Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap bedriver utbildning på grundläggande och avancerad nivå samt utbildning på forskarnivå inom såväl Pedagogiskt arbete som Beteendevetenskapliga mätningar. Närmare information om den verksamhet som bedrivs vid institutionen framgår av vår hemsida http://www.edusci.umu.se

Doktorandanställningens inriktning
Doktoranden ansluts till forskningsprogrammet Utbildningspolicy och ungas övergångar som innefattar utbildningspolitisk forskning samt forskning om ungas karriärer inom och efter ungdoms­skolan. Programmet som leds från Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap (TUV), omfattar ett 20-tal seniora och juniora forskare inom och utanför TUV.

Doktorandanställningen inriktas mot studie- och yrkesvägledning och skolan som arena för ungas karriärlärande. Anställningen kommer att knytas till ett nytt forskningsprojekt som är finansierat av Vetenskapsrådet: Att komma vidare, Unga utan fullständig grundskola och stödet för att finna framtidsvägar i olika lokala kontext, som beskrivs här.

Kvalifikationer
För att antas till utbildning på forskarnivå krävs att man uppfyller krav på såväl grundläggande som särskild behörighet. Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå och fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå. Grundläggande behörighet har också den som på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i pedagogiskt arbete krävs att den sökande har lärarexamen (eller motsvarande), två års pedagogisk yrkeserfarenhet samt att den sökande har skrivit en vetenskaplig uppsats/ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng (för mer information, se länk till allmänna studieplanen nedan).

Vid urvalet bland behöriga sökande tas i första hand hänsyn till den sökandes meriter, tidigare studiemeriter samt förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Doktoranden bör vidare ha god förmåga att samarbeta och dokumenterad skicklighet vad gäller muntlig och skriftlig presentation på engelska och svenska. Dokumenterade analytiska färdigheter är högst meriterande.

Anställningsvillkor
Anställningen syftar till en doktorsexamen och är tidsbegränsad till fyra år heltid. Om deltidsundervisning (max 20 %) kan erbjudas förlängs anställningstiden i motsvarande grad. Löneinplacering sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning. Enligt Högskoleförordningen (12 kap, 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas, se här.

Alla doktorander som antas, deltar obligatoriskt i Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området som samordnas med ordinarie forskarutbildning som bedrivs vid respektive institution. Forskningsprojektet påbörjas våren 2018. Arbetsplatsen är Umeå universitet och fysiskt kommer den anställde att vara placerad vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, där den ämnesspecifika utbildningen och handledningen äger rum. Om den ämnesspecifika utbildningens uppläggning, se den allmänna studieplanen, här. Doktoranden förväntas i övrigt delta aktivt i utvecklandet av ämnets forskningsmiljö.

Ansökan
Till en fullständig ansökan ska bifogas:

 1. CV/Meritförteckning.
 1. Kopior av betyg och examensbevis som visar att du uppfyller behörighetskraven.
 1. Ett presentationsbrev som beskriver hur egna meriter och erfarenheter är relevanta för anställningen
 1. Skiss på en forskningsplan som anknyter till forskningsprojektet Att komma vidare.Omfattning: två till max fyra A4 sidor. (Exempel på innehåll: det egna forskningsintresset i relation till den aktuella anställningens inriktning, problemformulering, tänkbara metoder och teorier).
 1. Kopior på uppsats/examensarbete(n) som visar på din förmåga till vetenskapligt arbete.
 1. Kontaktuppgifter till minst 2 referenspersoner.

Ansökan görs via e-rekryteringssystem och ska vara inskickad senast 2018-02-28

Övrig information
Mer information om anställningen lämnas av projektansvarig professor Lisbeth Lundahl, telefon 090-786 69 20, lisbeth.lundahl@umu.se eller biträdande prefekt Ewa Rolfsman, telefon 090-786 7606, ewa.rolfsman@umu.se

Närmare upplysningar om forskarutbildningen i pedagogiskt arbete lämnas av docent Maria Rönnlund, telefon 090-786 5861, maria.ronnlund@umu.se eller docent Linda Rönnberg, telefon 090-786 6513, linda.ronnberg@umu.se

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-05-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-246-18
Kontakt
 • Lisbeth Lundahl / professor, 090-786 69 20
 • Ewa Rolfsman / bitr.prefekt, 090-786 76 06
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2018-02-07
Sista ansökningsdag 2018-02-28

Tillbaka till lediga jobb