Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap söker en Projektassistent- med kunskaper inom produktionsmätningar, isotop- analyser och fiskbiologi Anställningen avser heltid och är tidsbegränsad till och med 2018-12-31. Tillträde 2018-09-01. Sista ansökningsdag är 2018-06-28.

Projektbeskrivning
Sjöar är globalt koncentrerade på nordliga breddgrader där klimatförändringen också förväntas bli som störst. Nya forskningsrön har visat att fiskproduktionen i de flesta nordliga sjöar är beroende av ljuskontrollerad primärproduktion i det bentiska habitatet. Ljustillgången påverkas i sin tur kraftigt av färgat löst organiskt material (CDOM) från avrinningsområdet. Kombinerat med stadiespecifikt resursutnyttjande som orsakar flaskhalsar i individtillväxt och reproduktionsförmåga hos fiskbestånd förväntas pågående klimatförändring via ökad temperatur och CDOM tillförsel generera alternativa stabila tillstånd i sjöekosystem som skiljer sig avsevärt med avseende på produktion fiskbiomassa.

Arbetsuppgifter
Syftet med detta projekt är att studera i experimentella dammekosystem, fältstudier och i helsjöexperiment hur sjöekosystems produktivitet och fiskpopulationers demografi förändras med temperatur/säsonglängd och CDOM koncentration, med särskilt fokus på snabba och kraftiga förändringar i sjöekosystemens produktivitet och fiskproduktion. Du kommer att arbeta inom ett större forskningsprojekt som inkluderar ekologer, biogeokemister och modellerare.

Kvalifikationer
Masterexamen med ekologisk inriktning eller motsvarande.

Övriga önskvärda kvalifikationer är erfarenhet av produktionsmätningar i sjöar, insamling och preparering av prover för isotopanalyser, maganalyser, ålders- och tillväxtanalys, kvantifiering och artbestämning av zooplankton och benthos, samt provfiskemetodik är meriterande.

Ansökan
Ansökan ska innehålla en kortfattad beskrivning av varför du är intresserad och lämpad för anställningen, CV, kopior av examensbevis samt namn och aktuella kontaktuppgifter till tre referenspersoner. Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska och görs via vårt rekryteringsverktyg Varbi/MyNetwork.

Din ansökan skall vara inkommen till Umeå universitet senast 2018-06-28.

Kontakt
Närmare upplysningar lämnas av docent Pär Byström, tel 090-786 9493, E-post: par.bystrom@umu.se. 

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG) bedriver forskning och forskarutbildning inom ämnena ekologi, miljövetenskap och naturgeografi. Institutionen har ca 120 medarbetare. För mer information, se www.emg.umu.se.

Anställningsform Visstidsanställning 3-6 månader
Anställningen avslutas 2018-12-31
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-09-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1100-18
Kontakt
  • Pär Byström, universitetslektor, 090-786 94 93
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2018-06-07
Sista ansökningsdag 2018-06-28

Tillbaka till lediga jobb