Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik (NMD) söker en till två universitetslektorer i matematikdidaktik och/eller naturvetenskapens didaktik med inriktning mot grundskolan. Anställningen är en tillsvidareanställning och omfattar under de första tre åren minst 50 % undervisning och 30-50 % forskning. Sista ansökningsdag är 2018-06-20.

Arbetsuppgifter  
Arbetsuppgifterna omfattar 30-50 % självständig forskning under de första tre åren med inriktning mot grundskolan och företrädesvis inom något av de forskningsområden som bedrivs på institutionen. Den anställde förutsätts samverka med och delta i någon/några av institutionens forskargrupper som förutom matematikdidaktik, nv-didaktik och teknikdidaktik också har inriktningar inom bedömning, specialpedagogik, genusvetenskap, hållbar utveckling och utbildningspsykologi. I resterande del av anställningen ingår undervisning på grundnivå i förskole- och grundlärar- och ämneslärarkurser. Undervisning på avancerad nivå, t ex examensarbeten, och forskarnivå samt handledning av doktorander och postdoktorer kan också ingå.

Kompetenskrav  
Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Bedömningsgrunder  
Bedömningsgrunder vid anställningen är graden av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Vidare kommer graden av administrativ och annan skicklighet av betydelse med hänsyn till anställningen att tas med i bedömningen. Även förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal vid högskolan samt förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete ska beaktas.

Den sökande förväntas kunna uppvisa pedagogisk skicklighet, i första hand inom ämnesområdet matematik-/nv-didaktik och i andra hand inom matematik eller naturvetenskap. Den pedagogiska skickligheten avser dokumenterad erfarenhet av undervisning inom högskolan. Följande erfarenheter ska dokumenteras och är meriterande:

 • undervisning på grundnivå och avancerad nivå samt forskarnivå
 • handledning av doktorander
 • högskolepedagogiskt utvecklingsarbete  
 • lärarexamen
 • undervisning på grundskola eller gymnasiet
 • praktisk erfarenhet och utvecklingsarbete av undervisning i grundskolans matematik- och/eller naturvetenskapskurser.

Den sökande ska ha visat vetenskaplig skicklighet inom ämnesområdet pedagogiskt arbete (inom matematik, naturvetenskap eller teknik) eller matematik-/naturvetenskapsdidaktik med inriktning mot grundskolan. Vidare ska också bedömas förmågan att attrahera externa forskningsmedel i öppen konkurrens.

Följande erfarenheter ska dokumenteras och är meriterande:

 • styrkt förmåga att självständigt planera, genomföra och publicera forskningsprojekt
 • internationell postdoktoral erfarenhet inom ämnesområdet
 • aktiv medverkan i, för ämnet, relevanta internationella forskningssamarbeten.

Graden av vetenskaplig skicklighet ska bedömas utifrån vetenskapliga arbeten som publicerats i internationellt spridda vetenskapliga tidskrifter och konferensproceedings som tillämpar ett s.k. referee-system.

Graden av vetenskaplig skicklighet och pedagogisk skicklighet kommer att ges lika vikt vid urvalet. 

Det är ett krav att den sökande förstår talad och skriven svenska och kan kommunicera på språket.

Ansökan 
Till ansökan ska bifogas:

 • personligt brev inklusive kontaktuppgifter
 • ett CV som innehåller akademiska och professionella meriter, inklusive erfarenheter när det gäller forskning och undervisning
 • publikationslista
 • redogörelse för vetenskaplig verksamhet
 • redogörelse för pedagogisk verksamhet (se instruktioner i länk)
 • redogörelse för utveckling och ledning av verksamhet och personal
 • redogörelse för populärvetenskaplig verksamhet
 • en forskningsplan (maximalt 4 sidor), som beskriver den forskning som du önskar att bedriva inom anställningen
 • vidimerade kopior av relevanta examensbevis
 • kopior av högst tio forskningspublikationer av relevans för anställningen, numrerade i enlighet med publikationslistan.
 • tre referenser inklusive kontaktuppgifter

Umeå universitet vill erbjuda en miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vid varje rekrytering strävar vi efter ökad mångfald och använder möjligheten till positiv särbehandling. 

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2018-06-20.

Information
Närmare upplysningar lämnas av Prefekt Helena Näs, 090-786 9558, helena.nas@umu.se

Välkommen med din ansökan! 

Vid NMD, Umeå universitet, arbetar idag ungefär 40 personer (se www.nmd.umu.se). Institutionens huvudsakliga verksamhet är utbildning av förskollärare, fritidslärare, grundskollärare och gymnasielärare med inriktning mot matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik. Institutionen ansvarar även för kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan som t ex bedömning och även inom ämnesområdet specialpedagogik. Vi ger även fortbildningskurser för verksamma lärare och erbjuder också fristående kurser i Utomhuspedagogik, naturvetenskapsdidaktik och matematikdidaktik.

Läs mer om oss på www.nmd.umu.se och www.nmd.umu.se/forskning/

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde enligt överenskommelse
Löneform månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-895-18
Kontakt
 • Helena Näs, 090-786 95 58
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2018-05-24
Sista ansökningsdag 2018-06-20

Tillbaka till lediga jobb