Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Universitetslektor i internationell straffrätt
Juridiska institutionen söker nu en universitetslektor i internationell straffrätt. Anställningen är en heltidsanställning med tillträde under år 2018. Anställningen är placerad i Umeå och kräver närvaro på arbetsplatsen under arbetstid.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna är undervisning i internationell straffrätt. Undervisningen omfattar grundnivå och avancerad nivå inom ämnesområdet. Detta innebär undervisning på bland annat juristprogrammet och magisterprogrammet i konstitutionell rätt och mänskliga rättigheter samt professionsutbildningar, framför allt polisutbildningen. Vi tillämpar problembaserat lärande, till exempel casepedagogik, som bygger på studenternas eget aktiva deltagande. I undervisningen ingår handledning på alla dessa nivåer, samt kursansvar och kursadministration. I arbetsuppgifterna ingår även kurs- och verksamhetsutveckling tillsammans med andra professioner, samt att följa utvecklingen inom ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt av betydelse för arbetet. En viktig aspekt i all undervisning vid juridiska institutionen är dess vetenskapliga anknytning. I arbetsuppgifterna ingår därför att medverka i institutionens forskningsteman samt att delta i arbetet med att utveckla forskning genom att bland annat söka extern finansiering.

Behörighet
Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i rättsvetenskap eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Bedömningsgrunder
Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig grund inom högskola. Kompetensen kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande och/eller erfarenhet av undervisning inom högskolan.

Eftersom undervisningen bedrivs i lärarlag, där lärare med olika kompetens och erfarenhet medverkar, ställer anställningen också höga krav på personlig lämplighet och på samarbetsförmåga och respekt för andra personers och yrkeskategoriers kunskaper och erfarenhet. Vidare krävs god administrativ skicklighet samt skicklighet att utveckla och leda verksamhet samt förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Särskild vikt läggs vid pedagogisk skicklighet inom området för anställningen. Stor vikt läggs vid vetenskaplig skicklighet och samarbetsförmåga. Stor vikt läggs även vid administrativ skicklighet samt vid förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete. Meriterande är tidigare erfarenhet av undervisning på professionsutbildningar inom rättsväsendet.

Ansökan
Ansökan ska göras via vårt e-rekryteringssystem. Behörighets- och bedömningsgrunderna samt kriterier för vetenskaplig och pedagogisk skicklighet för läraranställningar återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet som du hittar här.

Juridiska institutionen är expansiv och har för närvarande drygt femtio anställda. Institutionen svarar för utbildning inom juristprogrammet och ett stort antal fristående kurser samt medverkar i ett flertal andra utbildningsprogram som exempelvis socionomprogrammet, läkarprogrammet och polisutbildningen.

Närmare information om vår verksamhet finns på vår hemsida www.jus.umu.se.

 

 

 

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-925-18
Kontakt
  • Prefekt Görel Granström, gorel.granstrom@umu.se, 090-7867418
  • Studierektor Lena Landström, lena.landstrom@umu.se, 090-786 7710
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • ST, 090-786 54 31
  • SEKO, 090-786 52 96
Publicerat 2018-05-21
Sista ansökningsdag 2018-06-18

Tillbaka till lediga jobb