Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

Beskrivning av doktorandprojektet:

Ögonmusklerna drabbas inte eller är mera motståndskraftiga än de övriga musklerna vid muskeldystrofier. Cellskelettet anses spela en avgörande roll vid muskeldystrofier. Projektet syftar till att med hjälp av en zebrafisk modell kartlägga skillnader i cellskelettets sammansättning och organisation i ögonmusklerna och dess betydelse för ögonmusklernas uttalade motståndskraft mot muskelsjukdom.

Kvalifikationer:

Grundläggande behörighet har den som genomgått en grundläggande högskoleutbildning om minst 240 ECTS. Den som före den l juli 2007 uppfyller kraven på grundläggande behörighet för tillträde till forskarutbildning, d.v.s. grundläggande högskoleutbildning om minst 120 poäng eller motsvarande kunskaper som förvärvats i någon annan ordning inom eller utom landet, skall även därefter anses ha grundläggande behörighet för tillträde till utbildning på forskarnivå.

Särskild behörighet:

Sökande ska ha högskoleutbildning inom något av områdena molekylärbiologi, biomedicin, medicin eller annat ämnesområde som bedöms vara direkt relevant för den aktuella forskningsinriktningen. Totalt ska minst 60 högskolepoäng (eller motsvarande) vara studier på avancerad nivå. Av dessa ska minst hälften utgöras av cell- och molekylärbiologiska kurser på avancerad nivå. Ett examensarbete inom området, motsvarande minst 30 högskolepoäng, ska ingå.

Goda kunskaper i engelska (tal och skrift) är ett krav och kommer att bedömas av institutionens forskarutbildningsgrupp.

Meriterande

  • Dokumenterad erfarenhet av forskningsarbete med zebrafisk, inklusive erfarenhet av arbete i zebrafiskfacilitet.
  • Dokumenterad praktisk erfarenhet av arbete med genmodifiering (TALENs, Crispr/Cas9) i zebrafisk.
  • Tidigare praktisk erfarenhet av laboratoriearbete utnyttjande immunohistokemiska och molekylärbiologiska metoder.
  • Goda kunskaper i muskelstruktur, anatomi och fysiologi.
  • Genomförd djurförsökskurs med inriktning mot zebrafisk.

Anställningsform

Målet med anställningen som doktorand är att den ska resultera i en doktorsexamen. I detta ingår deltagande i forskning, seminarier och kurser. Tjänsten är tidsbegränsad till 4 års heltidstjänst. Lönen sätts enligt lönestegen för doktorander.

Ansökan

Ansökan ska innehålla ett CV som inkluderar examina, anställningar, samt namn och kontaktuppgifter till två referenspersoner och ett personligt brev med motivering till varför du söker och varför du är lämpad för anställningen.

Tillträdesdag: Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Övrig information:

http://www.umu. se/medfak/utbildning/forskarutb/handbok/index.html

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast eller efter överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-261-18
Kontakt
  • Professor Fatima Pedrosa Domellöf, fatima.pedrosa-domellof@umu.se
  • Universitetslektor Jonas von Hofsten, jonas.von.hofsten@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2018-02-12
Sista ansökningsdag 2018-03-02

Tillbaka till lediga jobb