Umeå universitet, Institutionen för datavetenskap

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Postdoktor (2 år) i distribuerade system med inriktning mot resurshantering i mobile edge clouds

Institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet (www.cs.umu.se) söker en kandidat till en befattning som postdoktor i distribuerade system med inriktning mot resurshantering i mobile edge clouds för ett projekt i samarbete med Nanyang Technological University (NTU), Singapore. Tjänsten finansieras av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse genom The Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP), vilket är Sveriges genom tiderna största forskningsprojekt.

Sista ansökningsdatum är 2018-05-21.

Befattningen är placerad i en dynamisk och väletablerad forskargrupp med mer än 20 personer från mer ca 10 länder. Gruppens forskning fokuserar på autonom hantering av av IT-resurser och -applikationer för att stödja det framtida digitaliserade samhället. Infrastrukturer i fokus spänner från enskilda stora datacenter till de ”mobile edge-clouds” som förväntas möjliggöra kritiska tillämpningar för t.ex. självkörande bilar, autonoma fabriker, virtuell och förstärkt verklighet och internet-av-saker. Verksamheten inkluderar både grundforskning och tillämpad forskning, och till och med innovation tillsammans med industri och avknoppningsföretag. Gruppen samarbetar nära med ledande industrier och forskningsinstitutioner som Google, IBM, Intel, Red Hat och Ericsson samt universitet som Princeton University, Imperial College London, Lawrence Berkeley Lab, och flera andra.

Se www.cloudresearch.org för en översikt av pågående forskningsprojekt och publikationslistor.

Projektbeskrivning
Projektet kommer att utföras i samarbete Nanyang Technological University (NTU), Singapore, som är Asiens högst rankade universitet. Projektkoordination säkerställs genom projektledare på Umeå Universitet, och besök mellan parterna.

Huvudmålet är att utveckla metoder för autonom resurshantering i mobile edge clouds (även kallat fog computing). Resurshanteringen ska fungera både i trådlösa nätverk och olika typer av fasta nätverk. Dessutom måste metoderna ta hänsyn till att sådana infrastrukturer ofta kontrolleras av ett flertal aktörer med möjliga intressekonflikter. Förväntade resultat inkluderar både vetenskapliga uppsatser och prototyp-implementationer.

Mobile edge clouds kombinerar beräkningsresurser, nätverk och lagringskapacitet för både avlägsna datacenter och närliggande beräkningsnoder, till exempel i telenätets basstationer. Detta möjliggör exekvering i molnet av kritiska applikationer med strikta krav på mycket korta svarstider. Resurshanteringen handlar i hög grad om att besluta hur mycket och vilken typ av resurser som ska allokeras och var och när de ska nyttjas.

Forskningen utförs ofta i samarbete med forskare inom andra discipliner, såsom systemforskning, spelteori, reglerteknik, diskret optimering, artificiell intelligens och matematisk statistik. Förutom inom WASP, så kommer det att erbjudas goda möjligheter att interagera med världsledande forskare, t.ex. i samband med Cloud Control Workshops, ett årligt evenemang organiserat av Umeå-gruppen, senast med över 80 deltagare, varav 30% industrier och 70% akademiker från hela världen.

Anställningen omfattar heltid (100%) under 2 år. Start 2018-09-01 eller enligt överenskommelse.

Kompetenskrav
Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i datavetenskap eller annat relevant ämnesområde. Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång om inte särskilda skäl föreligger.

Den sökande bör vara driven av ett starkt forskningsintresse, välorganiserad, och tycka om att arbeta med utmanande problem och innovativa lösningar. Forskningsmeriter och excellenta vetenskapliga publikationer inom anställningens område är ett krav. Erfarenhet av systemmodellering och kunskap om distribuerade arkitekturer är särskilt meriterande. Kunskaper och erfarenheter inom statistisk- eller maskininlärning, optimeringsmetoder, simuleringsteknik, eller programvaruutveckling, är också meriterande. Goda kunskaper i talad och skriven engelska är ett krav.

Ansökan
En fullständig ansökan ska innehålla:

 • Ett följebrev med en kort (cirka 2 sidor) beskrivning av dina forskningsintressen i relation till det ovan beskrivna forskningsområdet, och hur du skulle kunna bidra till projektet, samt din kontaktinformation
 • Curriculum Vitae (CV), med en komplett publikationslista
 • Kopior av examensbevis och studieutdrag inklusive kurser med betyg
 • En kopia av din doktorsavhandling, samt kopior av relevanta vetenskapliga publikationer (max 5), numrerade enligt publikationslistan
 • Kontaktinformation till tre referenspersoner
 • Annan relevant information, såsom dokumentation av mjukvaruutvecklingserfarenheter eller arbete i eller med industrin.

Allt material ska vara antingen på svenska eller engelska. Insänds material på andra språk skall en översättning till svenska eller engelska medfölja. Då vi eftersträvar en jämnare könsfördelning inom institutionen uppmuntrar vi kvinnor som sökande.

Välkommen med din ansökan! Ansökan ska göras via Umeå universitets e-rekryteringssystem, och vara inkommen senast 2018-05-21. Ref-nr: AN 2.2.1-646-18.

Mer information
Vid frågor eller behov av ytterligare information, kontakta dr. Cristian Klein (cklein@cs.umu.se), eller professor Erik Elmroth, elmroth@cs.umu.se, tfn: +46-(0)90-786 6986.

Mer information om vår forskningsgrupp, och Umeå universitet, finns på http://www.cloudresearch.org
http://www.umu.se

Anställningsform Provanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-646-18
Kontakt
 • Erik Elmroth, 090-786 69 86
 • Cristian Klein , 090-786 77 57
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2018-04-11
Sista ansökningsdag 2018-05-21

Tillbaka till lediga jobb