Handelshögskolan

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Enheten för företagsekonomi vid Handelshögskolan söker en doktorand i företagsekonomi, inriktning entreprenörskap, till Företagsforskarskolan vid Umeå Universitet. Sista ansökningsdag 2018-05-30.

Arbetsuppgifter

Doktoranden kommer att ha enheten för företagsekonomi, Handelshögskolan, som sin primära arbetsplats. Doktoranden kommer också att vara anknuten till Företagsforskarskolan vid Umeå Universitet. Företagsforskarskolan är en av två  finansierande parter och MacGregor Sweden AB, www.macgregor.com, är den andra parten.  MacGregor är ett globalt företag som arbetar inom marina industrier genom att erbjuda världsledande ingenjörslösningar för att hantera marin frakt i olika former, i detta fall primärt genom att erbjuda kranlösningar ombord på fartyg och olika lastkonstruktioner på fartyg. Doktoranden kommer att vara en del i ett större forskningsprojekt kopplad till transformativa innovationer inom sjöfrakt.

MacGregors verksamhetsområde kommer att vara centralt för detta doktorandprojekt. Doktoranden kommer att ha stora möjligheter att i dialog med sina handledare utveckla sitt projekt, både metodologiskt och teoretiskt, i sitt arbete med doktorsavhandlingen.

Som doktorand ska du läsa kurser och göra en självständig studie inom nämnda projekt. Du förväntas även bidra till forskningsmiljön genom andra aktiviter. Utbildning på forskarnivå motsvarar fyra års heltidsstudier (240 hp). I normalfallet deltar doktorand i grundutbildning och/eller annan institutionsverksamhet upp till 20% av arbetstiden från och med år 2. Anställningen förlängs då i motsvarande grad. För information om utbildning på forskarnivå se: www.aurora.umu.se/enheter/samfak/Forskarutbildning/.

 

Behörighet och urval

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet för antagning till forskarutbildning i företagsekonomi kräver godkända kurser inom företagsekonomi omfattande minst 90 hp, inkl. ett självständigt arbete omfattande minst 15 hp.

Urval bland sökande som uppfyller behörighetskraven ska göras utifrån bedömd förmåga att tillgodogöra sig utbildningen, bl.a. med hänsyn till:

 • tidigare studieresultat och förmåga att hålla tidsramar
 • metodologisk och vetenskaplig mognad
 • kvalitet på forskningsskiss
 • kommunikativ förmåga skriftligt och muntligt
 • förmåga att samarbeta
 • personlig lämplighet

För prövningen av den personliga lämpligheten betonas särskilt:

 • god analytisk förmåga
 • goda kunskaper i engelska
 • goda kunskaper i svenska är meriterande
 • ambitioner för forskarutbildningen och att arbeta inom Handelshögskolans företagsekonomiska enhet

Meriterande är examina med fördjupning inom något av projektets centrala teoretiska begrepp, dokumenterad förmåga att skriva vetenskapligt, samt kompetens och erfarenhet rörande civilsamhälle eller offentlig sektor. Vi strävar efter en jämn representation mellan kvinnor och män.

Ansökan

 • Personligt brev med motivering till att söka forskarutbildningen (1-2 sidor)
 • Forskningsskiss som beskriver den sökandes forskningsintresse och en möjlig studie inom detta område (ca 3 sidor)
 • CV
 • Kopior av betyg och examensbevis
 • Kopia på uppsats/examensarbete
 • Kontaktuppgifter med e-postadresser till minst två referenspersoner
 • Ifyllt formulär Ny doktorand: www.hh.umu.se/emp/Nyadoktorander.docx
 • Ansök via universitets e-rekryteringssystem senast 2018-05-30.

Övriga upplysningar

Studenten kommer att tillbringa sin tid i Umeå och på MacGregors kontor i Örnsköldsvik.

Närmare upplysningar lämnas av projektledaren Zsuzsanna Vincze, universitetslektor, zsuzsanna.vincze@umu.se, Mikael Hägglund, sales manager, mikael.hagglund@macgregor.com och Karl Johan Bonnedahl, forskarutbildningsansvarig, karl.bonnedahl@umu.se. 

Umeå universitets Företagsforskarskola för samverkan och innovation (FFS) är en fakultetsövergripande forskarskola som bygger på ett samarbete mellan Umeå universitet och en extern organisation, tex ett företag, stiftelse eller en offentlig förvaltning. Som doktorand i FFS kommer du, att vid sidan av din ordinarie forskargrupp på institutionen, ingå i en tvärvetenskaplig doktorandgrupp. Gruppen ges ett obligatoriskt kurspaket vid sidan om din vetenskapliga fördjupning, som ger dig en stark personlig plattform för kvalificerat arbete inom forskning och utveckling. I doktorandtjänsten ingår även en tre månaders praktik hos extern organisation.

Mer om Handelshögskolan

Handelshögskolans vision är att vara ett framstående lärosäte vad gäller utbildning i Sverige, att bedriva forskning av hög internationell standard samt att samverka med näringsliv och förvaltning inom såväl som utanför vår region. I samspel med vårt omgivande samhälle bedriver vi utbildning och forskning för att utveckla ansvarstagande ledare med en förståelse för samhällets utmaningar gällande hållbar utveckling.

Vi är ca 150 anställda fördelat mellan vårt kansli och våra enheter för företagsekonomi, nationalekonomi och statistik. Ca 3000 studenter passerar årligen våra kurser och vi bedriver utbildning från grund- till forskarutbildningsnivå i företagsekonomi, nationalekonomi och statistik.

Enheten för företagsekonomi har ca 80 anställda. Vi bedriver forskning inom sektionerna entreprenörskap, management, marknadsföring och redovisning/finansiering.

Handelshögskolan har AACSB-ackreditering och är hållbarhetscertifierad enligt miljöledningsstandarden ISO14001. Läs mer om Handelshögskolan här: www.usbe.umu.se

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-09-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-792-18
Kontakt
 • Zsuzsanna Vincze, universitetslektor, 090-786 64 96, zsuzsanna.vincze@umu.se
 • Karl Johan Bonnedahl, forskarutbildningsansvarig, 090-786 65 24, karl.bonnedahl@umu.se
 • Mikael Hägglund, sales manager, mikael.hagglund@macgregor.com
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2018-05-08
Sista ansökningsdag 2018-05-30

Tillbaka till lediga jobb