Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Doktorandanställning i ekologi (alternativt beräkningsvetenskap) med inriktning mot artbildningsdynamik
Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap utlyser en doktorandanställning för studier av ekologisk artbildning och artgränsers dynamik hos växter. Doktorandanställningen startar den 1 september eller enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag är 2018-06-25.

Projektbeskrivning
Ekologisk artbildning anses vara en av de grundläggande drivkrafterna bakom adaptiv diversifiering vilket formar fördelningen av biologisk mångfald. Trots nyliga ansträngningar är viktiga frågor kring dynamiken hos ekologisk artbildning fortfarande obesvarade. Det här projektet kommer att studera genomiken hos ekologisk artbildning samt hur genetiska faktorer interagerar med ekologi för att möjliggöra artbildning. Projektet är brett definierat och erbjuder en möjlighet att arbeta i gränssnittet mellan teoretisk ekologi och populationsgenetik såväl konceptuellt som empiriskt. Projektet finansieras av Vetenskapsrådet och Umeå universitet.

Kvalifikationer 
Vi söker efter en kandidat med akademisk bakgrund inom antingen ekologi eller evolution eller ett relevant kvantitativt ämne (t.ex. datavetenskap, fysik eller matematik). En kombination av bägge är fördelaktigt, vilket även gäller kunskap om och erfarenhet av genetisk dataanalys, bioinformatik eller teoretisk/matematisk ekologi. Den sökande ska ha ett starkt intresse för artbildning, vara motiverad, kunna arbeta oberoende men även ha hög samarbetsförmåga. Ett krav är att den sökande ska kunna tala och skriva engelska flytande.

För grundläggande behörighet krävs att den sökande avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För forskarstudier i ekologi krävs minst 120 högskolepoäng (2 år) i ämnen relevanta för ekologi, inklusive minst en kurs på avancerad nivå samt minst ett oberoende projekt om minst 15 högskolepoäng.

För forskarstudier i beräkningsvetenskap krävs minst 90 högskolepoäng i beräkningsvetenskapliga kurser varav minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå. Med beräkningsvetenskapliga kurser avses kurser med stora kvantitativa, statistiska eller datavetenskapliga inslag såsom kurser i datavetenskap, matematik och matematisk statistik samt relevanta kurser i biologi, ekologi, fysik och kemi. Behörig är även den som på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Urvalet kommer att baseras på det personliga brevet, kvalitet och relevans av masterstudier och eventuella publikationer, intervjun och den sökandes skrivprov som görs efter intervjun.

Ansökan
Ansökan, skriven på svenska eller engelska, ska innehålla:

 • Ett personligt brev (max 2 sidor) där du beskriver dina forskningsintressen och varför du är intresserad av den här anställningen
 • Ett CV som innefattar akademiska meriter
 • Digitala kopior av kandidat/masteruppsats
 • Eventuella publikationer
 • Intyg från högre utbildning och andra dokument som stöder din ansökan
 • Kontaktuppgifter till minst tre referenspersoner

Din ansökan måste göras i Umeå universitets rekryteringssystem Varbi/MyNetwork (på https://www.umu.se/jobba-hos-oss/) senast 25 juni, 2018.

Kontakt och information
Doktoranden kommer att handledas av professor Xiao-Ru Wang (xiao-ru.wang@umu.se) vid institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap samt professor Åke Brännström (ake.brannstrom@umu.se) vid institutionen för matematik och matematisk statistik, Umeå universitet.

Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning. En forskarutbildning omfattar 4 års heltidsstudier (240 högskolepoäng).

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG) bedriver forskning och forskarutbildning inom ämnena ekologi, miljövetenskap och naturgeografi. Institutionen har ca 120 medarbetare, varav 28 är doktorander. För mer information, se www.emg.umu.se

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-09-01
Löneform Fast månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-932-18
Kontakt
 • Xiao-Ru Wang, professor, 090-786 99 55
 • Åke Brännström, professor, 090-786 78 62
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • ST, 090-786 54 31
 • SEKO, 090-786 52 96
Publicerat 2018-05-18
Sista ansökningsdag 2018-06-25

Tillbaka till lediga jobb