Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Doktorand i Miljövetenskap
Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG) erbjuder en 4-årig doktorandanställning. Doktorandanställningen startar den 1 september eller enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag är 15 juni, 2018.

Projektbeskrivning
Marklevande organismer styr viktiga ekosystemtjänster, såsom emissioner av växthusgaser från skogsmark och vattenkvalité. Vi vet dock förvånansvärt lite om hur dynamiskt markekosystemet är på tidsskalor bortom dagens övervakningsprogram som endast täcker in de sista tiotalsåren. Denna kunskapslucka gör det svårt att prediktera hur markens funktioner förändrats över längre tidsskalor (>100 år) till följd av förändrade förhållanden (klimat, mänskliga aktiviteter etc). Detta projekt ämnar till att använda bästa tillgängliga tekniker för att göra de första rekonstruktionerna av hur markfaunan förändrats under de sista årtusendena. Utöver detta kommer projektet att utnyttja experiment i den Skandinaviska miljön för att studera effekter på markprocesser till följd av ändrad sammansättning av marklevande organismer.

Projektet sker i nära samarbete med Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm och Sveriges Lantbruks Universitet.

Kompetenskrav
Vi förväntar oss att den sökande har en akademisk bakgrund inom ekologi, molekylär biologi, markvetenskap, miljövetenskap eller motsvarande. Erfarenhet av artbestämning av markorganismer eller miljö-DNA analyser är meriterande. Mycket god förmåga att kommunicera skriftligt och muntligt på engelska, vara kreativ, kunna ta egna initiativ, vara självständig och ha god social kompetens och samarbetsförmåga.

För att bli antagen till forskarutbildning krävs examen på avancerad nivå, eller slutförda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande kvalifikationer. För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till forskarutbildning i miljövetenskap krävs godkända kurser inom ett för ämnesområdet relevant grundläggande högskoleutbildningsämne om minst 120 högskolepoäng. Minst en kurs på avancerad nivå i ett ämne som är centralt för den forskarstuderandes planerade inriktning skall ingå liksom ett självständigt arbete (examensarbete) med miljöinriktning om minst 15 högskolepoäng.

Utvärderingen kommer att baseras på ansökningsbrev, MSc-arbetet, eventuella övriga publikationer och intervju. En eventuellt skriftlig uppgift kan komma att användas för att skilja på kandidater med likvärdiga meriter (sker i så fall efter intervju).

Ansökan
Ansökan ska innehålla:

  • Ett brev där den sökande beskriver sig själv i relation till ovan angivna krav och önskvärda kvalifikationer, en motivering till varför den sökande är intresserad av anställningen och en kort beskrivning av forskningsintressen och idéer (max 2 sidor).
  • CV med akademiska kvalifikationer.
  • Publikationslista
  • Elektronisk kopia av MSc-avhandling.
  • Betygscertifikat och annan dokumentation som stödjer den sökandes lämplighet för anställningen.
  • Kontaktuppgifter till tre referenspersoner.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi/MyNetwork (https://www.umu.se/jobba-hos-oss/) och vara inkommen senast 15 juni 2018.

Övrig information
Doktorskandidaten kommer att handledas av Docent Jonatan Klaminder (jonatan.klaminder@umu.se) från EMG, Umeå Universitet.

Löneplacering/typ av tjänst: Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning.

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå universitet, bedriver forskning och forskarutbildning inom ämnena ekologi, miljövetenskap och naturgeografi. Institutionen har ca 120 medarbetare, varav 28 är doktorander. (www.emg.umu.se).

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 september 2018
Löneform Fast månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-938-18
Kontakt
  • Jonatan Klaminder, docent/universitetslektor, 090-786 95 54
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2018-05-18
Sista ansökningsdag 2018-06-15

Tillbaka till lediga jobb