider eftersom många sjukdomsspridande myggor är resistenta mot de insekticider som finns idag för att skydda människor mot bl.a. malaria och dengue. Sista ansökningsdag är 2018-06-25.

Arbetsuppgifter
Målet är att utveckla biologiskt aktiva molekyler som kan användas som kemiska verktyg för att underlätta utvecklingen av nya insekticidkandidater ämnade till nya vektorkontrollprodukter för skydd mot myggburna sjukdomar. Doktorandprojektets vetenskapliga frågeställning är: Är det möjligt att utveckla molekyler som inhiberar funktionen hos enzymet acetylkolinesteras (AChE) hos myggor och därmed förhindrar spridning av myggburna sjukdomar, och samtidigt är ofarliga för människor och andra djur? Projektet kommer också att bidra till grundläggande kunskap i hur kolinerg signalering fungerar i insekter. Doktoranden kommer att designa och syntetisera molekyler som inhiberar den enzymatiska funktionen hos mygg-AChE. Projektets fokus är tudelat. I den ena delen kommer doktoranden att utforska och undersöka möjligheten att utveckla molekyler som selektivt inhiberar mygg-AChE gentemot andra arters AChE. Den andra delen är fokuserad på att optimera inhibitorernas insekticidaktivitet på sjukdomsspridande myggor, t.ex. öka in vitro potens och optimera penetration genom exoskeleton. Doktoranden kommer att ha nära samarbete med beräkningskemister, och det finns möjlighet att utföra/delta i biokemiska utvärderingar och myggstudier. De flesta av våra myggstudier görs genom ett nära samarbete med forskare vid Kenya Medical Research Institute (KEMRI) i Nairobi. Doktoranden kommer att vara anställd vid Kemiska institutionen, Umeå universitet.

Kvalifikationer
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att du har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande utländsk utbildning, eller motsvarande kvalifikationer.

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i kemi krävs att du har grundläggande högskoleutbildning om minst 90 högskolepoäng i kemi eller andra ämnen som bedöms vara direkt relevanta för den aktuella inriktningen. Av de 90 högskolepoängen skall minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå inom inriktningen, eller motsvarande, ingå.

Detta projekt kommer att utföras i en forskargrupp som bedriver multidisciplinär forskning för att besvara läkemedelskemiska frågeställningar. Du ska ha ett stort intresse för organisk kemi och läkemedelskemi och vara beredd att ta dig an vetenskapliga och tekniska utmaningar. Mycket goda kunskaper i engelska i både tal och skrift krävs. Kompetens inom läkemedelskemi och organisk kemi är ett krav, liksom kurser och/eller erfarenhet från organisk syntes. Erfarenheter av proteinuttryck, biokemisk och biologisk testning, kristallografi och beräkningskemi är meriterande. Du bör vara kreativ, ha god samarbetsförmåga, initiativförmåga och hög grad av självständighet.

Villkor för anställningen
Anställningen syftar till en doktorsexamen och doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt egen forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan undervisning och annat institutionsarbete (upp till max 20%) ingå. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid eller upp till fem år vid övrigt godkänt deltidsarbete vid institutionen. Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning.

Ansökan
En fullständig ansökan ska innehålla följande handlingar:

  • Ett personligt brev där du beskriver dina forskningsintressen, dina skäl att söka utbildningsplatsen, och dina kontaktuppgifter
  • Ett CV, inklusive förteckning över kandidat- och/eller master-examensarbete och ev. forskningspublikationer
  • Styrkta kopior av examensbevis, inklusive dokumentation av genomförda akademiska kurser, erhållna betyg, och ev. andra intyg
  • Elektronisk kopia av examensarbete (kandidat- och/eller master-examensarbete)
  • Kontaktuppgifter till minst två referenspersoner

Ansökan kan vara skriven på svenska eller engelska. Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem. Sista ansökningsdag är 2018-06-25. Närmare upplysningar lämnas av Professor Anna Linusson, tfn: 090-7866890, e-post: anna.linusson@umu.se.

Information om oss
Kemiska institutionen är en av de största institutionerna inom Teknisk-naturvetenskaplig fakultet och har ca 200 anställda, varav ca 40 forskarstuderande och en stark och expanderande forskning. Tre större forskningsområden, Biologisk kemi, Miljö- och Biogeokemi och Teknisk kemi samlar institutionens forskning och utbildning inom kemi. Vi är också en stark partner inom KBC, Kemiskt-Biologiskt Centrum. För mer information om institutionens forskarutbildning, se: http://www.teknat.umu.se/utbildning-pa-forskarniva/amnen-och-kontaktpersoner/kemi/

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-983-18
Kontakt
  • Anna Linusson Jonsson, 090-786 68 90
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2018-05-23
Sista ansökningsdag 2018-06-25

Tillbaka till lediga jobb