Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Nya medicinska motmedel för behandling av förgiftning orsakad av nervgaser och pesticider

Doktorandprojektets huvudfokus är design och organisk syntes av nya organiska molekyler som bidrar till den långsiktiga målsättning att utveckla förbättrade läkemedelskandidater (motmedel) och nya koncept för behandling av förgiftningar som orsakats av kemiska stridsmedel och pesticider. Doktorandanställningen är en del av Umeå universitets Företagsforskarskola som syftar till att öka samverkan mellan Umeå universitet, företag och offentliga organisationer. Sista ansökningsdag 2018-06-11.

Arbetsuppgifter
Doktorandprojektet innehåller två delar där den ena delen är att designa och syntetisera nya molekyler (antidot) som återaktiverar enzymet acetylkolinesteras som har inaktiverats av nervgaser och pesticider. Forskningen kommer att bygga vidare på befintliga molekyler där vi konceptuellt har visat att vår strategi är lovande. De nya antidoten kommer att skilja sig på två viktiga punkter jämfört med de mediciner som används idag, dels är målet att de ska vara verksamma i det centrala nervsystemet och dels ska de vara verksamma oberoende av vilken nervgas som har orsakat förgiftningen. Dagens antidot verkar perifert och verkningsgraden beror på vilken specifik förening som har orsakat förgiftningen.

Den andra delen av doktorandprojektet innebär att undersöka möjligheten till en kompletterade behandling genom att minska produktionen signalsubstansen acetylkolin. Doktoranden kommer att designa och syntetisera molekyler som påverkar enzymet kolinacetyltransferas (ChAT) så att det tillverkar färre acetylkolinmolekyler. Detta är ett nytt område så det första målet är att forska fram molekyler som effektivt förhindrar funktionen av ChAT och som kan användas för att undersöka om konceptet fungerar.

Doktoranden kommer att vara anställd vid Kemiska institutionen, Umeå universitet. Det kommer att ingå två aktiva externa parter i doktorandprojektet, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och Försvarsmakten. Vid FOI är det avdelningen för CBRN Defence and Security i Umeå som kommer deltaga och vid Försvarsmakten är det två enheter som kommer ingå, Totalförsvarets skyddscentrum (SkyddC) i Umeå och Försvarsmedicincentrum (FömedC) i Göteborg.

Umeå universitets Företagsforskarskola för samverkan och innovation
Som doktorand i Företagsforskarskolan (FFS) kommer du att, vid sidan av din ordinarie forskargrupp på institutionen, ingå i en tvärvetenskaplig doktorandgrupp. Varje projekt i FFS bygger på ett samarbete mellan Umeå universitet och en extern organisation. Syftet är att öka doktorandernas anställningsbarhet, självständighet och innovationsförmåga. Som en del av FFS kommer du även att ha tre månaders praktik hos den externa organisationen utanför själva forskarutbildningen.

Kvalifikationer
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att du har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande utländsk utbildning, eller motsvarande kvalifikationer.

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i kemi krävs att du har grundläggande högskoleutbildning om minst 90 högskolepoäng i kemi eller andra ämnen som bedöms vara direkt relevanta för den aktuella inriktningen. Av de 90 högskolepoängen skall minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå inom inriktningen, eller motsvarande, ingå.

Detta projekt kommer att utföras i en forskargrupp som bedriver multidisciplinär forskning för att besvara läkemedelskemiska frågeställningar. Du ska ha ett stort intresse för organisk kemi och läkemedelskemi och vara beredd att ta dig an vetenskapliga och tekniska utmaningar. Mycket goda kunskaper i engelska i både tal och skrift krävs. Kompetens inom läkemedelskemi och organisk kemi är ett krav, liksom kurser och/eller erfarenhet från organisk syntes. Erfarenhet av biokemisk testning, kristallografi och beräkningskemi är meriterande. Du bör vara kreativ, ha god samarbetsförmåga, initiativförmåga och hög grad av självständighet.

Villkor för anställningen
Anställningen syftar till en doktorsexamen och doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt egen forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår också tre månaders praktik hos extern part och kan även innebära undervisning och annat institutionsarbete (upp till max 20%). Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid eller upp till fem år vid övrigt godkänt deltidsarbete vid institutionen. Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning.

Ansökan
En fullständig ansökan ska innehålla följande handlingar:

  • Ett personligt brev där du beskriver dina forskningsintressen, dina skäl att söka utbildningsplatsen, och dina kontaktuppgifter
  • Ett CV, inklusive förteckning över kandidat- och/eller master-examensarbete och ev forskningspublikationer
  • Styrkta kopior av examensbevis, inklusive dokumentation av genomförda akademiska kurser, erhållna betyg, och ev andra intyg
  • Elektronisk kopia av examensarbete (kandidat- och/eller master-examensarbete)
  • Kontaktuppgifter till minst två referenspersoner

Ansökan kan vara skriven på svenska eller engelska. Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem. Sista ansökningsdag är 2018-06-11. Närmare upplysningar lämnas av Professor Anna Linusson, tfn: 090-7866890, e-post: anna.linusson@umu.se.

För mer information, se www.chemistry.umu.se samt http://www.teknat.umu.se/utbildning-pa-forskarniva/amnen-och-kontaktpersoner/kemi/.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-840-18
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2018-05-14
Sista ansökningsdag 2018-06-11

Tillbaka till lediga jobb